Polub nas na facebooku
Polub nas na YouTube
Kiedy używamy Akkusativ (biernik) w zadaniach - Ściąga - Niemiecki dla początkujących
Czasowniki modalne, Modalverben, Niemiecki bez problemu; Niemiecki dla początkujących

Chcesz pobawić się językiem niemieckim? Chcesz sprawdzić swoja wiedzę, albo utrwalić swoje umiejętności?  Testy są doskonałą ku temu okazją. Testy są uzupełnieniem do poszczególnych zagadnień gramatycznych, wytłumaczonych w zakładkach gramatyka i wykłady. Po kliknięciu na - sprawdź odpowiedź od razu otrzymasz rozwiązanie, w ten sposób kontrolujesz na bieżąco swoją wiedzę i poprawność udzielanych odpowiedzi. Wiele testów skonstruowanych jest z podpowiedziami, co ułatwia rozwiązywanie - pokaż podpowiedź. W książkach musisz szukać poprawnych odpowiedzi w kluczu. U nas odpowiedzi masz na kliknięcie. Mozolne i trudne ćwiczenia gramatyczne z tradycyjnych książek możesz w zakładce testy zamienić na pasję i zabawę.

 

 

Łatwe

Dla raczkujących Poziom łatwy

Jakiego elementu brakuje? Zastanów się i kliknij w odpowiedź.

Mein N……. ist Andrea Schultze.

Mein Name ist Andrea Schultze.

Ich bin vierzehn J……..  alt.

Ich bin vierzehn Jahre alt.

Er w……..  in München.

Er wohnt in München.

Meine Hobbys s…….. Musik und Sport.

Meine Hobbys sind Musik und Sport.

Ich komme a…….. Polen.

Ich komme aus Polen.

 

Jakie pytania należy zadać do podkreślonych części zdań?

 

Ich mag Pizza und Hamburger.

Was magst du?

Mein Hobby ist Schwimmen.

Was ist dein Hobby?

Ich lerne Deutsch.

Was machst du?

Deutsch ist super.

Was ist super?

Ich komme aus England.

Woher kommst du?

Er wohnt in Olsztyn.

Wo wohnt er?

 

Jak przetłumaczysz zdania na język polski?

 

Ich mag Basketball.

Lubię koszykówkę.

Sie lernt Italienisch.

Ona uczy się włoskiego.

Er kommt aus Deutschland.

On pochodzi z Niemiec.

Wohnst du in Olsztyn?

Czy mieszkasz w Olsztynie?

Woher kommst du?

Skąd pochodzisz?

Ich spreche Polnisch.

Mówię po polsku.

Er ist 10 Jahre alt.

On ma 10 lat.

 

Oblicz

 

eins minus eins ist

null

zwei plus vier ist

sechs

zehn durch zwei ist

fünf

zwei mal drei ist

sechs

sieben plus zwei ist

neun

 

Zbuduj pytania o rozstrzygnięcie. Poziom łatwy

Ułóż pytania zgodnie z tłumaczeniem.

 

Wir kochen gern.

Czy lubicie gotować?

Kocht ihr gern?

 

Ich lerne Deutsch.

Czy uczysz się niemieckiego?

Lernst du Deutsch?

 

Er macht Sport.

Czy on uprawia sport?

Macht er Sport?

 

Frau Schmidt wohnt in Deutschland.

Czy pani Schmidt mieszka w Niemczech?

Wohnt Frau Schmidt in Deutschland?

 

Ich komme aus Polen.

Czy pochodzisz z Polski?

Kommst du aus Polen?

 

Er spielt am Computer.

Czy on gra na komputerze?

Spielt er am Computer?

 

Das ist ein Auto.

Czy to jest samochód?

Ist das ein Auto?

 

Ich koche jetzt.

Czy teraz gotujesz?

Kochst du jetzt?

 

Ich verstehe Deutsch.

Czy rozumiesz niemiecki?

Verstehst du Deutsch?

 

Pytania szczegółowe i o rozstrzygniecie Poziom łatwy

 

Przetłumacz pytania. W razie potrzeby skorzystaj z podpowiedzi.

Dlaczego nie przyjdziesz?

kommen, du,  nicht, warum

Warum kommst du nicht?

Nie przyjdziesz?

Kommst du nicht?

Kiedy idziecie spać?

gehen schlafen, ihr, wann

Wann geht ihr schlafen?

Czy idziecie spać?

Geht ihr schlafen?

Kiedy grasz w piłkę nożną?

spielen, du, Fußball, wann

Wann spielst du Fußball?

Czy grasz w piłkę nożną?

Spielst du Fußball?

Dlaczego jest pan chory?

sein, Sie, krank, warum

Warum sind Sie krank?

Czy jest pan chory?

Sind Sie krank?

Ile mamy jeszcze czasu?

haben, wir, Zeit, noch, wie viel

Wie viel Zeit haben wir noch?

Mamy jeszcze czas?

Haben wir noch Zeit?

Gdzie się spotkamy?

treffen sich, wir, wo

Wo treffen wir uns?

Spotkamy się jeszcze?

Treffen wir uns noch?

 

Przetłumacz. W razie potrzeby skorzystaj z podpowiedzi.

 

Czy oni uczą się niemieckiego?

Deutsch, lernen, sie

Lernen sie Deutsch?

Czy on gotuje zupę?

eine Suppe, kochen, er

Kocht er eine Suppe?

Czy wy pijecie kawę?

Kaffee, trinken, ihr

Trinkt ihr Kaffee?

Czy mnie rozumiesz?

mich, verstehen, du?

Verstehst du mich?

Czy pani pochodzi z Polski?

aus Polen, kommen, Sie

Kommen Sie aus Polen?

 

Przeczytaj zdania twierdzące i zadaj do nich pytania o rozstrzygnięcie.

 

Mieszkam w Berlinie. Ich wohne in Berlin.

Czy mieszkasz w Berlinie?

Wohnst du in Berlin?

Nazywam się Anna Krüger. Ich heiße Anna Krüger.

Czy nazywasz się Anna Krüger?

Heißt du Anna Krüger?

Dużo czytamy. Wir lesen viel.

Czy dużo czytacie?

Lest ihr viel?

Szukam czegoś. Ich suche etwas.

Czy czegoś szukasz?

Suchst du etwas?

Oni nie pracują. Sie arbeiten nicht.

Czy oni nie pracują?

Arbeiten sie nicht?

Budujemy pytania. Wir bilden Fragen.

Czy budujecie pytania?

Bildet ihr Fragen?

 

 

Odpowiedzi na pytania o rozstrzygnięcie. (ich und du - Kapitel 1) Poziom łatwy

Udziel zgodnie z tłumaczeniem odpowiedzi na zadane pytania.
Następnie sprawdź z odpowiedzią. 

Ist das deine Schule?

Tak, to jest moja szkoła.

Ja, das ist meine Schule.

Ist das deine Schere?

Tak, to są moje nożyczki.

Ja, das ist meine Schere.

Ist das deine Schultasche?

Tak, to jest moja torba szkolna.

Ja, das ist meine Schultasche.

Ist das deine Schokolade?

Tak, to jest moja czekolada.

Ja, das ist meine Schokolade.

Ist das dein Kuli?

Tak, to jest mój długopis.

Ja, das ist mein Kuli.

Ist das dein Bleistift?

Tak, to jest mój ołówek.

Ja, das ist mein Bleistift.

Ist das dein Lineal?

Nie, to nie jest moja linijka.

Nein, das ist nicht mein Lineal.

Ist das dein Radiergummi?

Nie, to nie jest moja gumka.

Nein, das ist nicht mein Radiergummi.

Ist das deine Zuckertüte?

Nie, to nie jest mój rożek ze słodyczami?

Nein, das ist nicht meine Zuckertüte. 

 

 

 

Wohin, Woher, Wo - układanie pytań Poziom średnio trudny

Zadaj pytania do zdań.

Zacznij od wo, wohin lub woher.

 

Ich wohne in Berlin.

Wo wohnst du?

Wir kommen aus Wien.  

Woher kommt ihr?

Ich fahre nach Warschau.

Wohin fährst du?

Er arbeitet bei der Polizei.

Wo arbeitet er?

Ich habe das von meinem Vater.

Woher hast du das?

Ich muss in die Bibliothek gehen.

Wohin musst du gehen?

Ich reise am liebsten nach Österreich.

Wohin reist du am liebsten?

Ich weiß das von der Zeitung.

Woher weißt du das?

Mein Sohn ist jetzt zu Hause.

Wo ist dein Sohn jetzt? 

 

Tworzenie zdań - mögen, gern Hobby , zaimki dzierżawcze Poziom średnio trudny

Przetłumacz zdania.

Możesz dla ułatwienia odsłonić podpowiedź.

 

On lubi muzykę rokową.

Rockmusik

Er mag Rockmusik.

Jego hobby jest muzyka rokowa.

Sein Hobby ist Rockmusik.

 

Ona lubi piłkę nożną.

Fußball

Sie mag Fußball.

Jej hobby jest piłka nożna.

Ihr Hobby ist Fußball.

 

Lubię niemiecki.

Deutsch

Ich mag Deutsch.

Moim hobby jest niemiecki.

Mein Hobby ist Deutsch.

 

Moje siostry lubią siatkówkę.

Meine Schwestern – Volleyball

Meine Schwestern mögen Volleyball.

Ich hobby jest siatkówka.

Ihr Hobby ist Volleyball.

 

Czy lubi pan uczyć się matematyki?

gern lernen – Mathe

Lernen Sie gern Mathe?

Czy matematyka jest pana hobby?

Ist Mathe Ihr Hobby?

 

Uczniowie lubią angielski.

die Schüler - Englisch.

Die Schüler mögen Englisch.

Ich hobby jest angielski.

Ihr Hobby ist Englisch.

 

Wy lubicie zwierzęta i medycynę, nieprawdaż?

Tiere und Medizin - nicht wahr

Ihr mögt Tiere und Medizin, nicht wahr?

Waszymi Hobby są zwierzęta i medycyna, nieprawdaż?

Eure Hobbys sind Tiere und Medizin, nicht wahr?

 

Lubię grać na gitarze i malować.

spielen gern Gitarre - malen gern

Ich spiele gern Gitarre und ich male gern.

Moimi hobby są gitara i sztuka.

Meine Hobbys sind Gitarre und Kunst.

 

Lubisz pisać bloga?

bloggen - gern

Bloggst du gern?

Czy pisanie bloga jest twoim hobby?

Ist Bloggen dein Hobby?

 

Lubicie tenis?

Tennis

Mögt ihr Tennis?

Czy tenis jest waszym hobby?

Ist Tennis euer Hobby?

 

Moi rodzice lubią politykę i historię.

Eltern - Politik und Geschichte

Meine Eltern mögen Politik und Geschichte.

Polityka i historia są ich hobby.

Politik und Geschichte sind ihre Hobbys.

 

Es gibt - jest, są - tłumaczenie zdań Poziom średnio trudny

Przetłumacz zdania z "es gibt". Jeśli chcesz,  skorzystaj z podpowiedzi.

 

Latem nie ma śniegu.

im Sommer - der Schnee

Im Sommer gibt es keinen Schnee.

 

Dzisiaj wieczorem jest twoja ulubiona potrawa.

Heute Abend - das Leibgericht

Heute Abend gibt es dein Leibgericht.

 

Zawsze jest jakieś wyjście.

der Ausweg

Es gibt immer einen Ausweg.

 

Nie ma teraz powodu do płaczu.

der Grund

Es gibt jetzt keinen Grund zu weinen.

 

W naszym ogrodzie nie ma kwiatów.

In unserem Garten -  Blumen

In unserem Garten gibt es keine Blumen.

 

Nie ma tu dworca?

der Bahnhof

Gibt es hier keinen Bahnhof?

 

Czy popołudniu jest wycieczka?

am Nachmittag - der Ausflug

Gibt es am Nachmittag einen Ausflug?

 

Gdzie są moje okulary?

die Brille

Wo gibt es meine Brille?

 

Czy tu w pobliżu jest stacja metra?

in der Nähe - die U-Bahn-Station

Gibt es hier in der Nähe eine U-Bahn-Station?

 

 

Zaimek dzierżawczy (Nominativ i Akkusativ) odmiana czasownika, członkowie rodziny Poziom średnio trudny

Uzupełnij tłumaczenia, dla ułatwienia możesz odsłonić podpowiedzi.

 

Czy lubisz swojego brata?

… du … …?

mögen - dein - Bruder

Magst du deinen Bruder?

 

On kocha nasze dzieci.

Er … … … .

lieben - unser - Kinder

Er liebt unsere Kinder.

 

Czy widzisz swojego męża?

… du … …?

sehen - dein - Mann

Siehst du deinen Mann?

 

Jedziemy bez naszych dzieci na urlop.

Wir … … … … in den Urlaub.

fahren - ohne - unser - Kinder

Wir fahren ohne unsere Kinder in den Urlaub.

 

Oddasz mi moje zeszyty i moje książki?

… du mir … … und … … …?

zurückgeben - mein - Bücher - Hefte

Gibst du mir meine Hefte und meine Bücher zurück?

 

Czy masz swoje drugie śniadanie w plecaku?

…du … … in der Schultasche?

haben - dein - Pausenbrot

Hast du dein Pausenbrot in der Schultasche?

 

Ten prezent jest dla pani męża.

Das Geschenk … … … … .

sein - für - Ihr - Mann

Das Geschenk ist für Ihren Mann.

 

Musisz o to zapytać swojego tatę albo swojego wujka.

Du … … … oder … … danach … .

müssen fragen - dein - Vater - Onkel

Du musst deinen Vater oder deinen Onkel danach fragen.

 

Potrzebujemy pańskiej pomocy.

Wir … … Hilfe.

brauchen - Ihr - Hilfe

Wir brauchen Ihre Hilfe.

 

Bez waszej miłości nie mogę żyć.

… … … … ich nicht … .

können leben - ohne - euer - Liebe

Ohne eure Liebe kann ich nicht leben.

 

Jego ojciec musi jeszcze kupić wszystko dla swoich dzieci.

… … … noch alles … … … … .

müssen kaufen - sein - Vater  - Kinder

Sein Vater muss noch alles für seine Kinder kaufen.

 

Rozumiecie swoich rodziców?

…ihr … …?

verstehen - euer - Eltern

Versteht ihr eure Eltern?

 

Jak często odwiedzasz swoją babcię i swojego dziadka.

Wie oft … du … ... und … ... ?

besuchen - dein - Oma - Opa

Wie oft besuchst du deine Oma und deinen Opa?

 

Czy jego dziadkowie jeszcze żyją?

… …  … noch?

leben - sein - Großeltern

Leben seine  Großeltern noch?

 

Moja przyjaciółka szuka swojego chłopaka.

… …  … … … .

suchen - mein - ihr - Freundin - Freund

Meine Freundin  sucht ihren Freund.

 

Wieczorami chętnie dzwonię do swoich przyjaciół.

Abends … ich gern … … … .

anrufen - mein - Freunde

Abends rufe ich gern meine Freunde an. 

 

Tłumaczenie zaimków osobowych - Nominativ Poziom łatwy

Przetłumacz zaimki osobowe w odpowiedniej kolejności.
W podpowiedziach podano każdorazowo o jeden element za dużo.

ja, ty, my

wir, er, ich du

ich, du, wir

pani, ona, one

sie, Sie, wir, sie

Sie, sie, sie

ty, ja, ono

er, ich, du, es

du, ich, es

pan, wy, ty

ihr, wir, du, Sie

Sie, ihr, du

on, ty, pan

er, Sie, du, sie

er, du, Sie

wy, ja, oni

sie, ihr, sie, ich

ihr, ich, sie

on, my, wy

er, ihr, wir, sie

er, wir, ihr

wy, my, ono

es, ihr, wir, er

ihr, wir, es

on, my, oni

sie, er, wir, sie

er, wir, sie

 

Rozpocznij zdania od zaimka nieosobowego Poziom łatwy

Zacznij te same zdania od „man”  Przetłumacz zdania

 

In einer Drogerie kauft man Kosmetika.

Man kauft Kosmetika in einer Drogerie.

W drogerii kupuje się kosmetyki.

 

In der Schwimmhalle schwimmt man.

Man schwimmt in der Schwimmhalle.

Na basenie pływa się.

 

Heute geht man nicht aus.

Man geht heute nicht aus.

Dzisiaj się nie wychodzi.

 

Hier darf man nicht rauchen.

Man darf hier nicht rauchen.

Tutaj nie wolno palić.

 

Zum Unterricht darf man sich nicht verspäten.

Man darf sich zum Unterricht nicht verspäten.

Na lekcje nie wolno się spóźniać.

 

Samstagsabend will man Freizeit haben.

Man will Samstagsabend Freizeit haben.

W soboty wieczorem chce się mieć czas wolny.

 

Im Unterricht muss man aufpassen.

Man muss im Unterricht aufpassen.

Na lekcjach trzeba uważać.

 

Im Deutschunterricht übt man Aussprache.

Man übt Aussprache im Deutschunterricht.

Na lekcji niemieckiego ćwiczy się wymowę.

 

Gemüse soll man fünfmal am Tag essen.

Man soll fünfmal am Tag Gemüse essen.

Warzywa powinno się jeść pięć razy wciągu dnia.

 

 

man - Budowanie zdań twierdzących i pytających Poziom średnio trudny

Przetłumacz pytania.

Zdania twierdzące możesz potraktować jak podpowiedź.

 

 

Jajka na miękko gotuje się 4 minuty.

Weiche Eier kocht man 4 Minuten.

Jak długo gotuje się jajka na miękko?

Wie lange kocht man weiche Eier?

 

Trzeba pić 2 do 3 litrów wody w ciągu dnia.

Man muss 2 bis 3 Liter Wasser am Tag trinken.

Ile wody trzeba pić w ciągu dnia?

Wie viel Wasser muss man am Tag trinken?

 

Na śniadanie je się chleb z masłem.

Zum Frühstück isst man Butterbrote.

Co je się na śniadanie?

Was isst man zum Frühstück?

 

W tej restauracji je się śniadanie o ósmej.

In diesem Restaurant frühstückt man um 8 Uhr.

O której godzinie je się śniadanie w tej restauracji?

Um wie viel Uhr frühstückt man in diesem Restaurant?

 

Najlepszą sałatkę ziemniaczaną przygotowuje się według mojego przepisu.

Den besten Kartoffelsalat bereitet man nach meinem Rezept zu.

Jak przygotować najlepszą sałatkę ziemniaczaną?

Wie bereitet man den besten Kartoffelsalat zu?

 

Do naleśników potrzebuje się mąki, jajek i mleka.

Für Pfannkuchen braucht man Mehl, Eier und Milch.

Jakich składników potrzebuje się do naleśników?

Welche Zutaten braucht man für Pfannkuchen?

 

Szpinak można doprawić czosnkiem.

Spinat kann man mit Knoblauch würzen.

Czym można doprawić szpinak?

Womit kann man Spinat würzen?

 

Najzdrowiej odżywia się, jedząc nie za dużo.

Man ernährt sich am gesündesten, indem man nicht zu viel isst.

Jak odżywiać się najzdrowiej?

Wie ernährt man sich am gesündesten?

 

Czasowniki nieregularne w tym haben i sein Poziom łatwy

Przetłumacz

Ile masz lat? Wie alt bist du?

Ile macie lat? Wie alt seid ihr?

Ile ma pan lat? Wie alt sind Sie?

Mówię dobrze po niemiecku. Ich spreche gut Deutsch.

Ty mówisz dobrze po niemiecku. Du sprichst gut Deutsch.

Mówicie dobrze po niemiecku. Ihr sprecht gut Deutsch.

Mam córkę i syna. Ich habe eine Tochter und einen Sohn.

Moja ciocia ma córkę i syna. Meine Tante hat eine Tochter und einen Sohn.

On ma córkę i syna. Er hat eine Tochter und einen Sohn.

Dokąd biegniesz? Wohin läufst du?

Dokąd biegniecie? Wohin lauft ihr?

Dokąd on biegnie? Wohin läuft er?

Czy on lubi jeść pizzę? Isst er Pizza gern?

Czy lubisz pizzę? Isst du Pizza gern?

Czy lubi pan pizzę? Essen Sie Pizza gern?

Macie mój plecak? Habt ihr meinen Rucksack?

Czy ma pani mój plecak? Haben Sie meinen Rucksack?

Czy masz mój plecak? Hast du meinen Rucksack?

Kot je z wielkim apetytem. Die Katze frisst mit großem Appetit.

Konie jedzą z wielkim apetytem. Die Pferde fressen mit großem Appetit.

Świnka morska je z wielkim apetytem. Das Meerschweinchen frisst mit großem Appetit.

Co jecie na śniadanie? Was esst ihr zum Frühstück?

Co jesz na śniadanie? Was isst du zum Frühstück?

Co je pani na śniadanie? Was essen Sie zum Frühstück?

Czy lubicie czytać książki? Lest ihr Bücher gern?

Czy twoja mama lubi czytać książki? Liest deine Mutter Bücher gern?

Czy pani lubi czytać książki? Lesen Sie Bücher gern?

Latem jeżdżę nad morze. Im Sommer fahre ich ans Meer.

Latem jedziemy nad morze. Im Sommer fahren wir ans Meer.

Latem jedzie mój wujek nad morze. Im Sommer fährt mein Onkel ans Meer.

Widzisz mnie? Siehst du mich?

Widzicie mnie? Seht ihr mich?

Widzi mnie pan? Sehen Sie mich?

Czy już śpicie? Schlaft ihr schon?

Czy ona już śpi? Schläft sie schon?

Czy państwo już śpią? Schlafen Sie schon? 

 

Czasowniki modalne Poziom średnio trudny

Z rozsypanek utwórz zdania zgodne z tłumaczeniem.

Zastanów się i kliknij w odpowiedź

Pamiętaj o odmianie czasownika modalnego i o kolejności w zdaniu! W każdej rozsypance podano dodatkowo jesen czasownik modalny.

 

Co musisz dzisiaj zrobić? was - müssen - mögen - machen - du - heute

Was musst du heute machen?

Czy potrafisz grać na gitarze? spielen - können - du – dürfen - Gitarre

Kannst du Gitarre spielen?

Mała Katja chce już chodzić do szkoły. die kleine Katja - gehen - wollen – müssen - schon - in die Schule

Die kleine Katja will schon in die Schule gehen.

Prace domowe trzeba pisać w domu. schreiben - Hausaufgaben - müssen - sollen - man - zu Hause

Hausaufgaben muss man zu Hause schreiben.

Lubię kwiaty. Czy ty też je lubisz? Blumen - ich - können - mögen.          auch - mögen - sollen - du - sie

Ich mag Blumen. Magst du sie auch?

W szkole musicie być zdyscypinowani. sein - in der Schule - sollen - müssen - ihr - diszipliniert

In der Schule müsst ihr diszipliniert sein.

Co mam teraz robic? machen - was - sollen - müssen - ich - jetzt

Was soll ich jetzt machen?

Gdzie mamy dalej jechać? fahren - weiter - wohin - können - wir - sollen

Wohin sollen wir weiter fahren?

Czy możecie mi proszę pomóc? helfen - können - müssen - bitte - ihr - mir

Könnt ihr mir bitte helfen?

Moja mama nie chce już więcej tak ciężko pracować. wollen - arbeiten - nicht mehr - müssen - meine Mutter - so schwer

Meine Mutter will nicht mehr so schwer arbeiten.

Na klasówce nie wolno spisywać. bei einer Klassenarbeit - abschreiben - wollen - dürfen - man - nicht

Bei einer Klassenarbeit darf man nicht abschreiben.

Moja wnuczka chce studiować w Niemczech. studieren - meine Enkelin - wollen - dürfen - in Deutschland

Meine Enkelin will in Deutschland studieren.

Nie wolno ci przechodzić na czerwonym przez ulicę. du - dürfen - gehen - können - nicht - über die Straße - bei Rot.

Du darfst bei Rot nicht über die Straße gehen.

Mamusiu, czy wolno mi wrócić dzisiaj trochę później? Mutti, dürfen - können - zurückkommen - ich - heute - etwas später

Mutti, darf ich heute etwas später zurückkommen?

Powinnam więcej uczyć się niemieckiego. lernen - ich - sollen - können - mehr Deutsch

Ich soll mehr Deutsch lernen.

Czy nie powinieneś iść spać? schlafen - sollen - wollen - du - nicht - gehen

Sollst du nicht schlafen gehen?

Czy uczniowie muszą ciągle zakuwać? müssen - mögen - pauken - die Schüller - ständig

Müssen die Schüller ständig pauken?

Czy wolno jeździć autobusem bez biletu?  dürfen - können - mit dem Bus - ohne Fahrkarte - fahren - man

Darf man ohne Fahrkarte mit dem Bus fahren?

Czy możemy spotkać się w niedzielę? können - treffen - wollen - wir - uns - am Sonntag

Können wir uns am Sonntag treffen?

Czasowniki modalne - Odpowiedzi na pytania Poziom średnio trudny

Odpowiedz twierdząco całymi zdaniami na zadane pytania.

Przetłumacz odpowiedzi.

 

Magst du Eis?

Ja, ich mag Eis.

Tak, lubię lody.

 

Willst du heute ausgehen?

Ja, ich will heute ausgehen.

Tak, chcę dzisiaj wyjść.

 

Müsst ihr pünktlich sein?

Ja, wir müssen pünktlich sein.

Tak, musimy być punktualni.

 

Darf er alleine wegfahren?

Ja, er darf alleine wegfahren.

Tak, jemu wolno samemu wyjechać.

 

Kannst du heute für mich Einkäufe machen?

Ja, ich kann heute für dich Einkäufe machen.

Tak, mogę dzisiaj dla ciebie zrobić zakupy.

 

Möchte sie im Lotto gewinnen?

Ja, sie möchte im Lotto gewinnen.

Tak, ona chciałaby wygrać w lotka.

 

Musst du heute zum Arzt gehen?

Ja, ich muss heute zum Arzt gehen.

Tak, muszę dzisiaj iść do lekarza.

 

Sollt ihr vielleicht schon aufstehen?

Ja, wir sollen schon aufstehen.

Tak, powinniśmy już wstać.

 

Musst du heute auf deine Geschwister aufpassen?

Ja, ich muss heute auf meine Geschwister aufpassen.

Tak, muszę dzisiaj opiekować się moim rodzeństwem.

 

Möchtest du Modalverben weiter üben?

Ja, ich möchte Modalverben weiter üben.

Tak, chciałbym dalej ćwiczyć czasowniki modalne. 

 

Czasowniki modalne i rozdzielnie złożone - tłumaczenie Poziom średnio trudny

Zastanów się jak przetłumaczysz zdania, następnie kliknij na odpowiedź.

Ćwiczenie wymaga biegłości i wprawy w budowaniu trybu rozkazującego oraz zdań z czasownikami modalnymi i rozdzielnie złożonymi.

 

Powinieneś się przedstawić.

Du sollst dich vorstellen.

Przedstaw się!

Stell dich vor!

Kto może zamknąć drzwi?

Wer kann die Tür zumachen?

Zamknijcie drzwi!

Macht die Tür zu!

Kiedy możesz mi oddać moją książkę?

Wann kannst du mir mein Buch zurückgeben?

Oddaj mi w końcu moją książkę!

Gib mir endlich mein Buch zurück!

Chcemy dzisiaj pospacerować w parku.

Wir wollen heute im Park spazieren gehen.

Pospacerujemy dzisiaj w parku?

Spazieren wir heute im Park?

Możesz sobie wyobrazić?

Kannst du dir vorstellen?

Wyobraź sobie!

Stell dir vor!

Nie chcemy dzisiaj tak wcześnie wstawać. 

Wir wollen heute nicht so früh aufstehen.

Wstańcie dzisiaj wcześniej!

Steht heute früher auf!

Powinieneś wziąć ze sobą parasolkę.

Du sollst den Regenschirm mitnehmen.

Weź ze sobą parasolkę!

Nimm den Regenschirm mit!

Możemy (wolno nam) wziąć udział w konferencji.

Wir dürfen an der Konferenz teilnahmen.

Ty też weź udział w konferencji!

Nimm an der Konferenz auch teil.

Kiedy możemy rozpocząć praktykę?

Wann können wir mit dem Praktikum anfangen.

Zacznijmy już dzisiaj praktykę!

Fangen wir schon heute das Praktikum an!

Czy możesz przestać palić?

Kannst du bitte mit dem Rauchen aufhören?

Przestań palić!

Hör mit dem Rauchen auf!

Czy możesz odebrać mnie z dworca?

Kannst du mich bitte vom Bahnhof abholen?

Odbierz mnie z dworca!

Hol mich vom Bahnhof ab!

Nie mogę przygotować śniadania.

Ich kann das Frühstück nicht zubereiten.

Kto przygotuje śniadanie?

Wer bereitet das Frühstück zu?

O której godzinie dzieci powinny zasnąć?

Um wie viel Uhr sollen die Kinder einschlafen?

O której godzinie dzieci zasypiają?

Um wie viel Uhr schlafen die Kinder ein?

Nie wolno wydawać tak dużo pieniędzy.

Man darf nicht so viel Geld ausgeben.

Nie wydawaj tak dużo pieniędzy!

Gib nicht so viel Geld aus!

 

Czasowniki złożone rozdzielnie Poziom łatwy

Jak przetłumaczysz zdania? Spróbuj samodzielnie. Możesz sobie pomóc, odsłaniając podpowiedzi.

 

Budzę się o szóstej.

aufwachen - 6 Uhr

Ich wache um sechs Uhr auf.

Dziesięć minut później wstaję.

zehn Minuten später – aufstehen

Zehn Minuten später stehe ich auf.

Wychodzę o dziewiątej.

ausgehen - um neun Uhr

Ich gehe um neun Uhr aus.

Po południu dzwonię do mojego przyjaciela.

am Nachmittag – anrufen – meinen Freund

Am Nachmittag rufe ich meinen Freund an.

Wieczorem on sprząta swój pokój.

am Abend - aufräumen - sein Zimmer.

Am Abend räumt er sein Zimmer auf.

Poznajemy się.

sich kennen lernen

Wir lernen uns kennen.

O której godzinie idziesz na spacer?

um wie viel Uhr - spazieren gehen

Um wie viel Uhr gehst du spazieren?

Kiedy robi Pani zakupy?

wann – einkaufen

Wann kaufen Sie ein?

Ona już idzie spać.

schon - schlafen gehen

Sie geht schon schlafen.

O dwudziestej trzeciej zasypiam.

um dreiundzwanzig Uhr – einschlafen

Um dreiundzwanzig Uhr schlafe ich ein.

Kiedy wracasz?

wann – zurückkommen

Wann kommst du zurück?

Jak często chodzisz pływać?

Wie oft - schwimmen gehen

Wie oft gehst du schwimmen?

 

Liczebniki główne Poziom łatwy

Przeczytaj na głos. Pomyśl jaka to liczba i kliknij odpowiedź

zwölf 12

sechzehn 16

einunddreißig 31

achtundfünfzig 58

siebenundneunzig 97

vierundfünfzig 54

vierzehn 14

siebenhundert 700

achttausend 8 000

drei Millionen 3 000 000

vierzig Millionen dreihunderttausendzwanzig 40 300 020

zweitausendfünfhundertdreiundzwanzig 2 523

eine Million achttausendsiebenunddreißig 1 008 037

zwanzigtausendsiebenhundertelf 20 711

siebenundvierzigtausendfünfhundertdreiundzwanzig 47 523

neunhundertsiebenundachtzig  Millionen sechshundertvierundfünfzigtausenddreihunderteinundzwanzig  987 654 321

 

 

Daty - umiejętność czytania Poziom średnio trudny

Przeczytaj daty

 

02.05.1947 r.

der zweite Mai (Fünfte) neunzehnhundertsiebenundvierzig

01.07.1875 r.

der erste Juli (Siebte) achtzehnhundertfünfundsiebzig

06.02. 2001 r.

der sechste Februar (Zweite) zweitausendeins

12.03. 1521 r.

der zwölfte März (Dritte) fünfzehnhunderteinundzwanzig

20.05.2015 r.

der zwanzigste Mai (Fünfte) zweitausendfünfzehn

31.08. 2003 r.

der einunddreißigste August (Achte) zweitausenddrei

24.01.1966 r.

der vierundzwanzigste Januar (Erste) neunzehnhundertsechsundsechzig  

08.09.2016 r.

der achte September (Neunte) zweitausendsechzehn

23.03.2017 r.

der dreiundzwanzigste März (Dritte) zweitausendsiebzehn 

 

Daty - Którego coś się wydarzyło? Poziom średnio trudny

Odpowiedz na pytania w celowniku (Dativ):

Wann bist du geboren? Kiedy się urodziłeś?

An welchem Tag ist das passiert? Którego dnia to się wydarzyło?

Wann passiert das? Kiedy to się wydarzy?

 

01.06.1946 r.

am ersten Juni (Sechsten) neunzehnhundertsechsundvierzig

03.09.1857 r.

am dritten September (Neunten) achtzehnhundertsiebenundfünfzig

07.01. 2000 r.

am siebten Januar (Ersten) zweitausend

21.02. 1712 r.

am einundzwanzigsten Februar (Zweiten) siebzehnhundertzwölf

30.04.2016 r.

am dreißigsten April (Vierten) zweitausendsechzehn

31.07. 2004 r.

am einunddreißigsten Juli zweitausendvier

25.03.1669 r.

am fünfundzwanzigsten März (Dritten) sechzehnhundertneunundsechzig

09.08.2015 r.

am neunten August (Achten) zweitausendfünfzehn

23.01.2017 r.

am dreiundzwanzigsten Januar (Ersten) zweitausendsiebzehn 

 

Nicos Weg - Folgen 1,2,3,4 Poziom średnio trudny

Obejrzyj odcinki filmu: "Nicos Weg A1 Folgen 1,2,3,4


Folge 1
Folge 2
Folge 3

 

Przetłumacz zdania.
Jeśli zadanie jest zbyt trudne dla ciebie, odsłoń podpowiedzi.

Niko musi znaleźć swoją ciocię.

müssen - finden - seine Tante

Nico muss seine Tante finden.

 

Nico nie zna adresu swojej cioci.

kennen - die Adresse von seiner Tante

Nico kennt nicht die Adresse von seiner Tante.

 

Lisa chce pomóc Nikiemu.

wollen - helfen

Lisa will Nico helfen.

 

Emma przedstawia się.

sich vorstellen

Emma stellt sich vor.

 

Wszyscy siedzą w samochodzie i razem rozmawiają.

sitzen - sprechen - im Auto - miteinander - alle

Alle sitzen im Auto und sprechen miteinander.

 

Emmy mama pracuje w Ameryce.

Emmas Mutter - arbeiten

Emmas Mutter arbeitet in Amerika.

 

Emma daje Nikiemu ciastka.

geben - Kekse

Emma gibt Nico Kekse.

 

Niko pisze ciastkami swoje imię.

schreiben  - seinen Namen - mit den Keksen

Nico schreibt mit den Keksen seinen Namen.

 

Lisa nie może dalej jechać, gdyż musi stać w korku.

können - weiter - fahren - müssen  - im Stau - stehen

Lisa kann nicht weiter fahren, denn sie muss im Stau stehen.

 

Naucz się słówek: Quizlet

Polecam obejrzeć:

Zaimki osobowe

Podstawowe zwroty
Metody szybkiego zapamiętywania

 

Nicos Weg - Folgen 5,6,7 Poziom średnio trudny

Obejrzyj odcinki Nicos Weg od 5 do 7:

Folge 5

Folge 6

Folge 7

Naucz się słówek: Quizlet

 

 

Przetłumacz, sprawdź z odpowiedzią.

Jeśli zadanie jest dla Ciebie za trudne odsłoń podpowiedzi. 

 

Nazywam się Nico.

ich - heißen

Ich heiße Nico.

Jak się nazywasz?

wie - du - heißen

Wie heißt du?

Kto to jest?

wer - das - sein

Wer ist das?

Muszę zatankować.

müssen - tanken

Ich muss tanken.

Nikiego torby nie ma w samochodzie.

Nicos Tasche - nicht - sein - im Auto

Nicos Tasche ist nicht im Auto.

Nico szuka swojej torby.

suchen - seine Tasche

Nico sucht seine Tasche.

Co ona robi?

machen - was - sie

Was macht sie?

Nie mam pojęcia.

haben - keine Ahnung

Ich habe keine Ahnung.

Gdzie jest torba?

die Tasche - wo - sein

Wo ist die Tasche?

Co słychać?

gehen - wie - dir

Wie geht es dir?

Pochodzisz z Niemiec?

kommen - aus Deutschland

Kommst du aus Deutschland?

Pochodzę z Hiszpanii.

kommen - aus Spanien

Ich komme aus Spanien.

Jesteś Hiszpanem?

sein -  Spanier

Bist du Spanier?

Skąd pochodzisz?

kommen - woher

Woher kommst du?

Gdzie mieszkasz?

wohnen - wo

Wo wohnst du?

Jestem Lisa.

sein

Ich bin Lisa.

Mieszkasz w Niemczech?

wohnen - in

Wohnst du in Deutschland?

Nico ma problem.

ein Problem - haben

Nico hat ein Problem.

Nikiego torba zniknęła.

Tasche - weg - sein

Nicos Tasche ist weg.

Co teraz robisz?

machen - jetzt

Was machst du jetzt?

Szukasz swojej torby?

suchen

Suchst du deine Tasche?

Niko nie może zadzwonić do swojej cioci.

können - seine Tante - anrufen - nicht

Nico kann seine Tante nicht anrufen.

Lizy tata może pomóc.

Vater - können - helfen.

Lisas Vater kann helfen.

Czy twój tata jest policjantem?

dein Vater - sein - Polizist

Ist dein Vater Polizist?

Kto mi pomoże?

wer - mir - helfen

Wer hilft mir?

Jeśli tłumaczenie zdań sprawiało Ci trudność obejrzyj następujące wykłady: 
 

30/30Budowa zdania

30/30Odmiana czasownika

Budowa pytań

Odmiana czasowników haben, sein

 

 

Nicos Weg - Folgen 8,9,10 Poziom średnio trudny

Obejrzyj odcinki filmu "Nicos weg" 


Folge 8

Folge 9

Folge 10

Naucz się słówek: Quizlet 

 

Przetłumacz zdania na język niemiecki i polski.

 

Bist du Nico?

Czy jesteś Nico?

Tak, jestem Nico.

Ja, ich bin Nico.

Kommst du aus Deutschland?

Czy pochodzisz z Niemiec?

Nie, nie pochodzę z Niemiec.

Nein, ich komme nicht aus Deutschland.

Bist du Emma?

Czy jesteś Emma?

Tak, jestem Emma.

Ja, ich bin Emma.

Geht es dir gut?

Czy wszystko dobrze?

Tak, dziękuję.

Ja, danke.

Wohnst du in Madrid?

Mieszkasz w Madrycie?

Nie, mieszkam w Sewilii.

Nein, ich wohne in Sevilla.

Hast du ein Problem?

Masz problem?

Tak, mam problem.

Ja, ich habe ein Problem.

Suchst du deine Tante?

Szukasz swojej cioci?

Tak, szukam swojej cioci.

Ja, ich suche meine Tante.

Hast du die Adresse von deiner Tante.

Czy masz adres swojej cioci?

Nie, nie mam tego adresu.

Nein, ich habe die Adresse nicht.

Kannst du mich anrufen?

Czy możesz do mnie zadzwonić?

Tak, chętnie.

Ja, gerne.

Sprichst du gut Deutsch?

Czy mówisz dobrze po niemiecku?

Nie, niestety nie.

Nein, leider nicht.

Hast du einen Pass?

Masz paszport?

Nie, mój paszport znikł.

Nein, mein Pass ist weg.

Ist das ein Foto von deiner Tante?

Czy to jest fotografia twojej cioci?

Tak, dokładnie.

Ja, genau.

Kannst du mir helfen?

Możesz mi pomóc?

Tak, chętnie.

Ja, gerne.

Ist das eine Einladung?

Czy to jest zaproszenie?

Tak, to jest zaproszenie na urodziny.

Ja, das ist eine Einladung zum Geburtstag.

Bist du 10 Jahre alt?

Masz 10 lat?

Nie, mam już dwanaście lat.

Nein, ich bin schon zwölf Jahre alt.

Hörst du mich?

Słyszysz mnie?

Tak, bardzo dobrze.

Ja, sehr gut.

 

Wykonaj dodatkowe ćwiczenia:

Budowanie zdań

Uzupełnianie tłumaczeń

Liczby 

 

 

 

Nicos Weg A1 - Folgen 11,12 Poziom średnio trudny

Nicos Weg A1 folge 11, 12

Obejrzyj:
Folge 11

Folge 12
 

Naucz się słówek: 

Quizlet


Przetłumacz na język polski i niemiecki.

 

Wer gibt mir die Tasche?

Kto da mi torbę?

Czy on da mi torbę?

Gibt er mir die Tasche?

Warum freust du dich?

Dlaczego się cieszysz?

Czy się cieszysz?

Freust du dich?

Wer will dir helfen?

Kto chce ci pomóc?

Czy on chce ci pomóc?

Will er dir helfen?

Warum braucht er Hilfe?

Dlaczego on potrzebuje pomocy?

Czy on potrzebuje pomocy?

Braucht er Hilfe?

Wen hörst du?

Kogo słyszysz?

Czy mnie słyszysz?

Hörst du mich?

Wie viele Geschäfte gibt es hier?

Ile tutaj jest sklepów?

Czy tu są sklepy?

Gibt es hier Geschäfte?

Was nimmst du?

Co bierzesz?

Bierzesz swoją komórkę?

Nimmst du dein Handy?

Wie ist dein Vorname?

Jakie jest twoje imię?

Czy Nico to twoje imię?

Ist dein Name Nico?

Wer setzt sich hier?

Kto tutaj siada?

Czy ona tutaj siada?

Setzt sie sich hier?

 

 

Nicos Weg A1 - Folgen 13, 14 Poziom łatwy

Ułóż te same zdania ze wskazanymi zaimkami osobowymi.

W podpowiedziach znajdziecie tłumaczenie zdań.

 

Wie alt bist du? – ihr

Ile macie lat?

Wie alt seid ihr?

Wo wohnen Sie? – du

Gdzie mieszkasz?

Wo wohnst du?

Kann ich zwei Tage bei dir wohnen? – wir

Czy możemy dwa dni u ciebie przenocować?

Können wir zwei Tage bei dir wohnen?

Bist du am Flughafen? – ihr

Czy jesteście na lotnisku?

Seid ihr am Flughafen?

Wohnen Sie in der Stadt? - ihr

Czy mieszkacie w mieście?

Wohnt ihr in der Stadt?

Sitzt ihr zu Hause? - du

Siedzisz w domu?

Sitzt du zu Hause?

Trinkst du etwas? – ihr

Pijecie coś?

Trinkt ihr etwas?

Möchtest du etwas essen? – Sie

Czy chciałaby Pani coś zjeść?

Möchten Sie etwas essen?

Ich habe Hunger. – wir

Jesteśmy głodni.

Wir haben Hunger.

Hast du Durst? – ihr

Czy jesteście spragnieni?

Habt ihr Durst?

Trinkst du Kaffee oder Tee? - ihr

Pijecie kawę czy herbatę?

Trinkt ihr Kaffee oder Tee?

Wann kommst du wieder? – Sie

Kiedy Pani znowu przyjdzie?

Wann kommen Sie wieder?

Kann ich die Speisekarte haben? – wir

Czy możemy mieć kartę menu?

Können wir die Speisekarte haben?

 

 

Nicos Weg A1 - Folgen 15, 16 Poziom łatwy

Obejrzyj:

Nicos Weg A1 - Folge 15

Nicos Weg A1 - Folge 16

 

Przetłumacz samodzielnie lub odsłoń podpowiedź.

Pomocne będą słówka na Quizlet

 

Czy jesteś wegetarianką?

… du Vegetarierin?

Bist du Vegetarierin?

 

Ile to kosztuje?

Was … das?

Was kostet das?

 

Pakujesz wszystko?

… du alles …?

Packst du alles ein?

 

Co jest do jedzenia?

Was … es zu essen?

Was gibt es zu essen?

 

Przedstawiam się.

Ich stelle mich … .

Ich stelle mich vor.

 

Poznajemy się.

Wir lernen uns … .

Wir lernen uns kennen.

 

Co zamawiasz?

Was … du?

Was bestellst du?

 

Wychodzisz beze mnie?

Gehst du ohne mich …?

Gehst du ohne mich weg?

 

Płacicie państwo razem czy osobno?

… Sie zusammen oder getrennt?

Zahlen Sie zusammen oder getrennt?

 

Co dostajesz?

Was … du?

Was bekommst du?

 

Co zamawiamy?

Was … wir?

Was bestellen wir?

 

Kogo zapraszasz?

Wen lädst du … ?

Wen lädst du ein?

 

Muszę się z tobą już pożegnać.

Ich … mich schon von dir … .

Ich muss mich schon von dir verabschieden.

 

Czy to jest przyjęcie pożegnalne?

… das eine Abschiedsparty?

Ist das eine Abschiedsparty?

 

 

 

Nicos Weg A1 - Folgen 17, 18 Poziom średnio trudny

Przeczytaj zdania. Ułóż pytania.

 

Ich spreche Deutsch.

Czy mówisz po niemiecku?

ich spreche, du sprichst, er spricht

Sprichst du Deutsch?

 

Ich lade dich ein.

Czy zaprosisz mnie?

ich lade ein, du lädst ein, er lädt ein

Lädst du mich ein?

 

Ich weiß alles.

Czy wszystko wiesz?

ich weiß, du weißt, er weiß

Weißt du alles?

 

Ich helfe dir.

Czy pomożesz mi?

ich helfe, du hilfst, er hilft

Hilfst du mir?

 

Ich esse viel.

Czy dużo jesz?

ich esse, du isst, er isst

Isst du viel?

 

Ich sehe dich.

Czy widzisz mnie?

ich sehe, du siehst, er sieht

Siehst du mich?

 

Ich gebe dir alles.

Czy dasz mi wszystko?

ich gebe, du gibst, er gibt

Gibst du mir alles?

 

Ich bin dir dankbar.

Czy jesteś mi wdzięczny?

ich bin, du bist, er ist

Bist du mir dankbar?

 

Ich habe viel Glück.

Masz dużo szczęścia?

ich habe, du hast, er hat

Hast du viel Glück?

 

Ich nehme dich mit.

Weźmiesz mnie ze sobą?

ich nehme, du nimmst, er nimmt

Nimmst du mich mit?

 

Ich fange morgen mit der Arbeit an.

Czy jutro zaczynasz pracę?

ich fange an, du fängst an, er fängt an

Fängst du morgen mit der Arbeit an?

 

 

 

Nicos Weg A1 - Folgen: 19, 20 Poziom łatwy

Zbuduj pytania o rozstrzygnięcie zgodnie z tłumaczeniem.

 

Ich spreche französisch. Czy mówisz po francusku?

Sprichst du Französisch?   

In Italien isst man gern Pizza. Czy we Włoszech je się chętnie pizzę?

Isst man in Italien gern Pizza?

Ich mache das schnell. Czy robisz to szybko?

Machst du das schnell?

Das stimmt. Czy to się zgadza?

Stimmt das?

Ich will in Deutschland bleiben. Czy chcesz zostać w Niemczech?

Willst du in Deutschland bleiben?

Er ist ein Flüchtling. Czy on jest uchodźcą?

Ist er ein Flüchtling?  

Ich mag dich. Lubisz mnie?

Magst du mich?

Ich esse gern Gulaschsuppe. Czy lubisz jeść zupę gulaszową?

Isst du gern Gulaschsuppe?

Mir ist schlecht. Czy tobie jest niedobrze?

Ist dir schlecht?

Das ist einfach. Czy to jest łatwe?

Ist das einfach?

Wir wohnen in Polen. Czy mieszkacie w Polsce?

Wohnt ihr in Polen?

Deutschland ist ein Land in Europa. Czy Niemcy są krajem w Europie?

Ist Deutschland ein Land in Europa?

Ich bin der Nächste. Czy jesteś następny?

Bist du der Nächste?  

 

Nicos Weg A1 - Folgen 21, 22 Poziom łatwy

Przetłumacz według wzoru

(gut - Mann) -- der gute Mann - dobry mąż (mężczyzna)

(neu - Frau) -- die neue Frau - nowa żona (kobieta)

(klein - Kind) -- das kleine Kind - małe dziecko

prawdziwa przyjaciółka

echt – Freundin

die echte Freundin

stare krzesło

alt – Stuhl

der alte Stuhl

interesująca lekcja

interessant – Unterricht

der interessante Unterricht

zepsuty klucz

kaputt – Schlüssel

der kaputte Schlüssel

mały słowniczek

klein – Wörterbuch

das kleine Wörterbuch

intensywny kur języka niemieckiego

intensiv – Deutschkurs

der intensive Deutschkurs

dobra książka

gut – Buch

das gute Buch

ostatnia impreza

letzt – Party

die letzte Party

następne zaproszenie

nächst – Einladung

die nächste Einladung

zimna kawa

kalt – Kaffee

der kalte Kaffee

nowa gra

neu – Spiel

das neue Spiel

ostatnie pytanie

letzt – Frage

die letzte Frage

szczęśliwa nauczycielka

glücklich – Lehrerin

die glückliche Lehrerin

poprawna odpowiedź

richtig – Antwort

die richtige Antwort

zimna woda

kalt – Wasser

das kalte Wasser

szczęśliwy dzień

glücklich – Tag

der glückliche Tag

zły adres

falsch – Adresse

die falsche Adresse

duża tablica

groß – Tafel

die große Tafel

poprawny numer domu

richtig – Hausnummer

die richtige Hausnummer

zła wiadomość

schlecht – Nachricht

die schlechte Nachricht

mała torba

klein – Tasche

die kleine Tasche

 

 

Nicos Weg A1 - Folgen 23, 24 Poziom łatwy

Zadaj pytania. Jeśli sprawia ci to trudność, odsłoń podpowiedzi.

 

Gdzie mieszkasz?

wohnen, wo

Wo wohnst du?

Skąd pochodzisz?

kommen, woher

Woher kommst du?

Co chcesz pić?

wollen, trinken, woher

Was willst du trinken?

Co chciałbyś jeść?

möchten, essen, was

Was möchtest du essen?

Kiedy idziesz do kina?

gehen, wann, ins Kino

Wann gehst du ins Kino?

Ile masz lat?

sein, wie alt

Wie alt bist du?

Jak długo uczysz się niemieckiego?

lernen, wie lange

Wie lange lernst du Deutsch?

Gdzie jest twój pokój.

sein, wo

Wo ist dein Zimmer?

Kto mieszka w twoim mieszkaniu?

wohnen, wer

Wer wohnt in deiner Wohnung?

Jak często chodzisz na imprezy?

gehen, wie oft

Wie oft gehst du auf Partys?

Jaki jest twój taras?

sein, wie

Wie ist deine Terrasse?

Kiedy wpadniesz?

vorbeikommen, wann

Wann kommst du vorbei?

Czego potrzebujesz?

brauchen, was

Was brauchst du?

Jak często chodzisz na lekcje niemieckiego?

gehen, wie oft, zum Deutschunterricht

Wie oft gehst du zum Deutschunterricht?

 

Nicos Weg A1 - Folgen 25, 26 Poziom łatwy

 

Napisz te same zdania bez czasowników modalnych. Następnie je przetłumacz.  

Ich muss umziehen.

Ich ziehe um.

Przeprowadzam się.

Ich muss im Hotel übernachten.

Ich übernachte im Hotel.

Nocuję w hotelu.

Ich muss eine helle Küche haben.

Ich habe eine helle Küche.

Mam jasną kuchnię.

Ich muss mit der Arbeit anfangen.

Ich fange mit der Arbeit an.

Zaczynam pracę.

Ich will mir die Wohnung anschauen.

Ich schaue mir die Wohnung an.

Oglądam sobie mieszkanie.

Ich will ruhig und gemütlich wohnen.

Ich wohne ruhig und gemütlich.

Mieszkam cicho i przytulnie.

Du musst alles wiederholen.

Du wiederholst alles.

Powtarzasz wszystko.

Du musst einen langen Urlaub machen.

Du machst einen langen Urlaub.

Robisz długi urlop.

Du willst mich nicht verstehen.

Du verstehst mich nicht.

Nie rozumiesz mnie.

Du willst glücklich sein.

Du bist glücklich.

Jesteś szczęśliwy.

Du willst viele Freunde haben.

Du hast viele Freunde.

Masz dużo przyjaciół.

 

Nicos Weg A1 - Folgen 27, 28 Poziom łatwy

To zagadnienie jest powiązane z następującymi materiałami:

Testy / Łatwe / Nicos Weg A1 - Folgen 25, 26
Testy / Łatwe / Nicos Weg A1 - Folgen 29, 30

 

Przetłumacz zdania. Możesz ułatwić sobie zadanie, korzystając z podpowiedzi.
Wszystkie pytania rozpocznij od wo lub wohin

 

Gdzie stoi szafa?

stehen - der Schrank

Wo steht der Schrank?

 

Gdzie dzisiaj idziesz?

gehen - heute

Wohin gehst du heute?

 

Gdzie chciałbyś przenocować?

möchte… -  übernachten

Wo möchtest du übernachten?

 

Gdzie leżą poduszki?

liegen - die Kissen

Wo liegen die Kissen?

 

Gdzie postawimy sofę?

stellen - das Sofa

Wohin stellen wir das Sofa?

 

Gdzie teraz  jedziemy?

fahren - jetzt

Wohin fahren wir jetzt?

 

Gdzie mieszkają twoi sąsiedzi?

wohnen - jetzt - deine Nachbarn

Wo wohnen jetzt deine Nachbarn?

 

Gdzie bierzecie prysznic?

duschen

Wo duscht ihr?

 

Gdzie jest szkoła językowa?

sein -  die Sprachschule

Wo ist die Sprachschule?

 

Gdzie jedziecie na urlop?

fahren -  in den Urlaub

Wohin fahrt ihr in den Urlaub?

 

Gdzie pracujesz?

arbeiten

Wo arbeitest du?

 

Gdzie leży nowy dywan?

liegen - der neue Teppich.

Wo liegt der neue Teppich.

 

Gdzie stawiasz rower?

stellen - das Fahrrad

Wohin stellst du das Fahrrad?

 

 

 

Nicos Weg A1 - Folgen 29, 30 Poziom łatwy

Przetłumacz pytania i odpowiedzi.
 

Wie oft isst du Gemüse?

 

Jak często jesz warzywa?

czasami

 

manchmal

 

Wann hast du den Termin beim Arzt?

 

Kiedy masz wizytę u lekarza?

jutro o 16

 

morgen um 16 Uhr

 

Von wann bis wann hast du das Volleyballtraining?

 

Od której do której masz trening siatkówki?

od 15 do 17

 

von fünfzehn bis siebzehn Uhr

 

Um wie viel Uhr stehst du auf?

 

O której godzinie wstajesz?

o 5.30

 

um halb sechs

 

Wann räumst du auf?

 

Kiedy sprzątasz?

wieczorem

 

am Abend

 

Wann gibt es das Abendessen?

 

Kiedy jest kolacja?

o 19

 

um neunzehn Uhr

 

Seit wann bist du schon krank?

 

Od kiedy jesteś chory?

od tygodnia

 

seit einer Woche

 

Wie oft musst du auf das Kind aufpassen?

 

Jak często musisz pilnować to dziecko?

raz w tygodniu

 

einmal in der Woche

 

Wie lange siehst du fern?

 

Jak długo oglądasz telewizję?

dwie godziny

zwei Stunden

 

Wann übst du Flöte?

Kiedy ćwiczysz na flecie?

zawsze popołudniu od 18 do 19

immer am Nachmittag, von achtzehn bis  neunzehn Uhr

 

Wann lernst du Deutsch?

Kiedy uczysz się niemieckiego?

codziennie

täglich / jeden Tag

 

 

 

 

Nicos Weg A1 - Folgen 31, 32 Poziom łatwy

To zagadnienie jest powiązane z następującymi materiałami:

Testy / Łatwe / Nicos Weg A1 - Folgen 29, 30
Testy / Łatwe / Nicos Weg A1 - Folgen 33, 34

Przetłumacz zwroty, możesz w razie potrzeby skorzystać z podpowiedzi.
Uwaga! W podpowiedziach umieszczono o jeden czasownik za dużo.

 

jechać samochodem, iść pieszo, spać w łóżku

gehen, fahren, machen, schlafen, zu Fuß, mit dem Auto, im Bett

mit dem Auto fahren, zu Fuß gehen, im Bett schlafen

 

czekać na swojego dziadka, tankować swój samochód, szukać zagubionej torby

finden, suchen, tanken, warten, sein Auto, auf seinen Opa, eine verlorene Tasche

auf seinen Opa warten, sein Auto tanken, eine verlorene Tasche suchen

 

mieszkać w mieszkaniu, wszystko wiedzieć, prosić o pomoc

bitten, kommen, wissen, wohnen, alles, in einer Wohnung, um Hilfe bitten

in einer Wohnung wohnen, alles wissen, um Hilfe bitten

 

cieszyć się na weekend, siadać na łóżku, żegnać się z gośćmi

sich freuen, sich setzen, sich verabschieden, sich waschen, von den Gästen, auf das Bett, auf das Wochenende

sich auf das Wochenende freuen, sich auf das Bett setzen, sich von den Gästen verabschieden

 

w niedzielę wysypiać się, późno wstawać, zapraszać przyjaciół

ausschlafen, einladen, spät, aufstehen, Freunde, am Sonntag

am Sonntag ausschlafen, spät aufstehen, Freunde einladen

 

grać w piłkę nożną, myć ręce, zapraszać przyjaciół

einladen, Hände, sein, spielen, Freunde, waschen, Fußball

Fußball spielen, Hände waschen, Freunde einladen

 

gotować zupę jarzynową, czytać książki, mieć ochotę na lody

kochen, haben, lesen, übernachten, Bücher, Gemüsesuppe, Lust auf Eis

Gemüsesuppe kochen, Bücher lesen, Lust auf Eis haben

 

Nicos Weg A1 - Folgen 33, 34 Poziom łatwy

Przetłumacz zaimki pytające.

Jeśli ćwiczenie jest dla ciebie za trudne, odsłoń podpowiedź.

Uwaga!

Każdorazowo podano jeden zaimek za dużo, który nie pasuje do odpowiedzi.

 

kiedy, gdzie, kto

wer, wem, wann, wo

wann, wo, wer

 

jak, jak długo, jak często

wie viel, wie, wie oft, wie lange

wie, wie lange, wie oft

 

ile, z kim, dlaczego

mit wem, wie viel, wem, wieso / warum/ weshalb

wie viel, mit wem, wieso / warum/ weshalb

 

po co, kogo, komu

weshalb, wozu, wem, wen

wozu, wen, wem

 

co, czyj, czym

wessen, wem, womit, was

was, wessen, womit

 

od kiedy, dokąd, skąd

woher, wohin, seit wann, weshalb

seit wann, wohin, woher

 

do kogo, od kogo, od kiedy

von wem, womit, ab wann, zu wem

zu wem, von wem, ab wann

 

o której godzinie, u kogo, bez kogo

bei wem, um wie viel Uhr, ohne wen, um wen

um wie viel Uhr, bei wem, ohne wen

 

do kiedy, od kiedy, dla kogo

bis wann, wozu, von wann, für wen

bis wann, von wann, für wen

 

jak daleko, dlaczego, z czego

wieso, wie weit, womit, woraus

wie weit, wieso / warum/ weshalb, woraus

 

 

Średnio trudne

Przypadki - Jak korzystać z tabelki? Poziom średnio trudny

Przetłumacz zwroty. W razie potrzeby możesz skorzystać z podpowiedzi.

iść z mężem
mit + Dat. – der Mann
mit dem Mann gehen

od mojego wujka
von + Dat. – mein Onkel
von meinem Onkel

dla mojej córki
für + Akk. – meine Tochter
für meine Tochter

jechać pociągiem
mit + Dat. – der Zug
mit dem Zug fahren

pierwszego dnia
an + wann = Akk – der erste Tag
am ersten Tag

iść do dworca
zu + Dat – der  Bahnhof
zum Bahnhof gehen

stać na stole
auf + wo? = Dat. – der Tisch
auf dem Tisch stehen

jechać za granicę
in + wohin? = Akk. – das Ausland
ins Ausland fahren

usiąść do stołu
an + wohin? = Akk – der Tisch
sich an den Tisch setzen

postawić do garażu
in + wohin? = Akk – die Garage
in die Garage stellen

pomagać małemu dziecku
helfen + Dat. – das kleine Kind
dem kleinen Kind helfen

znaleźć wolne miejsce
suchen + Akk. – ein freier Platz
einen freien Platz suchen

czytać interesującą książkę
lesen + Akk. – ein interessantes Buch
ein interessantes Buch lesen

zapraszać gości
einladen + Akk.  – Gäste Pl.
Gäste einladen

odwiedzać swoich przyjaciół
besuchen + Akk – seine Freunde
seine Freunde besuchen

życzyć jubilatowi wszystkiego dobrego
wünschen + Dat – das Geburtstagskind
dem Geburtstagskind alles Gute wünschen

rozumieć cztery przypadki gramatyczne
verstehen + Akk. – die vier grammatische Fälle
die vier grammatische Fälle verstehen    

 

 

Zaimki dzierżawcze N, D, Akk Poziom trudny

Jakiego zaimka dzierżawczego brakuje? Zastanów się i kliknij w odpowiedź. 

Das ist m______ Schwester. I____ Hobby ist Schwimmen.

Das ist meine Schwester. Ihr Hobby ist Schwimmen.

Die Eltern geben i_________ Kindern viel Liebe.

Die Eltern geben ihren Kindern viel Liebe.

Links steht m_____ Bruder. S_____ Frau heißt Sabine.

Links steht mein Bruder. Seine Frau heißt Sabine.

Ohne m________ Familie wäre ich unglücklich.

Ohne meine Familie wäre ich unglücklich.

U______ Familie ist groß. Das ist  m________ Bruder. S_______ Frau ist m_________ Schwägerin.

Unsere Familie ist groß. Das ist mein Bruder. Seine Frau ist meine Schwägerin.

Ich mag m__________ Schwester und i_________ Freund.

Ich mag meine Schwester und ihren Freund.

Er dankt s________ Tante für das Geschenk.

Er dankt seiner Tante für das Geschenk.

Wir lieben u_________ Oma und u___________ Opa.

Wir lieben unsere Oma und unseren Opa.

Versteht ihr euch gut mit e_________ Eltern?

Versteht ihr euch gut mit euren Eltern?

Das Kind zeichnet s_________ Großeltern und i________ Haus mit i_________ schönen Garten.

Das Kind zeichnet seine Großeltern und ihr Haus mit ihrem schönen Garten.

Was schenkst du d__________ Geschwistern zum Geburtstag?

Was schenkst du deinen Geschwistern zum Geburtstag?

Zaimki osobowe - odmiana Poziom średnio trudny

Odpowiedz twierdząco na pytania.

Hilfst du mir? Pomożesz mi?

Ja, ich helfe dir.

Besuchen Sie mich? Czy Pani mnie odwiedzi?

Ja, Ich besuche Sie.

Liebst du mich? Kochasz mnie?

Ja, ich liebe dich.

Beantwortet ihr unsere Fragen? Odpowiecie na nasze pytania?

Ja, wir beantworten eure Fragen.

 

Przetłumacz. Dla ułatwienia możesz odsłonić podpowiedzi i zastanowić się, jakich elementów brakuje?

 

Czy ta książka należy do Ciebie?

Gehört das Buch … ?

Gehört das Buch dir? 

Dlaczego mi nie odpowiadasz?

Warum antwortest … … nicht? 

Warum antwortest du mir nicht?

My mu nie wierzymy.

… glauben … nicht. 

Wir glauben ihm nicht.

Dziękuję Pani.

… danke … . 

Ich danke Ihnen. 

On jej gratuluje z okazji urodzin.

… gratuliert … zum Geburtstag.

Er gratuliert ihr zum Geburtstag. 

Podróż dobrze ci zrobi.

Eine Reise wird ... gut tun.

Eine Reise wird dir gut tun.

Czy może mi Pani pomóc?  

Können … … helfen? 

Können Sie mir helfen? 

Radzę ci iść do rekarza.

… rate … zum Arzt zu gehen. 

Ich rate dir zum Arzt zu gehen. 

Czy smakuje wam piwo?

Schmeckt … das Bier gut?

Schmeckt euch das Bier gut?

Wybacz mi jeszcze ten jeden raz.

Verzeih … nur noch das eine Mal! 

Verzeih mir nur noch das eine Mal! 

Ząb mnie boli.

Mein Zahn tut … weh. 

Mein Zahn tut mir weh. 

Rozumiesz go?

Verstehst … … ?

Verstehst du ihn?

Spotkasz go dzisiaj?

Triffst … … heute?

Triffst du ihn heute?

Potrzebujesz mnie jeszcze?

Brauchst … … noch?

Brauchst du mich noch?

Szukajcie nas!

Sucht …!

Sucht uns!

Ma pani dla nas dzisiaj czas?

Haben … heute Zeit für …?

Haben Sie heute Zeit für uns?

Widzisz ich?

Siehst … … ?

Siehst du sie?

Kochasz mnie?

Liebst … … ?

Liebst du mich?

Odwiedzę was.

... besuche … .

Ich besuche euch.

Oni pytają nas.

… fragen … .

Sie fragen uns.

Weźmie mnie Pani ze sobą?

Nehmen … … mit?

Nehmen Sie mich mit?

Zaimki osobowe po przyimkach Poziom średnio trudny

Zastąp podany zwrot przyimkiem z zaimkiem osobowym

Zadanie możesz sobie ułatwić, odsłaniając podpowiedź, która jest jednocześnie tłumaczeniem.

Patrz wzór:

ohne meine Freundin

bez mojej przyjaciółki - bez niej

ohne sie

 

mit deinen Freunden

z twoimi przyjaciółmi - z nimi

mit ihnen

für deinen Onkel

dla twojego wujka - dla niego

für ihn

zu seiner Schwester

do jego siostry - do niej

zu ihr

bei unseren Eltern

u naszych rodziców - u nich

bei ihnen

mit meinem Bruder

z moim bratem - z nim

mit ihm

mit dir und mit deinem Schwager

z tobą i twoim szwagrem - z wami

mit euch

für mich und für meine Mutter

dla mnie i dla mojej mamy - dla nas

für uns

von seinem Vater

od jego taty - od niego

von ihm

für deine Schwester und für dich

dla twojej siostry i dla ciebie - dla was

für euch

ohne mich und ohne dich

bez ciebie i beze mnie - bez nas

ohne uns

von unseren Eltern

od naszych rodziców - od nich

von ihnen

von mir und von dir

od ciebie i ode mnie - od nas

von uns

 

Zaimek einander - Budowanie zdań Poziom łatwy

 

Pomyśl, jak dokończysz zdania, następnie odkryj odpowiedź.

Podpowiedzi znajdziesz w postaci tłumaczeń.

 

Meine Mutter wartet immer auf mich, und ich warte immer auf sie. Das heißt:

Wir warten immer aufeinander.

Czekamy na siebie nawzajem.

 

Ich besuche dich, und du besuchst mich. Das heißt:

Wir besuchen einander.

Odwiedzamy się wzajemnie.

 

Ich vermisse ihn, und er vermisst mich. Das heißt:

Wir vermissen einander.

Tęsknimy za sobą nawzajem.

 

Er spricht mit ihr, und sie spricht  mit ihm. Das heißt:

Sie sprechen miteinander.

Oni rozmawiają ze sobą na wzajem.

 

Meine Freundin interessiert sich für meinen Schulfreund, und er interessiert sich für sie. Das heißt:

Sie interessieren sich füreinander.

Oni interesują się sobą nawzajem.

 

Ich habe dich gestern gesucht, und du hast mich gesucht. Das heißt:

Wir haben gestern einander gesucht.

Wczoraj szukaliśmy siebie nawzajem.

Wo, Wohin, Woher - tłumaczenie pytań Poziom łatwy

Przetłumacz pytania.

Zadanie możesz sobie ułatwić poprzez odsłonięcie podpowiedzi.

 

Skąd pochodzisz?

Woher, kommen

Woher kommst du?

 

Gdzie idziesz?

Wohin,  gehen

Wohin gehst du?

 

Gdzie się spotkamy?

Wo, sich treffen

Wo treffen wir uns?

 

Skąd to wiesz?

Woher, wissen

Woher weißt du das?

 

Gdzie mam się zwrócić?

Wohin, sollen, sich wenden

Wohin soll ich mich wenden?

 

Dokąd prowadzi ta droga?

Wohin, führen, der Weg

Wohin führt der Weg?

 

Gdzie mam postawić rower?

Wohin, sollen, stellen, das Fahrrad

Wohin soll ich das Fahrrad stellen?

 

Skąd on ma te pieniądze.

Woher, haben, das Geld

Woher hat er das Geld? 

 

Zaimek pytający - was für ein Poziom średnio trudny

Przetłumacz pytania. Używaj zaimka: was für ein.

Możesz skorzystać z podpowiedzi.

 

Jakim samochodem przyjedziesz?

kommen mit - der Wagen

Mit was für einem Wagen kommst du?

 

O jakim mężczyźnie marzysz?

träumen von -  der Mann

Von was für einem Mann träumst du?

 

W jakim świecie żyjemy?

leben in - die Welt

In was für einer Welt leben wir?

 

Do jakiego zawodu nadaję się?  

geeignet sein für -  der Beruf

Für was für einen Beruf bin ich geeignet?

 

W jakim dniu urodziłeś się?

geboren sein an - der Tag

An was für einem Tag bist du geboren?

 

Z jaką kobietą on jest poślubiony?

verheiratet sein mit - die Frau

Mit was für einer Frau ist er verheiratet?

 

W jakim domu mieszkasz?

wohnen in - das Haus

In was für einem Haus wohnst du?

 

Jakim długopisem korygowane są błędy?

korrigiert werden mit - der Kuli

Mit was für einem Kuli werden Fehler korrigiert?

 

Welcher, welches, welche Poziom średnio trudny

Przetłumacz urywki pytań, sprawdź poprawną odpowiedź.

 

Czy zwroty: „w jakim celu” i „z jakim zamiarem” znaczą to samo?

Bedeuten die Wendungen: „zu welchem Zweck“ und „zu welcher Absicht“ das gleiche?

 

Do jakiego celu prowadzą te reformy?

Zu welchem Ziel führen die Reformen?

 

Jakie znaczenie ma dla ciebie jego zachowanie?

Welche Bedeutung hat für dich sein Verhalten?

 

Które menu poleciłby nam pan?

Welches Menü würden Sie uns empfehlen?

 

Które czereśnie smakują ci bardziej?

Welche Kirschen schmecken dir besser?

 

Bez jakiego wynalazku nie mógłbyś wyobrazić sobie życia?

Ohne welche Erfindung würdest du dir dein Leben nicht vorstellen können.

 

Którym samolotem lecisz do Portugalii?

Mit welchem Flugzeug fliegst du nach Portugal?

 

Z jakim krajem nie graniczy Polska?

An welches Land grenzt Polen nicht?

 

W jakim celu można używać klakson?

Zu welchem Zweck darf die Hupe benutzt werden?

 

W jaki sposób on doszedł do pieniędzy?

Auf welche Weise ist er zu Geld gekommen?

 

Na jakich komórkach można grać w „pokemon go“?

Auf welchen Handys kann man „pokemon go“ spielen?

 

Z jakiego powodu uczysz się niemieckiego?

Aus welchem Grund lernst du Deutsch?

 

Zaimek pytający - WELCH - który, jaki Poziom łatwy

 

Przetłumacz pytania.
Jeśli ćwiczenie jest dla ciebie za trudne, odsłoń podpowiedź.


Do jakiej szkoły uczęszczasz?

die Schule, besuchen

Welche Schule besuchst du?

 

Który pies jest groźniejszy?

der Hund, gefährlich

Welcher Hund ist gefährlicher?

 

Które buty są droższe?

die Schuhe, teuer

Welche Schuhe sind teurer?

 

Jaki rodzajnik ma wyraz rzeczownik?

der Artikel, Substantiv

Welchen Artikel hat das Wort Substantiv?

 

Który czasownik pasuje do luki?

das Verb, passen, Lücke

Welches Verb passt in die Lücke?

 

Jakie wino serwuje się z jakiej okazji?

der Wein, servieren, der Anlass

Welchen Wein serviert man zu welchem Anlass?

 

Jakie zwierzęta podziwia się w zoo?

die Tiere, bewundern

Welche Tiere bewundert man im Zoo?

 

Jaki rozmiar pani nosi?

die Größe, tragen

Welche Größe tragen Sie?

 

Który zjazd prowadzi do Wiednia?

die Abfahrt, führen

Welche Abfahrt führt nach Wien?

 

Który klucz jest do drzwi wejściowych?

der Schlüssel, die Eingangstür

Welcher Schlüssel ist für die Eingangstür.

 

Jaką datę mamy dzisiaj?

das Datum, haben

Welches Datum haben wir heute?

 

Które miejsce jest jeszcze wolne?

der Platz, frei

Welcher Platz ist noch frei?

 

Jakich nauczycieli lubią uczniowie?

die Lehrer, mögen

Welche Lehrer mögen Schüler?

 

Jakie tańce potrafisz tańczyć?

die Tänze, tanzen

Welche Tänze kannst du tanzen?

 

Którą porę roku uważasz za najpiękniejszą?

die Jahreszeit, finden, schön

Welche Jahreszeit findest du am schönsten?

 

Czasowniki złożone, modalne, ze zmianą samogłoski rdzennej Poziom średnio trudny

Jaką formę czasownika należy wstawić?

 

 

(nehmen) Er ___________ ein Stück Kreide.

Er nimmt ein Stück Kreide.

(geben) __________ mir das Auto zurück!

Gib mir das Auto zurück!

(sprechen) Wie ___________ man dieses Wort aus?

Wie spricht man dieses Wort aus?

(fahren) Wann ________du nach Deutschland?

Wann fährst du nach Deutschland?

(treffen) ___________ du dich heute mit Anette?

Triffst du dich heute mit Anette?

(waschen) ____________ dir endlich die Hände!

Wasch dir endlich die Hände!

(schlafen) __________ du schon?

Schläfst du schon?

(lesen)___________ ihr gern Bücher?

Lest ihr gern Bücher?

(helfen) Wer _______ uns?

Wer hilft uns?

(essen) _________ ihr gern Bananen?

Esst ihr gern Bananen?

(geben) Wie viel Geld ________ er wöchentlich aus?

Wie viel Geld gibt er wöchentlich aus?

(vergessen) _____________ morgen mein Deutschbuch nicht!

Vergiss morgen mein Deutschbuch nicht!

 

 

Przetłumacz samodzielnie lub odsłoń podpowiedź i zadecyduj, czy czasowniki z nawiasów są rozdzielnie czy nierozdzielnie złożone? Jaką formę czasownika należy wpisać?

 

O której godzinie rozpoczyna się spektakl?

Um wie viel Uhr … das Schauspiel … ? (anfangen)

Um wie viel Uhr fängt das Schauspiel an?

Kto nas dzisiaj odwiedzi?

Wer … uns heute … ? (besuchen)

Wer besucht uns heute?

Spędzam dużo czasu w szkole.

Ich … viel Zeit in der Schule … .(verbringen)

Ich verbringe viel Zeit in der Schule.

Konferencja odbywa się 5 maja w szkole.

Die Konferenz ... am 5. Mai in der Schule … . (stattfinden)

Die Konferenz findet am 5. Mai in der Schule statt. 

Wypełnimy zaraz formularze.

Wir … die Formulare gleich … . (ausfüllen)

Wir füllen die Formulare gleich aus.

Kiedy odjeżdża pociąg?  

Wann … der Zug … ? (abfahren)

Wann fährt der Zug ab? 

Moja mama dzwoni do mnie codziennie.

Meine Mutter … mich jeden Tag … . (anrufen)

Meine Mutter ruft mich jeden Tag an.

Moja przyjaciółka zamawia książkę przez Internet.

Meine Freundin … das Buch per Internet … . (bestellen)

Meine Freundin bestellt das Buch per Internet.

Jak podoba ci się moja nowa fryzura?

Wie … dir meine neue Frisur …? (gefallen)

Wie gefällt dir meine neue Frisur?

Rozumiesz mnie?

… du mich … ? (verstehen)

Verstehst du mich?

Co kupujecie na rynku?

Was …  ihr auf dem Markt … ? (einkaufen)

Was kauft ihr auf dem Markt ein?

Bierzesz mnie ze sobą?

[(p )… du mich … ? (mitnehmen)]

Nimmst du mich mit?

Sprzątam codziennie mój pokój.

Ich … täglich mein Zimmer … . (aufräumen)

Ich räume täglich mein Zimmer auf.

Oglądasz wieczorami telewizję?

… du abends … ? (fernsehen)

Siehst du abends fern?

O której godzinie wstajesz?

Um wie viel Uhr … du …? (aufstehen)

Um wie viel Uhr stehst du auf?

Zadzwonię do ciebie jutro.

Ich … dich morgen … . (anrufen)

Ich rufe dich morgen an.

 

Przetłumacz samodzielnie lub z podpowiedzią.

 

Możesz mi pomóc?

mir - können - du - bitte – helfen

Kannst du mir bitte helfen?

Nie mogę na nią dłużej czekać.

Ich - nicht - länger - dürfen - auf sie – warten

Ich darf auf sie nicht länger warten.

Możesz już jeździć samochodem?

fahren – dürfen - du - schon – Auto

Darfst du schon Auto fahren?

Powinniście się częściej bawić.

ihr - sollen - sich amüsieren – häufiger

Ihr sollt euch häufiger amüsieren.

Chcę w końcu odpocząć.

ich - wollen - endlich - sich ausruhen

Ich will mich endlich ausruhen.

Chciałbyś ze mną iść do kina?

möchten – du - mit mir - morgen - gehen - ins Kino

Möchtest du morgen mit mir ins Kino gehen?

Jak często musisz sprzątać swój pokój?

wie oft - müssen - aufräumen - du - dein Zimmer

Wie oft musst du dein Zimmer aufräumen?

 

 

Czasowniki modalne / haben / sein w czasie przeszłym Präteritum

Zastanów się w jakiej formie należy wpisać podane czasowniki, tak, aby powstały zdania w czasie przeszłym Präteritum. Powstałe zdania przetłumacz na język polski.

_________ die Reise so teuer ___________?  (müssen /sein)

Musste die Reise so teuer sein? Czy podróż musiała być tak droga?

Ich __________ Russland ___________. (wollen /besichtigen)

 

Ich wollte Russland besichtigen. Chciałam zwiedzić Rosję.

 

Wir ____________uns aktiv __________, denn wir _________ zu dick. (sollen / erholen / sein)

 

Wir sollten uns aktiv erholen, denn wir waren zu dick. Powinniśmy byli aktywnie wypoczywać, gdyż byliśmy za grubi.

 

Er _______  gestern müde, aber zufrieden.  (sein)

 

Er war gestern müde, aber zufrieden.  On był wczoraj zmęczony, ale zadowolony.

 

Das Wetter _________ schlecht. Fast jeden Tag ___________wir Regenschirme _____________. (sein / müssen / mitnehmen)

 

Das Wetter war schlecht. Fast jeden Tag mussten wir Regenschirme mitnehmen. Pogoda była zła. Prawie każdego dnia musieliśmy brać ze sobą parasole.

 

_____________ Sie mit dem Urlaub zufrieden? (sein)

 

Waren Sie mit dem Urlaub zufrieden? Czy była Pani zadowolona z urlopu?

 

_____________ du mit deinem neuen Freund in die USA _____________ ? (dürfen / fliegen)

 

Durftest du mit deinem neuen Freund in die USA fliegen? Wolno ci było polecieć z twoim nowym przyjacielem do USA?

 

__________ du Angst vor dem Fliegen? (haben)

 

Hattest du Angst vor dem Fliegen? Czy bałeś się lotu?

 

Warum ____________  du jeden Tag so früh ______________? (müssen / aufstehen)

 

Warum musstest du jeden Tag so früh aufstehen? Dlaczego musiałeś każdego dnia tak wcześnie wstawać?

 

___________ Sie eine gute Reise? (haben)

 

Hatten Sie eine gute Reise? Czy miała Pani dobrą podróż?

 

_______________ du alleine in die Ferien fahren? (dürfen)

Durftest du alleine in die Ferien fahren? Czy wolno ci było samemu jechać na ferie?

Anja ____________ sich nicht so lange ______________. (sollen / sonnen)

 

Anja sollte sich nicht so lange sonnen. Anja nie powinna była tak długo się opalać.

 

In dieser Pension ____________  man gut essen und trinken. (können)

 

In dieser Pension konnte man gut essen und trinken. W tym pensjonacie można było dobrze zjeść i wypić.

 

Ich ___________ am Bodensee _____________, ich _________  aber mit meiner Mutter nach Berlin ________?  (wollen / zelten / müssen / fahren)

 

Ich wollte am Bodensee zelten, ich musste aber mit meiner Mutter nach Berlin fahren. Chciałam biwakować nad Jeziorem Bodeńskim, ale musiałam z mamą jechać do Berlina.  

 

Warum ___________ du den ganzen Sommer zu Hause, ____________du nicht ___________? (sein / sollen / verreisen)

 

Warum warst du den ganzen Sommer zu Hause, solltest du nicht verreisen? Dlaczego byłeś całe lato w domu, nie powinieneś był wyjechać?

 

 

 

Czasowniki rozdzielnie złożone

Odpowiedz twierdząco na pytania

 

Stehst du schon auf?

Ja, ich stehe schon auf.

Könnt ihr euch vorstellen?

Ja, wir können uns vorstellen.

 

Führst du deinen Hund dreimal täglich aus?

Ja, ich führe meinen Hund dreimal täglich aus.

 

Seht ihr jetzt fern?

Ja, wir sehen jetzt fern.

   

 

Wstaw w luki odpowiedni czasownik tak by powstały zdania zgodne z tłumaczeniem.

 

Zapraszam cię na urodziny.

Ich … dich zum Geburtstag … .(ankommen / einladen).

Ich lade dich zum Geburtstag ein.   

 

On bierze teraz udział w konferencji.

Er … jetzt an der Konferenz … .(teilnehmen / feststellen)

Er nimmt jetzt an der Konferenz teil.  

 

Niech Pani wypełni formularze!

… Sie bitte die Formulare …! (ausfüllen / ausführen)

 

Füllen Sie bitte die Formulare aus!  

  

Jak często sprzątasz?

Wie oft … du …?  (fernsehen / aufräumen)

Wie oft räumst du auf?

 

Przygotowuję się gruntownie do klasówki.

 

Ich … mich gründlich auf die Klassenarbeit … . (wegwerfen / vorbereiten)

Ich bereite mich gründlich auf die Klassenarbeit vor.  

O której godzinie wstajesz?

Um wie viel Uhr … du …? (feststellen / aufstehen)

 

Um wie viel Uhr stehst du auf?  

 

Idę do teatru, pójdziesz ze mną?

Ich gehe ins Theater, … du …? (ankommen / mitkommen)

Ich gehe ins Theater, kommst du mit?

  

 

Przetłumacz na język polski.

 

 

Der Bus kommt erst am Abend in Berlin an.

Autobus przyjeżdża dopiero wieczorem do Berlina.

 

Die Lehrerin bringt den Schülern grammatische Regeln bei.

Nauczycielka uczy uczniów reguł gramatycznych.  

 

Schläfst du schon ein?

Zasypiasz już?

 

Du musst heute Handschuhe anziehen.

Musisz dzisiaj założyć rękawiczki.

 

Der Zug fährt um 8 Uhr ab.

  

Pociąg odjeżdża o ósmej.

Nimm dein Handy in die Schule nicht mit!

Nie bierz ze sobą do szkoły telefonu komórkowego!

Wann gibst du mir mein Buch zurück?

 

Kiedy oddasz mi książkę?

Wer soll heute den Müll wegwerfen?

Kto ma dzisiaj wyrzucić śmieci?  

Steh auf, mach die Augen zu, und dreh dich um!

Wsań, zamknij oczy i odwróć się!

  

 

 

Czasowniki rozdzielnie złożone - budowanie zdań Poziom łatwy

Przetłumacz zdania. W razie potrzeby skorzystaj z podpowiedzi.

 

Wstajesz każdego dnia o szóstej?

aufstehen - jeden Tag - um sechs Uhr

Stehst du jeden Tag um sechs auf?

 

Wrócimy jutro.

zurückkommem - morgen

Wir kommen morgen zurück.

 

Niech Pani wysiądzie na następnym przystanku.

aussteigen - die nächste Haltestelle

Steigen Sie bitte an der nächsten Haltestelle aus.

 

Mój brat znowu ogląda telewizję.

fersnsehen - mein Bruder

Mein Bruder sieht wieder fern.

 

Kiedy do mnie zadzwonisz?

anrufen - wann

Wann rufst du mich an?

 

Ilu gości chciałbyś zaprosić?

einladen - möchte - wie viele Gäste

Wie viele Gäste möchtest du einladen?

 

Przestań proszę płakać!

aufhören - zu weinen

Hör bitte auf zu weinen!

 

Z krótkimi włosami lepiej wyglądasz.

aussehen - kurze Haare - besser

Mit kurzen Haaren siehst du besser aus.

 

W soboty tutaj się sprząta.

aufräumen - samstags - hier

Samstags räumt man hier auf.

 

Gdzie odbywa się konferencja?

stattfinden - wo - die Konferenz

Wo findet die Konferenz statt?

 

Czy możesz się proszę przedstawić?

vorstellen - können

Kannst du dich bitte vorstellen?

 

Trzeba zamykać drzwi.

zumachen - müssen - man - die Tür

Man muss die Tür zumachen.

 

Porozwieszaj proszę plakaty reklamowe jeszcze dzisiaj.

aufhängen - die Werbeplakate - noch heute

Häng bitte die Werbeplakate noch heute auf!

 

Nie wolno przepisywać prac domowych.

abschreiben - dürfen – man

Hausaufgaben darf man nicht abschrieben.

 

Czasowniki zwrotne

Zmień w zdaniach podmiot na sugerowany w nawiasie. Następnie przetłumacz na język polski. Patrz wzór.

Interessierst du dich für Geschichte? (ihr)

Interessiert ihr euch für Geschichte?

Interesujecie się historią?

 

 

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr.(ich)

Ich freue mich auf das neue Schuljahr.

Cieszę się z nowego roku szkolnego.

Verspätet euch nicht! (Sie)

Verspäten Sie sich nicht!

Niech pani się nie spóźni.

Warum regst du dich über mich so sehr auf? (ihr)

Warum regt ihr euch über mich so sehr auf?

Dlaczego tak bardzo się na mnie denerwujecie?

Beeile dich, sonst verspäten wir uns. (ihr) (ihr)

Beeilt euch, sonst verspätet ihr euch.

Pośpieszcie się, w przeciwnym razie się spóźnicie

Mein Onkel ist krank und fühlt sich schlecht.(meine Eltern)

Meine Eltern sind krank und fühlen sich schlecht.

Moi rodzice są chorzy i źle się czują.

Das kleine Kind wäscht sich sehr gern. (ich)

Ich wasche mich sehr gern.

Bardzo chętnie się myję.

Zieh dich warm an, sonst erkältest du dich. (ihr)

Zieht euch warm an, sonst erkältet ihr euch.

Ubierzcie się ciepło, w przeciwnym razie przeziębicie się.

Der Tag war schwer, und jetzt muss ich mich unbedingt erholen. (wir)

Der Tag war schwer, und jetzt müssen wir uns unbedingt erholen.

Dzień był ciężki. Teraz musimy koniecznie odpocząć.   

Entschuldigung! Ich bin fremd hier. Kennen Sie sich hier aus? (du)

Entschuldigung! Ich bin fremd hier. Kennst du dich hier aus?

Przepraszam! Jestem tutaj obcy. Czy orientujesz się tutaj?  

Du wirst immer dicker. Du solltest dich mehr bewegen. (Sie)

Sie werden immer dicker. Sie sollten sich mehr bewegen.

Pani jest coraz grubsza. Powinna sie pani więcej poruszać.

Ich ziehe mich schnell an, dann gehe ich aus der Wohnung. (er)

Er zieht sich schnell an, dann geht er aus der Wohnung.

On szybko się ubiera, następnie wychodzi z mieszkania.

Bereite dich gründlich auf die Klassenarbeit vor. (ihr)

Bereitet euch gründlich auf die Klassenarbeit vor.

Przygotujcie się dobrze na klasówkę.

Ich freue mich sehr, denn ich habe mich in einen Italiener verliebt. (sie)

Sie freut sich sehr, denn sie hat sich in einen Italiener verliebt.

Ona się bardzo cieszy, gdyż zakochała się we Włochu.

Wofür interessierst du dich? (ihr)

Wofür interessiert ihr euch?

Czym się interesujecie?

 

Czasowniki z zaimkami osobowymi w Dativ-ie Poziom łatwy

Przetłumacz zdania.
Ćwiczenie możesz wykonać, odsłaniając podpowiedzi.

 

Dasz nam coś?

geben – etwas

Gibst du uns etwas?

 

Umyjcie sobie włosy!

waschen – die Haare

Wascht euch die Haare!

 

Mam wam pomóc?

sollen – helfen

Soll ich euch helfen?

 

Wszystko ci jutro opowiem.

erzählen – alles – morgen

Ich erzähle dir alles morgen.

 

Dlaczego Pani nam nie wierzy?

warum – glauben

Warum glauben Sie uns nicht?

 

Czy podoba się mu jego nowy pokój?

gefallen – sein neues Zimmer

Gefällt ihm sein neues Zimmer?

 

Czy boli ją brzuch?

wehtun – der Bauch

Tut ihr der Bauch weh?

 

Czy smakuje im tort?

schmecken – die Torte?

Schmeckt ihnen die Torte?

 

Przysłuchaj się mu!

zuhören

Hört ihm jetzt bitte zu!

 

Niech Pani mi wybaczy moje spóźnienie.

verzeihen – meine Verspätung

Verzeihen Sie mir meine Verspätung.

 

Ta kurtka już nie pasuje na ciebie.

passen – die Jacke – nicht mehr

Die Jacke passt dir nicht mehr.

 

Dziękuję Panu za Pańską pomoc.

danken – für Ihre Hilfe.

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.

 

Nauczycielka wyjaśnia nam celownik.

erklären – Dativ

Die Lehrerin erklärt uns Dativ.

 

Przyjrzę się mu.

zusehen

Ich sehe ihm zu.

 

Nie ufam ci.

vertrauen

Ich vertraue dir nicht.

 

Nie wolno ci mi rozkazywać.

dürfen – befehlen

Du darfst mir nicht befehlen.

 

Chciałbym Pani pogratulować z okazji urodzin.

möchte – gratulieren – zum Geburtstag

Ich möchte Ihnen zum Geburtstag gratulieren.

 

Dlaczego mi nie odpowiadasz?

antworten

Warum antwortest du mir nicht?

 

Rozkazy - tłumaczenie Poziom łatwy

Przetłumacz rozkazy.

 

Bądź miły!

sein - nett

Sei nett!

Zaczekaj chwilę!

warten - einen Moment

Warte einen Moment!

Zadzwoń do mnie jutro!

anrufen - morgen

Ruf mich morgen an!

Pojedźmy nad morze!

fahren - ans Meer

Fahren wir ans Meer!

Otwórzmy okno!

öffnen - das Fenster

Öffnen wir das Fenster!

Zacznijmy jutro!

anfangen - morgen

Fangen wir morgen an!

Odbierzcie mnie z dworca!

abholen - vom Bahnhof

Holt mich vom Bahnhof ab!

Nie spóźnijcie się!

verspäten sich

Verspätet euch nicht!

Przyjedźcie samochodem!

kommen - mit dem Auto

Kommt mit dem Auto!

Niech Pani napisze to na tablicy!

schreiben - an die Tafel

Schreiben Sie das an die Tafel!

Niech Pani nas dzisiaj nie odpytuje!

abfragen - heute

Fragen Sie uns heute nicht ab!

Niech Pani nie zadaje nam dzisiaj pracy domowej!

aufgeben - keine Hausaufgabe

Geben Sie uns keine Hausaufgabe auf!

 

Czasownik z zu i bez zu

Uzupełnij zdania zgodnie z tłumaczeniem. Wpisz zu tu gdzie konieczne.

Możesz ułatwić sobie ćwiczenie, odkrywając podpowiedzi.

 

Cieszę się z poznania ciebie.

Ich __________   __________  , dich __________  . sich freuen / kennenlernen

Ich freue mich, dich kennenzulernen.

 

Życzę sobie dostać najnowszy tablet jako prezent.

 

Ich __________  mir , den neusten Tablett als Geschenk __________.  wünschen  / bekommen

 

Ich wünsche mir , den neusten Tablett als Geschenk zu bekommen.

  

 

Nie zapomnij przeprosić nauczycielki od niemieckiego.

 

__________  nicht, __________ bei der Deutschlehrerin __________  . vergessen /  entschuldigen

Vergiss nicht, dich bei der Deutschlehrerin zu entschuldigen.

 

 

Moja babcia pozwalała mi długo oglądać telewizję.

 

Meine Oma __________  mich __________  lange __________  . haben gelassen / fernsehen

Meine Oma hat mich gelassen lange fernsehen.

 

 

Formularz trzeba uzupełnić drukowanym pismem.

 

Man __________ das Formular in Druckbuchstaben __________ .  müssen / ausfüllen

 

Man muss das Formular in Druckbuchstaben ausfüllen.

 

 

 

Czy masz ochotę odwiedzić mnie jutro?

 

__________   du __________  , mich morgen __________  ? Lust haben / besuchen

 

 

Hast du Lust, mich morgen zu besuchen?

 

 

Przetłumacz.

Możesz odkryć podpowiedź.

 

Co się stanie jeśli zapomniałam wziąć pigułkę?

passieren / vergessen haben / Pille einnehmen

Was passiert, wenn ich vergessen habe, die Pille einzunehmen?

 

Polecam ci przeczytanie tej książki.

empfehlen / Buch lesen

Ich empfehle dir, dieses Buch zu lesen.

 

Rodzice starają się dobrze wychować swoje dzieci.

bemühen / Kinder erziehen

Die Eltern bemühen sich, ihre Kinder gut zu erziehen.

 

On prosi mnie, żebym przeprowadziła się z nim do Berlina.

bitten / ziehen

Er bittet mich, mit ihm nach Berlin zu ziehen.

 

Pozwolisz mi jechać swoim samochodem?

erlauben / fahren

Erlaubst du mir, mit deinem Auto zu fahren?

 

Pozwolisz mi jechać swoim samochodem?

lassen / fahren

Lässt du mich mit deinem Auto fahren?

 

Masz zamiar odwiedzić ją w szpitalu?

vorhaben / besuchen

Hast du vor, sie im Krankenhaus zu besuchen?

 

Nigdy nie żałowałaś, że okłamałaś swojego partnera?

bereuen / betrügen

Hast du es nie bereut, deinen Partner betrogen zu haben?

 

Oszustwa nie mogę mu wybaczyć.

können / verzeihen

Den Betrug kann ich ihm nicht verzeihen.

 

Zastanów się, jak dokończyć zdania zgodnie z tłumaczeniem.

Następnie sprawdź sugerowane rozwiązanie.

 

 

Planuję iść do kina. Ich habe vor, …

ins Kino zu gehen.

 

Masz ochotę wziąć udział w jasełkach? Hast du Lust, …

beim Krippenspiel mitzumachen.

 

Kto chce mi pomóc w geografii? Wer will …

mir in Erdkunde helfen?

 

Masz czas pomóc mi w matmie? Hast du Zeit, …

mir bei Mathe zu helfen.

 

Przestań śpiewać! Hör auf …

zu singen!

 

Zapomnieliście przygotować się do klasówki? Habt ihr vergessen, …

euch auf die Klassenarbeit vorzubereiten?

 

Dasz radę wypełnić formularz? Kommst du zurecht, …

 

das Formular auszufüllen?

 

Uczcie się poprawnie budować konstrukcje bezokolicznikowe! Lernt …

 

Infinitivkonstruktionen richtig bilden!

 

Idziesz jutro do lasu zbierać grzyby? Gehst du …

morgen in den Wald Pilze sammeln?

 

Obiecuję ci strzec tajemnicy. Ich verspreche dir, …

das Geheimnis zu bewahren.

 

Zapomniałeć ją o to zapytać? Hast du vergessen, …

sie danach zu fragen?

 

Masz we wtorek czas, mnie odwiedzić? Hast du am Dienstag Zeit, …

mich zu besuchen?

 

Nie zapomnij pomalować jajka i pójść z koszyczkiem do kościoła, żeby go poświęcić. Vergiss nicht, …

die Eier zu bemalen, und mit dem Körbchen in die Kirche zum Weihen zu gehen.

 

Mam nadzieję znaleźć na obozie moją wielką miłość. Ich hoffe, …

  

auf dem Sportcamp meine große Liebe zu finden.

 

Nie ma sensu jechać zimą do Berlina. Es hat keinen Sinn, …

  

im Winter nach Berlin zu fahren.

 

 

Słyszysz kogoś wołającego o pomoc? Hörst du …

 

jemanden um Hilfe rufen?

 

 

Czy słyszałeś ją już, jak śpiewa? Hast du …

 

sie schon singen hören?

 

 

Niech pani zacznie czytać tekst! Fangen Sie bitte an, …

 

den Text zu lesen!

 

 

Daj mi już iść spać! Lass …

 

mich schon schlafen gehen!

 

 

Wielokrotnie próbowałem jej pomóc. Ich habe …

 

mehrmals versucht, ihr zu helfen.

 

 

Jeszcze dzisiaj muszę nauczyć się wiersza na pamięć. Das Gedicht muss …

 

ich noch heute auswendig lernen.

 

 

On ją widzi jak przychodzi. Er sieht …

 

sie kommen.

 

 

Zostanę jeszcze tydzień w łóżku. Ich bleibe …

 

noch eine Woche im Bett liegen.

 

 

Czuję, że ból odchodzi. Ich spüre …

 

den Schmerz nachlassen.

 

 

Tu zabrania się szybko jeździć. Er ist verboten, …

 

hier schnell zu fahren.

 

 

Trzeba jeszcze sprawdzić bak. Der Tank …

 

muss noch geprüft werden.

 

 

Jestem przyzwyczajona do długiego biegania. Ich bin es gewohnt, …

lange zu laufen.

 

Chciałabym uczyć się grać na gitarze. Ich möchte …

 

Gitarre spielen lernen.

 

 

Drukarka da się naprawić. Der Drucker …

 

lässt sich reparieren.

 

 

Z trudnością mogłam się przyzwyczaić do wczesnego wstawania.  Ich konnte mich nur schwer …

 

daran gewöhnen, früh aufzustehen.

  

Próbowałeś rozwiązać zadanie? Hast du versucht, …

die Aufgebe zu lösen?

 

 

Obiecuję wam nauczać was niemieckiego, tak dobrze jak to możliwe. Ich verspreche euch, …

 

euch Deutsch so gut wie möglich beizubringen.  

   

 

Ułóż zdania z zu Poziom średnio trudny

Przeczytaj pytania.

Utwórz zdanie po sugerowanym zwrocie.

Sprawdź z odpowiedzią.

Podpowiedzią są tłumaczenia zdań.

 

Trinkst du Wasser?

Masz ochotę napić się wody?

Hast du Lust, Wasser zu trinken?

Möchtest du in Deutschland studieren?

Czy masz zamiar studiować w Niemczech?

Hast du vor, in Deutschland zu studieren?

Kümmerst du dich um deine Gesundheit?

Czy to jest konieczne troszczyć się o swoje zdrowie?

Ist es notwendig, sich um seine Gesundheit zu kümmern?

Hältst du Ordnung in deinem Zimmer?

Czy przychodzi ci z trudem trzymanie porządku w twoim pokoju?

Fällt es dir schwer, Ordnung in deinem Zimmer zu halten?

Passt du gut im Unterricht auf?

Masz obowiązek uważać na lekcji.

Du hast die Pflicht, im Unterricht gut aufzupassen.

Gehst du alleine in den dunklen Keller?

Czy boisz się sam iść do ciemnej piwnicy?

Hast du Angst, alleine in den dunklen Keller zu gehen?

Soll ich die Medikamente einnehmen?

Polecisz mi przyjmowanie tych lekarstw?

Empfiehlst du mir, die Medikamente einzunehmen?

Möchtest du dir die Brust vergrößern lassen?

Odradzam ci powiększanie piersi.

Ich rate dir ab, die Brust zu vergrößern.

Gehst du ins Kino?

Masz czas iść do kina?

Hast du Zeit, ins Kino zu gehen?

Lernst du Deutsch?

Cieszysz się z nauki niemieckiego?

Freust du dich, Deutsch zu lernen?

Verkaufst du das Haus?

Opłaca się sprzedać ten dom?

Lohnt es sich, das Haus zu verkaufen?

Verdienst du viel Geld?

Masz nadzieję zarobić dużo pieniędzy?

Hoffst du, viel Geld zu verdienen?

Hörst du mit dem Rauchen auf?

Czy to jest dla ciebie problem rzucić palenie?

Ist es ein Problem für dich, mit dem Rauchen aufzuhören?

Möchtest du bald wie ein Profi spielen?

Masz nadzieję wkrótce grać jak profesjonalista?

Hoffst du, bald wie ein Profi zu spielen?

Hilfst du mir?

Masz ochotę mi pomóc?

Hast du Lust, mir zu helfen?

 

 

Okoliczniki miejsca - Dativ Poziom średnio trudny

Przetłumacz zdania,

jeśli ćwiczenie jest dla Ciebie za trudne odsłoń podpowiedzi.

 

Gdzie stoi komoda?

wo, stehen, die Kommode

Wo steht die Kommode?

Czy lampa stoi za łóżkiem?

die Lampe, das Bett, stehen, hinter

Steht die Lampe hinter dem Bett?

Czy moje rzeczy są w pudełku?

die Schachtel, meine Sachen, sein, in

Sind meine Sachen in der  Schachtel?

W szafie wiszą moje ubrania.

meine Sachen, der Schrank, hängen, in

Im Schrank hängen meine Sachen.

Dlaczego laptop nie leży na biurku?

warum, der Schreibtisch, der Laptop, liegen, nicht, auf

Warum liegt der Laptop nicht auf dem Schreibtisch?

Czy lustro wisi na ścianie?

der Spiegel, die Wand, hängen, an

Hängt der Spiegel an der Wand?

Obok drzwi stoi fotel.

die Tür, der Sessel, stehen, neben

Neben der Tür steht der Sessel.

Hans leży w łóżku.

das Bett, liegen, in

Hans liegt im Bett. 

Dlaczego pod łóżkiem leżą książki?

warum, die Bücher, das Bett, liegen, unter

Warum liegen die Bücher unter dem Bett?

 

Dativ po przyimkach Poziom średnio trudny

Przetłumacz zwroty, użyj przyimki łączące sie z Dative-m.

Możesz korzystać z podpowiedzi

 

według twoich danych

nach – deine Angaben

nach deinen Angaben

po porodzie

nach – die Geburt

nach der Geburt

samochodem

mit – das Auto

mit dem Auto

od miesiąca

seit – ein Monat

seit einem Monat

u mnie

bei – ich

bei mir

od pani

von – Sie

von Ihnen

u lekarza

bei – der Arzt

beim Arzt

od czternastego lutego (w przyszłości)

ab – der vierzehnte Februar

ab dem vierzehnten Februar

oprócz jej mamy

außer – ihre  Mutter

außer ihrer Mutter

z twojego garażu

aus – deine  Garage

aus deiner Garage

zgodnie z przepisami

gemäß – die  Vorschriften

gemäß den Vorschriften

naprzeciwko poczty

gegenüber – die  Post

gegenüber der Post

 

PRZYMIOTNIK - Stopniowanie przymiotników i przysłówków

 

 

Wpisz przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym.

 

 

Ich bin lustig. Du bist …… . Er ist am ….. .

Ich bin lustig. Du bist lustiger. Er ist am lustigsten.

Ja jestem wesoły. Ty jesteś weselszy. On jest najweselszy.

 

Meine Tante ist alt, dein Onkel ist ….. als meine Tante, sein Opa ist ….. .... von allen.

Meine Tante ist alt, dein Onkel ist älter als meine Tante, sein Opa ist am ältesten von allen.

Moja ciocia jest stara, twój wujek jest starszy, jego dziadek jest najstarszy ze wszystkich.

 

Die Jacke ist teuer. Der Pulli ist …... Die Schuhe sind am ….. .

Die Jacke ist teuer. Der Pulli ist teurer. Die Schuhe sind am teuersten.

Kurtka jest droga. Sweter jest droższy. Buty są najdroższe.

 

Der Apfel ist sauer. Die Orange ist ….. . Die Zitrone ist ….. ….. .

Der Apfel ist sauer. Die Orange ist saurer. Die Zitrone ist am sauersten.

Jabłko jest kwaśne. Pomarańcza jest kwaśniejsza. Cytryna jest najkwaśniejsza.

 

Die Reise in die Schweiz ist billig. Der Ausflug nach Berlin ist ….. . Der Flug auf die Maleidiven ist ….. ….. .

Die Reise in die Schweiz ist billig. Der Ausflug nach Berlin ist billiger. Der Flug auf die Maleidiven ist am billigsten.

Podróż do Szwajcarii jest tania. Wycieczka do Berlina jest tańsza. Przelot na Malediwy jest najtańszy.  

 

Der Nachmittag war nett und heiß. Der Abend war ….. und ….. als der Nachmittag. Die Nacht war aber …..  …..  und ….. ….. .

Der Nachmittag war nett und heiß. Der Abend war netter und heißer als der Nachmittag. Die Nacht war aber am nettesten und am heißesten.

Popołudnie było miłe i gorące. Wieczór był milszy i gorętszy niż popołudnie. Ale noc była najmilsza i najgorętsza.

 

 

 

 

Jaką formę podanego przymiotnika lub przysłówka w stopniu wyższym należy wpisać w luki?

 

jung – młody

Kto jest młodszy, ty czy ja?

 Wer ist ……. , du oder ich?

 Wer ist jünger, du oder ich?

 

gut – dobry

Kto jest lepszy w szkole, on czy ona?

Wer ist ……. in der Schule, er oder sie?

Wer ist besser in der Schule, er oder sie?

 

hoch – wysoki

Kto skacze wyżej, Adam czy Olaf?

Wer spring ……., Adam oder Olaf?

Wer spring höher, Adam oder Olaf?

 

gern – chętnie

Co wolisz jeść, owoce czy warzywa?

Was isst du ……. Obst oder Gemüse?

Was isst du lieber Obst oder Gemüse?

 

lang – długi

Czyje włosy są dłuższe, moje czy twoje?

 Wessen Haare sind …….., meine oder deine?

 Wessen Haare sind länger, meine oder deine?

 

nah – blisko

Co jest bliżej, apteka czy kwiaciarnia?

Was ist ……., die Apotheke oder das Blumengeschäft?

Was ist näher, die Apotheke oder das Blumengeschäft?

 

windig – wietrzny

Który dzień był bardziej wietrzny, czwartek czy piątek?

Welcher Tag war ……., der Donnerstag oder der Freitag?

Welcher Tag war windiger, der Donnerstag oder der Freitag?

 

nett, schön – miły, ładny

Kto jest milszy i ładniejszy, Kasia czy Lena?

Wer ist ……. und ……. Kasia oder Lena?

Wer ist netter und schöner Kasia oder Lena?

 

schwierig – trudny

Który przedmiot jest dla ciebie trudniejszy, matematyka czy polski?

Welches Schulfach ist für dich ……. Mathe oder Polnisch?

Welches Schulfach ist für dich schwieriger Mathe oder Polnisch?

 

Przetłumacz na język niemiecki.

 

 

Moje mieszkanie jest tańsze i przytulniejsze

Meine Wohnung ist billiger und gemütlicher.

 

Monika ma tyle samo lat co ty i jest tak samo wysoka.

Monika ist genauso alt und groß wie du.

 

Grudzień jest zimniejszy i słoneczniejszy niż listopad.

Der Dezember ist kälter und sonniger als der November.

 

Co pijesz chętniej kakao czy gorącą czekoladę?

Was trinkst du lieber Kakao oder heiße Schokolade?

 

Najlepiej zostań w domu!

Bleib am besten zu Hause!

 

Praliny są słodkie. Miód jest słodszy, ale ty jesteś najsłodszym chłopcem w naszej klasie.

Pralinen sind süß. Der Honig ist noch süßer, aber du bist der süßeste Junge in unserer Klasse.

 

W salonie jest ciepło i jasno. Ale najcieplej i najjaśniej jest w kuchni.

Im Wohnzimmer ist warm und hell. Aber am wärmsten und hellsten ist in der Küche.

 

 

Przyimki wymagające dopełnienia w celowniku i w bierniku

 

Wybierz właściwą odpowiedź.

 

 

Nie mam nic przeciw tobie. Ich habe nichts gegen (du / dich / dir).

Ich habe nichts gegen dich.

Dlaczego trzymasz szklankę pod światło? Warum hältst du das Glas (unter / gegen / gegenüber) das Licht?

Warum hältst du das Glas gegen das Licht?

Pomogę jej w jej pracach domowych. Ich helfe ihr (bei / aus / an) ihren Hausaufgaben.

Ich helfe ihr bei ihren Hausaufgaben.

Przy twoim przeziębieniu zostań lepiej w domu.   Bleib (bei /an /von) deiner Erkältung besser (bei / aus / zu) Hause.

Bleib bei deiner Erkältung besser zu Hause.

Ona kupiła świeże bułeczki u piekarza za rogiem. Sie hat die frischen Brötchen (an dem /von dem / beim) Bäcker (um / an / hinter) die Ecke gekauft.

Sie hat die frischen Brötchen beim Bäcker um die Ecke gekauft.

W tą ciemną noc nie pójdę za żadną cenę na cmentarz. (Um / Bei / Gegenüber) der dunklen Nacht  gehe ich (für / zu / um) keinen Preis auf den Friedhof.

Bei der dunklen Nacht  gehe ich um keinen Preis auf den Friedhof.

Od miesiąca jego tata pracuje na poczcie. (Vor / Von / Seit) einem Monat arbeitet sein Vater (in / auf / bei) der Post. 

Seit einem Monat arbeitet sein Vater bei der Post. 

 

Co należy wpisać w lukę?

 

Ona jest starsza ode mnie o rok. Sie ist  ?  ein Jahr älter als ich.

Sie ist um ein Jahr älter als ich.

Muszę wyciąć artykuł z gazety. Ich muss einen Artikel ? ? Zeitung ausschneiden.

Ich muss einen Artikel aus der Zeitung ausschneiden.

Bilety będą ważne od pierwszego poniedziałku miesiąca. Die Fahrkarten werden ? ? ersten Montag des Monats gültig.

Die Fahrkarten werden ab dem ersten Montag des Monats gültig.

Wybacz mi to był błąd z mojej strony. Verzeih mir, das war ein Fehler ? mir.

Verzeih mir, das war ein Fehler von mir.

Ona już wyszła z pokoju. Sie ist schon ? dem Zimmer gegangen.

Sie ist schon aus dem Zimmer gegangen.

Nie widziałam Johana od wielu lat. Ich habe Jochen ? vielen Jahren nicht mehr gesehen.

Ich habe Jochen seit vielen Jahren nicht mehr gesehen.

O której godzinie Martyna przyjdzie ze szkoły? ? wie viel Uhr kommt Martina ? der Schule?

Um wie viel Uhr kommt Martina aus der Schule?

Wczoraj byłam u pana Müllera. Nasi rodzice też u niego byli. Gestern war ich ? Herrn Müller. Unsere Eltern waren auch ? ?.

Gestern war ich bei Herrn Müller. Unsere Eltern waren auch bei ihm.

Jedziemy do Lipska. Wir fahren ? Leipzig.

Wir fahren nach Leipzig.

Od kiedy pracujesz w banku? ? wann arbeitest du ? der Bank?

Seit wann arbeitest du bei der Bank.

Schalke przegrało z Kolonią zero do dwóch. Schalke hat ? Köln 0 ? 2 verloren.

Schalke hat gegen Köln 0 zu 2 verloren.

 

Przetłumacz zwroty.

 

z dwunastego wieku

aus dem zwölften Jahrhundert

za pierwszym razem

zum ersten Mal

przez park

durch den Park

wzdłuż ulicy

die Straße entlang

iść dookoła dworca

um den Bahnhof herum gehen

z butelki

aus der Flasche

dla jego przyjaciółki

für seine Freundin

samochodem

mit dem Auto

do Hiszpanii

nach Spanien

na czerwonym świetle przejść przez ulicę

bei Rot über die Straße gehen

dotrzeć do teatru

zum Theater kommen

płynąć pod prąd

gegen den Strom schwimmen

na szczęście

zum Glück

około piętnastej

gegen 15 Uhr

środek na kaszel

ein Mittel gegen Husten

ze Stanów Zjednoczonych

aus den Vereinigten Staaten

alergia na futro

Alergie gegen Pelz

Od jego przyjazdu

seit seiner Ankunft

po lekcjach

nach dem Unterricht

iść do domu

nach Hause gehen

być w domu

zu Hause sein

z tobą, bez niej

mit dir, ohne sie

o 17 godzinie

um 17 Uhr

kolczyki ze złota

Ohrringe aus Gold

do lekarza, u lekarza, od lekarza

zum Arzt, beim Arzt, vom Arzt

po feriach, przed rozpoczęciem roku szkolnego

nach den Ferien, vor dem Schulbeginn

 

 

Przyimki miejsca auf, an, über ...+ Dativ + Akkusativ - Wechselpräpositionen Poziom trudny

Przetłumacz zdania i sprawdź odpowiedź.

Zadanie możesz sobie ułatwić, poprzez odsłonięcie podpowiedzi. 

Stół stoi na środku.

der Tisch, die Mitte, stehen

Der Tisch steht in der Mitte.

Chcę go teraz przesunąć w kąt.

wollen, schieben, die Ecke

Ich will ihn jetzt in die Ecke schieben.

 

Wszystkie książki leżą na podłodze.

alle Bücher, der Fußboden, liegen

Alle Bücher liegen auf dem Fußboden.

Musisz je odłożyć na półkę.

müssen, räumen, das Regal

Du musst sie ins Regal räumen.

 

Lampa stoi w kącie.

die Lampe, die Ecke, stehen

Die Lampe steht in der Ecke.

Trzeba ją postawić za fotelem.

sollen, stellen, der Sessel

Man soll sie hinter den Sessel stellen.

 

Dywan leży przed łóżkiem.

der Teppich, das Bett, liegen

Der Teppich liegt vor dem Bett.

Rodzina Müller chce go położyć pod stołem.

wollen, legen, der Tisch

Familie Müller will ihn unter den Tisch legen.

 

Kwiat doniczkowy wisi nad stołem.

die Topfblume, der Tisch, hängen

Die Topfblume hängt über dem Tisch.

Chcielibyśmy postawić go na podłogę.

möchte…, stellen, der Fußboden

Wir möchten sie auf den Fußboden stellen.

 

Nowy stół stoi przy oknie.

der neue Tisch, das Fenster, stehen

Der neue Tisch steht am Fenster.

Trzeba go postawić na środku.

müssen, stellen, die Mitte

Man muss ihn in die Mitte stellen.

 

Łóżko stoi obok komody.

das Bett, die Kommode, stehen

Das Bett steht neben der Kommode.

Teraz trzeba je przesunąć pod ścianę.

müssen, schieben, die Wand.

Jetzt muss man es an die Wand schieben.

 

Szafa stoi między łóżkiem a komodą.

der Schrank, das Bett, die Kommode, stehen

Der Schrank steht zwischen dem Bett und der Kommode.

Teraz powinniśmy ją przesunąć obok drzwi.

sollen, schieben, die Tür

Jetzt sollen wir ihn neben die Tür schieben.

 

Nowe krzesła nie mają jeszcze miejsca.

die neuen Stühle, der Platz, haben

Die neuen Stühle haben noch keinen Platz.

Możemy je postawić dookoła stołu.

können, stellen, der Tisch

Wir können sie um den Tisch herum stellen.

 

Komoda znajduje się obok łóżka.

die Kommode, das Bett, befinden sich

Die Kommode befindet sich neben dem Bett.

Moja mama chce ją postawić w róg.

wollen, stellen, die Ecke.

Meine Mutter will sie in die Ecke stellen.

 

Lustro wisi nad łóżkiem.

der Spiegel, das Bett, hängen

Der Spiegel hängt über dem Bett.

Chciałbyś je może powiesić obok drzwi?

möchte…, hängen, dieTür

Möchtest du ihn vielleicht neben die Tür hängen?

 

Komentarz: 

Dativ: über dem, neben der ...

Akkusativ: neben die, in den ...

Zaimki osobowe w bierniku: ihn, sie, es 

Genitiv Poziom średnio trudny

Przekształć zdania w zwroty z użyciem Genitiv-u.

Możesz ułatwić sobie ćwiczenie poprzez odkrycie tłumaczenia.
 

Man kontrolliert den Wagen.

kontrola samochodu

die Kontrolle des Wagens

 

Man präsentiert den Film.

prezentacja filmu

die Präsentation des Filmes

 

Die Lehrerin erzählt interessant.

interesujące opowiadanie nauczycielki

die interessante Erzählung der Lehrerin

 

Die Schüler üben.

ćwiczenia uczniów

die Übungen der Schüler

 

Man beschreibt die Reise.

opis podróży

die Beschreibung der Reise

 

Der Student bereitet sich für die Prüfung vor.

przygotowania do egazminu studenta

die Prüfungsvorbereitung des Studenten

 

Man erzieht das Kind streng.

surowe wychowanie dziecka

die strenge Erziehung des Kindes

 

Man liest den Text.

czytanie tekstu

das Lesen des Textes

 

Man operiert den Patienten.

operacja pacjenta

die Operation des Patienten

 

Meine Frau kommt zurück.

powrót mojej żony

das Zurückkommen meiner Frau

 

Die Studentin schweigt.

milczenie studentki

das Schweigen der Studentin

 

Der Zug fährt ab.

odjazd pociągu

die Abfahrt des Zuges

 

Mein Mann liebt mich.

miłość mojego męża

die Liebe meines Mannes

 

Man löst die Aufgabe.

rozwiązanie zadania

die Lösung der Aufgabe

 

Das Leben ist hektisch.

gorączka życia

die Hektik des Lebens

 

 

Genitiv - Dopełniacz rzeczownika Poziom średnio trudny

Powiedz to samo, używając Genitiv.

Zwroty przetłumacz na język polski.

 

die Kursteilnehmer

die Teilnehmer des Kurses

uczestnicy kursu

das Wochenende

das Ende der Woche

koniec tygodnia

der Schulleiter

der Leiter der Schule

kierownik (dyrektor) szkoły

die Informationsquelle

die Quelle der Information

źródło informacji

die Staatsgrenze

die Grenze des Staates

granica państwa

das Stadtzentrum

das Zentrum der Stadt

centrum miasta

die Wassertemperatur

die Temperatur des Wassers

temperatura wody

die Reisekosten

die Kosten der Reise

koszty podróży

die Flusslänge

die Länge des Flusses

długość rzeki

die Windstärke

die Stärke des Windes

siła wiatru

die Kriegsgeneration

die Generation des Krieges

pokolenie wojenne

die Schicksalswende

die Wende des Schicksals

zmiana (kolej) losu

der Freundeskreis

der Kreis der Freunde

krąg przyjaciół

die Herbstfarben

die Farben des Herbstes

kolory jesieni

 

Genitiv - tłumaczenie zwrotów Poziom średnio trudny

Przetłumacz zwroty.

Odsłoń podpowiedź, jeśli ćwiczenie jest dla Ciebie zbyt trudne.

 

komórka mamy

das Handy - die Mutter

das Handy der Mutter

strony książki

die Seiten - das Buch

die Seiten des Buches

grupa uczniów

die Gruppe - die Schüler

die Gruppe der Schüler

podróż mojego życia

die Reise - mein Leben

die Reise meines Lebens

wygląd waszego dziecka

das Aussehen - euer Kind

das Aussehen eures Kindes

Martyny plecak

Martyna - der Rucksack

Martynas Rucksack

ogłoszenie kursantki

die Anzeige - die Kursteilnehmerin

die Anzeige der Kursteilnehmerin

dom mojego wujka

das Haus - mein Onkel

das Haus meines Onkels

ubrania pacjenta

die Kleidung - der Patient

die Kleidung des Patienten

okulary Floriana

Florian - die Brille

Florians Brille

ojciec chłopaka

der Vater - der Junge

der Vater des Jungen

fotografia twoich dziadków

das Foto - deine Großeltern

das Foto deiner Großeltern

książka Anny Mayer

Anna Mayer - das Buch

Anna Mayers Buch

temperatura wody

die Temperatur - das Wasser

die Temperatur des Wassers

 

Genitiv nazw własnych Poziom łatwy

Przetłumacz, możesz ułatwić sobie zadanie odsłaniając podpowiedź.

piłka Brygidy

der Ball- Brigitte

Brigittes Ball

kurtka Ksawerego

die Jacke- Xaver

Xavers Jacke

przyjaciele Macieja

die Freunde – Matthias

Matthias' Freunde

dzieci Sabiny

die Kinder – Sabine

Sabines Kinder

babcia Łukasza

die Oma – Lukas

Lukas' Oma

spodnie Andrzeja Wagnera

die Hose - Andreas Wagner

Andreas Wagners Hose

szkoła Arnolda Backera

die Schule - Arnold Backer

Arnold Backers Schule

dom Bernadety Schulz

das Haus - Bernadette Schulz

Bernadette Schulz' Haus

Kartka Emila Krause

der Zettel - Emil Krause

Emil Krauses Zettel

mieszkanie Franciszka Hubera

die Wohnung - Friedrich Huber

Friedrich Hubers Wohnung

samochód Jana Lange

der Wagen - Hans Lange

Hans Langes Wagen

książka Krystiana Hofmanna

das Buch - Christian Hofmann

Christian Hofmanns Buch

syn Ludwika Bauera

der Sohn - Ludwig Bauer

Ludwig Bauers Sohn

 

Futur I

To zagadnienie jest powiązane z następującymi materiałami:

Gramatyka / Czasy / Futur I
Testy / Średnio trudne / Czas przyszły Futur I

Zastanów się jak przetłumaczysz zdania w czasie przyszłym Futur I. Następnie sprawdź odpowiedź.

Możesz ułatwić sobie ćwiczenie i odsłonić podpowiedź

 

 

On tobie pomoże.

er / helfen  / dir

Er wird dir helfen.

 

Wstanę jutro wcześnie.

ich / aufstehen / morgen / zeitig

 

Ich werde morgen zeitig aufstehen.

Uczniowie zrobią chyba wycieczkę.

 

die Schüler / machen / wohl / eine Klassenfahrt

 

Die Schüler werden wohl eine Klassenfahrt machen.

   

Nie pojedziesz na urlop.

 

du / nicht / fahren / in den Urlaub

  

Du wirst in den Urlaub nicht fahren.

 

Nie dostaniecie kieszonkowego.  

 

ihr / bekommen / kein Taschengeld

 

Ihr werdet kein Taschengeld bekommen.

  

 

Jak będą brzmiały pytania? Pomyśl i kliknij na  odpowiedź.

Możesz ułatwić sobie ćwiczenie i odsłonić najpierw podpowiedź.

 

Czy będzie jeszcze dzisiaj padać?

es / regnen / heute noch

Wird es noch heute regnen?

Czy odbierzecie mnie z dworca?

 

ihr / abholen / mich / vom Bahnhof

 

Werdet ihr mich vom Bahnhof abholen?

  

Od kiedy będziesz studiować?

 

ab wann / du / studieren

 

Ab wann wirst du studieren?

  

Co on potem zrobi?

 

was / er / machen / danach

 

Was wird er danach machen?

  

Kiedy się znowu zobaczymy?

 

wann / wir / sich wiedersehen

 

Wann werden wir uns wiedersehen?

  

Kto odkurzy dywan?

 

wer / den Teppich / absaugen

Wer wird den Teppich absaugen?

 

 

 

Czas przyszły Futur I Poziom łatwy

 

Jak brzmią te same zadania w czasie przyszłym Futur I ? 

Wypowiedz na głos, następnie przetłumacz na język polski.

Kliknij, żeby sprawdzić odpowiedź.

 

Er geht morgen ins Kino.

Er wird morgen ins Kino gehen.

On pójdzie jutro do kina.

Hast du ihn besucht?

Wirst du ihn besuchen?

Odwiedzisz go?

Ich wende mich an meine Deutschlehrerin.

Ich werde mich an meine Deutschlehrerin wenden.

Zwrócę się do mojej nauczycielki niemieckiego. 

Ich habe auf die Ferien gewartet.

Ich werde auf die Ferien warten.

Będę czekał na ferie.

Wir hatten Hunger.

Wir werden Hunger haben.

Będziemy głodni.

Am Montag  haben wir die Klassenarbeit geschrieben.

Am Montag werden wir die Klassenarbeit schreiben.

W poniedziałek będziemy pisać pracę klasową.

Wir schwänzen die Schule nicht.

Wir werden die Schule nicht schwänzen.

Nie będziemy wagarować.

Schüler brauchen keine Unterstützung der Lehrer.

Schüler werden keine Unterstützung der Lehrer brauchen.

Uczniowie nie będą potrzebować wsparcia nauczycieli.

Das Seewasser war warm, und wir haben gern gebadet.

Das Seewasser wird warm, und wir werden gern baden.

Woda w jeziorze będzie ciepła i będziemy chętnie się kąpać.

Ich habe deine Zärtlichkeit nicht vergessen.

Ich werde deine Zärtlichkeit nicht vergessen.

Nie zapomnę twoich pieszczot. 

 

Perfekt - Znaczenie i formy Partizip II Poziom łatwy

Sprawdź, czy znasz Partizip II czasowników.

Ten test możesz wykonać, odsłaniając podpowiedzi, wszystkie czasowniki zaznaczone na brązowo, są czasownikami regularnymi.

dzwonić, kąpać się, zwiedzać

anrufen, baden, besichtigen

angerufen haben, gebadet haben, besichtigt haben

 

myśleć, zasypiać, zdawać np. egzamin

denken, einschlafen, bestehen

gedacht haben, eingeschlafen sein, bestanden haben

 

jeść, jechać, upadać

essen, fahren, fallen

gegessen haben, gefahren sein, gefallen sein

 

brać prysznic, latać, oglądać telewizję

duschen, fliegen, fernsehen

geduscht haben, geflogen sein, ferngesehen haben

 

podnosić, mieć, iść

heben, haben, gehen

gehoben haben, gehabt haben, gegangen sein

 

śmiać się, słuchać, kupować

lachen, hören, kaufen

gelacht haben, gehört haben, gekauft haben

 

leżeć, robić, czytać

liegen, machen, lesen

gelegen haben, gemacht haben, gelesen haben

 

dziać się, planować, organizować

passieren, planen, organisieren

passiert sein, geplant haben, organisiert haben

 

rozmawiać, produkować, podróżować

reden, produzieren, reisen

geredet haben, produziert haben, gereist sein

 

spać, pisać, patrzeć

schlafen, schreiben, sehen

geschlafen haben, geschrieben haben, gesehen haben

 

grać, śpiewać, sadzać

spielen, singen, setzen

gespielt haben, gesungen haben, gesetzt haben

 

brać udział, pić, mówić

teilnehmen, trinken, sprechen

teilgenommen haben, getrunken haben, gesprochen haben

 

wybierać, studiować, spóźniać się

wählen, studieren, verspäten sich

gewählt haben, studiert haben, sich verspätet haben  

 

czekać, przygotowywać, ciagnąć

warten, vorbereiten, ziehen

gewartet haben, vorbereitet haben, gezogen haben  

 

 

Präteritum - tworzenie form czasowników regularnych Poziom łatwy

Jak brzmią te same czasowniki w czasie przeszłym Präteritum?

Co oznaczają te czasowniki po polsku?

 

ich sage, ich mache

ich sagte, ich machte powiedziałam, zrobiłam

du schenkst, du wünschst

du schenktest, du wünschtest podarowałeś, życzyłeś

er arbeitet, er verdient

er arbeitete, er verdiente pracował, zarabiał

sie verspätet sich, sie wohnt

sie verspätete sich, sie wohnte spóźniła się, mieszkała

wir besuchen, wir stellen uns vor

wir besuchten, wir stellten uns vor odwiedziliśmy, przedstawiliśmy się

ihr weint, ihr sucht

ihr weintet, ihr suchtet płakaliście, szukaliście

sie setzen sich, sie beobachten

sie setzten sich, sie beobachteten usiedli, obserwowali

 

 

Czas przeszły Präteritum - czasowniki hatte i war Poziom łatwy

Co wpiszesz w lukę.

Dla ułatwienia możesz odsłonić podpowiedź w postaci tłumaczenia.

 

________ ihr viele Freunde in der Grundschule?

Mieliście wielu przyjaciół w szkole?

Hattet ihr viele Freunde in der Grundschule?

In den Herbstferien ________ Thomas im Gebirge.

W ferie jesienne Thomas był w górach.

In den Herbstferien war Thomas im Gebirge.

Letzte Woche ________ ich Grippe.

W ostatnim tygodniu miałam grypę.

Letzte Woche hatte ich Grippe.

Martina ________ keinen Spaß am Tanzen.

Martinie taniec nie sprawiał radości.

Martina hatte keinen Spaß am Tanzen.

Frau Müller ________ nicht im Konzert, denn sie ________ krank.

Pani Müller nie była na koncercie, gdyż była chora.

Frau Müller war nicht im Konzert, denn sie war krank.

Wo ________ ihr in den Ferien?

Gdzie byliście w ferie?

Wo wart ihr in den Ferien?

 ________ du schon in dem neuen Theater?

Byłeś już w nowym teatrze?

Warst du schon in dem neuen Theater?

Warum  ________  ihr am Samstag keine Zeit für uns?

Dlaczego w sobotę nie mieliście dla nas czasu?

Warum hattet ihr am Samstag keine Zeit für uns?

Wer von euch ________ einmal zu viel Geld?

Kto z was miał kiedyś za dużo pieniędzy?

Wer von euch hatte einmal zu viel Geld?

________  ihr Probleme mit dem Präteritum?

Czy mieliście problemy z czasem przeszłym Präteritum?

Hattet ihr Probleme mit dem Präteritum?

 

 

 

 

Rodzina - reakcje językowe

Reakcje językowe. Zakres tematyczny: rodzina

*wszystkie reakcje językowe są propozycjami, wiele z nich można zrealizować na kilka sposobów

 

 

Powiedz, kim z zawodu są twoi rodzice.

Meine Mutter ist Krankenschwester von Beruf , und mein Vater arbeitet als Automechaniker.

 

Poinformuj, że masz siostrę i brata.

Ich habe eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder.

 

 

Powiedz, że jesteś jedynakiem i nie masz rodzeństwa.

Ich bin ein Einzelkind und habe keine Geschwister.

 

 

 

Zapytaj, co rozmówca sądzi o swoim nauczycielu języka niemieckiego.

Wie findest du deinen Deutschlehrer?

 

Powiedz, że uważasz swojego wujka za bardzo miłego.

Ich finde meinen Onkel sehr nett.

 

Powiedz, że jej brat jest rozwiedziony, a ciocia zamężna.

Ihr Bruder ist geschieden, und  ihre Tante ist verheiratet.

 

 

Powiedz, że Eva jest siostrą Kerstin i kuzynką Dawida.

Eva ist die Schwester von Kerstin und die Cousine von David.

 

 

 

Powiedz, jakie zainteresowania mają twoi rodzice.

Meine Mutter interessiert sich für Sport und Geschichte und meines Vaters Hobby ist Motorisierung.

 

 

 

Powiedz, kim jesteś dla pozostałych członków rodziny.

Ich bin der Sohn von Kasia und Olaf, der Bruder von Adam, der Enkel von Jan, der Neffe von meiner Tante Eva und der Enkel von meinem Opa Tomasz.

 

 

 

Powiedz, że rodzina jest dla Ciebie ważna.

Meine Familie ist sehr wichtig für mich, und spielt für mich eine große Rolle.

 

 

 

Wyraź opinię o swoim rodzeństwie.

Meine Schwester ist frech und faul, aber meinen Bruder finde ich sympathisch. Er ist ein sportlicher Typ und sieht gut aus.

 

 

 

Powiedz, dlaczego rodzina ma dla Ciebie znaczenie.

Meine Familie spielt eine große Rolle für mich, denn meine Mutter ist hilfsbereit, sie ist immer für mich da, und mit meinem Vater kann ich Pferde stehlen. Ich kann mit meinen Eltern Freuden und Sorgen teilen. Ich bekomme immer einen guten Rat von ihnen.

 

 

 

Zapytaj, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu twojego rozmówcy.

Welche Rolle spielt die Familie in deinem Leben?

 

 

Zapytaj, o aktualną godzinę.

Wie viel Uhr ist es jetzt?

  

 

 

Powiedz, jakie masz w domu obowiązki.

Ich füttere meinen Hund, bügle, und mittwochnachmittags passe ich auf meine jüngere Geschwister auf. Zu meinen Plichten gehören auch: den Müll rausbringen und Staubsaugen, aber das hasse ich.

 

 

 

Poinformuj, kiedy jesz śniadanie.

Ich frühstücke gewöhnlich um 7.15 Uhr.

 

 

 

Zapytaj rozmówcę, jak długo jest w szkole.

Wie lange bleibst du in der Schule?

 

 

 

Zapytaj rozmówcę, co robi popołudniami.

Was machst du nachmittags?

 

Powiedz, co robisz po lekcjach.

Nach dem Unterricht fahre ich nach Hause zurück. Ich mache mich frisch, surfe ein bisschen im Internet, dann gehe ich mit meinem Hund Gassi. Danach esse ich mit meinen Eltern zu Mittag. Am Abend treffe ich meine Freunde. Für Hausaufgaben bleibt mir meistens nur eine Stunde, aber vor dem Schlafengehen lerne ich mit Vorliebe Deutsch und das macht mir Spaß.

 

 

 

Zdanie dopełnieniowe z ob

Jak brzmią następujące zdania po niemiecku? Dla ułatwienia możesz odkryć podpowiedź

 

Nie wiem, czy pociąg do Berlina już odjechał.

nach - ist - Berlin - schon - der Zug – abgefahren

Ich weiß nicht, ob der Zug nach Berlin schon abgefahren ist.

Chciałbym wiedzieć, czy powietrze w Wiedniu jest czyste i świeże.

die - Wien - Luft - in - und - frisch - ist – sauber

Ich möchte wissen, ob die Luft in Wien sauber und frisch ist.

Nie wiadomo, czy można w tym sklepie robić zakupy przez cała dobę.

in - diesem - einkaufen - Geschäft - rund um die Uhr -  kann – man

Man weiß nicht, ob man in diesem Geschäft rund um die Uhr einkaufen kann.

Zapytaj ją czy pojechała tramwajem nr 10.

sie - Linie 10- hat - die Straßenbahn - genommen

Frag sie bitte, ob sie die Straßenbahn Linie 10 genommen hat.

 

Napisz następujące zdania po spójniku ob.

 

Hat Anna lange an der Kasse gestanden?

Weißt du, ob Anna lange an der Kasse gestanden hat.

Sind die Waren im Kaufhaus von guter Qualität?

Sie fragen mich, ob die Waren im Kaufhaus von guter Qualität sind.

Habt ihr die gebrauchten Sachen auf dem Flohmarkt gekauft?

Ich will das erfahren, ob ihr die gebrauchten Sachen auf dem Flohmarkt gekauft habt.

Hast du die Größe und die Qualität geprüft?

Hast du mich gefragt, ob ich die Größe und die Qualität geprüft habe.

Befindet sich der Blumenladen neben dem Schmuckladen?

Ich muss nachprüfen, ob der Blumenladen sich neben dem Schmuckladen befindet?

Könnt ihr den Weg zur Post finden?

Sagt mir bitte, ob ihr den Weg zur Post finden könnt.

 

Jak brzmiało zadane pytanie?

 

Ich bin nicht sicher, ob man zum Bahnhof durch den Park gehen muss.

Muss man zum Bahnhof durch den Park gehen?

Weißt du, ob es hier in der Nähe eine Apotheke gibt.

Gibt es hier in der Nähe eine Apotheke?

Ich frage euch, ob Berlin ein gutes U-Bahnnetz hat.

Hat Berlin ein gutes U-Bahnnetz?

Er möchte es wissen, ob ich wirklich auf dem Lande wohnen will.

Willst du wirklich auf dem Lande wohnen?

Kannst du mir bitte sagen, ob die Berlinale in Berlin stattfindet.

Findet die Berlinale in Berlin statt?

Meine Mutter hat gefragt, ob wir viel besichtigt haben.

Habt ihr viel besichtigt?

Er möchte wissen, ob ich die Fahrscheine schon gekauft habe.

Hast du die Fahrscheine schon gekauft?

Kannst du mir sagen, ob du den Unfall wirklich gehabt hast.

Hast du den Unfall wirklich gehabt?

 

Przetłumacz na język niemiecki lub polski.

 

Können Sie mir bitte sagen, ob ich den Pulli umtauschen kann.

Czy może mi pani powiedzieć, czy można wymienić ten sweter.  

Moja ciocia zapytała, czy w tym małym sklepie jest miła obsługa.

Meine Tante hat gefragt, ob in dem kleinen Laden gute Bedienung gibt.

Sagen Sie mir bitte, ob ich die Unterlagen unterschreiben muss.

Niech pani mi proszę powie, czy muszę podpisać te dokumenty.

Czy wiesz, czy ona bierze dzisiaj w kościele udział we mszy.

Weißt du, ob sie heute in der Kirche an der Masse teilnimmt.

Frag sie, ob sie nach dem Unfall in die Notaufnahme gekommen ist.

Zapytaj ją, czy ona po wypadku trafiła na pogotowie.

 

Budowanie pytań z zaimkami pytającymi Poziom łatwy

Jak brzmią te same pytania po niemiecku? Pomyśl i odsłoń odpowiedź. 

Możesz ułatwić sobie to zadanie poprzez odsłonięcie podpowiedzi.

 

Kiedy jesteś wolny?

Wann, sein, frei

Wann bist du frei?

Po co uczysz się niemieckiego?

Wozu, lernen, Deutsch

Wozu lernst du Deutsch?

Czym jedziesz do pracy?

Womit, fahren, zur Arbeit?

Womit fährst du zur Arbeit?

Komu pomagasz w ogrodzie?

Wem, helfen, im Garten

Wem hilfst du im Garten?

Jak duży jest pokój?

Wie groß, sein, das Zimmer

Wie groß ist das Zimmer?

Jaką pogodę mamy jutro?

Welches Wetter, morgen, haben

Welches Wetter haben wir morgen?

Czyje książki leżą na biurku?

Wessen, liegen, auf dem Schreibtisch, Bücher

Wessen Bücher liegen auf dem Schreibtisch?

Dokąd on idzie?

Wohin, gehen

Wohin geht er?

Z kim jedziesz do Niemiec?

Mit wem, fahren, Deutschland

Mit wem fährst du nach Deutschland?

Gdzie znajduje się mieszkanie?

Wo, die Wohnung, befinden sich

Wo befindet sich die Wohnung?

Co teraz powiesz?

Was, sagen, jetzt

Was sagst du jetzt ?

Co sądzisz o tym domu?

Wie, finden, das Haus

Wie findest du das Haus?

 

Pytania z czasownikami rozdzielnie złożonymi:

 

Kiedy obejrzymy telewizję?

Wann, fernsehen

Wann sehen wir fern?

O której godzinie wrócicie?

Um wie viel Uhr, zurückkommten

Um wie viel Uhr kommt ihr zurück?

Co ciebie boli?

Was, wehtun, dir

Was tut dir weh?

Dlaczego do mnie dzwonisz?

Warum, anrufen, mich

Warum rufst du mich an?

 

Pytania z czasownikiem modalnym:

 

Jak długo muszę zostać w domu?

Wie lange, müssen, bleiben, zu Hause

Wie lange muss ich zu Hause bleiben?

Jak możesz to udowodnić?

Wie, können, beweisen

Wie kannst du das beweisen?

Gdzie można tutaj zaparkować?

Wo, dürfen, parken

Wo darf man hier parken?

Gdzie chcesz spędzić swój urlop?

Wo, wollen, verbringen, deinen Urlaub

Wo willst du deinen Urlaub verbringen?

 

 

Zdania warunkowe Bedingungssätze Poziom średnio trudny

Ułóż zdania warunkowe z podanych zdań.

Ćwiczenie możesz sobie ułatwić poprzez odsłonięcie tłumaczenia.

 

Du  fühlst dich schlecht. Du sollst spazieren gehen.

Jeśli czujesz się źle, powinieneś pospacerować.

Wenn dudich schlecht fühlst, sollst du spazieren gehen.

Man soll zu Hause bleiben. Man ist krank.

Powinno zostać się w domu, jeśli jest się chorym.

Man sollzu Hause bleiben, wenn man krank ist.

Suchen Sie sich eine andere Arbeit! Sie wollen mehr verdienen.

Niech pan poszuka sobie innej pracy, jeśli chce pan więcej zarabiać!

Suchen Sie sich eine andere Arbeit, wenn Sie mehr verdienen wollen!

Man sucht einen Gesprächspartner. Man fühlt sich einsam.

Jeśli czuje się samotnie, szuka sie partnera do rozmowy.

Wenn mansich einsam fühlt, sucht man einen Gesprächspartner.

Ich würde keine Zigaretten rauchen. Ich hätte keinen Husten.

Jeśli nie paliłbym papierosów, nie miałbym kaszlu.

Wenn ichkeine Zigaretten rauchen würde, hätte ich keinen Husten.

Ihr wollt Stress vermeiden. Ihr sollt mit euren Eltern über eure Probleme reden.

Jeśli chcecie unikać stresu, powinniście ze swoimi rodzicami rozmawiać o waszych problemach.

Wenn ihrStress vermeiden wollt, sollt ihr mit euren Eltern über eure Probleme reden.

Du musst mich unbedingt besuchen. Du kommst nach Warschau.

Musisz mnie koniecznie odwiedzić, jeśli przyjedziesz do Olsztyna.

Du musstmich unbedingt besuchen, wenn du nach Olsztyn kommst.

Man kann in Deutschland studieren. Man spricht gut Deutsch.

Jeśli dobrze mówi się po niemiecku, można studiować w Niemczech.

Wenn mangut Deutsch spricht, kann man in Deutschland studieren.

Sie will gesund bleiben. Sie soll sich regelmäßig untersuchen lassen.

Jeśli ona chce pozostać zdrowa, powinna sie regularnie badać.

Wenn siegesund bleiben will, soll sie sich regelmäßig untersuchen lassen.

Was soll man machen? Man will Stress bewältigen.

Co powinno się robić, jeśli chce się pokonać stres?

Was sollman machen, wenn man Stress bewältigen will?

Was würdest du machen? Du würdest jetzt eine Sechs für Bedingungssätze bekommen.

Co byś zrobił, gdybyś za zdania warunkowe dostał teraz szóstkę?

Was würdestdu machen, wenn du jetzt eine Sechs für Bedingungssätze bekommen würdest?

 

Zamiana zdań z um ...zu na weil Poziom średnio trudny

Przetłumacz zdania, odsłoń odpowiedź.

 

Tańczę żeby poruszać się przy muzyce.

Ich tanze, um mich bei Musik zu bewegen.

Tańczę, ponieważ chcę poruszać się przy muzyce.

Ich tanze, weil ich mich bei Musik bewegen will.

 

Biegacie codziennie, żeby być w dobrej kondycji?

Joggt ihr täglich, um fit zu bleiben?

Biegacie codziennie, ponieważ chcecie być w dobrej kondycji?

Joggt ihr täglich, weil ihr fit bleiben wollt?

 

Jedziemy nad morze, żeby uczyć się Kitesurfingu.

Wir fahren ans Meer, um Kitesurfen zu lernen.

Jedziemy nad morze, ponieważ chcemy uczyć się Kitesurfingu.

Wir fahren ans Meer, weil wir Kitesurfen lernen wollen.

 

Trzymam dietę, żeby mieć ładną figurę.

Ich halte Diät, um eine gute Figur zu haben.

Trzymam dietę, ponieważ chcę mieć ładną figurę.

Ich halte Diät, weil ich eine gute Figur haben will.

 

On jedzie w góry, żeby jeździć na nartach.

Er fährt ins Gebirge, um Ski zu fahren.

On jedzie w góry, ponieważ chce jeździć na nartach.

Er fährt ins Gebirge, weil er Ski fahren will.

 

Lea przyjmuje tabletki przeciwbólowe, żeby nie mieć więcej bóli.

Lea nimmt Schmerzmittel ein, um keine Schmerzen mehr zu haben.

Lea przyjmuje tabletki przeciwbólowe, ponieważ nie chce mieć więcej bóli.

nimmt Schmerzmittel ein, weil sie keine Schmerzen mehr haben will.

 

Odżywiasz się zdrowo, żeby nie przytyć?

Ernährst du dich gesund, um nicht zuzunehmen?

Odżywiasz się zdrowo, ponieważ nie chcesz przytyć?

Ernährst du dich gesund, weil du nicht zunehmen willst?

 

Spieszymy się, żeby się nie spóźnić.   

Wir beeilen uns, um uns nicht zu verspäten.

Spieszymy się, ponieważ nie chcemy się spóźnić.   

Wir beeilen uns, weil wir uns nicht verspäten wollen.

 

Często spaceruję, żeby złapać świeżego powietrza.

Ich gehe oft spazieren, um frische Luft zu schnappen.

Często spaceruję, ponieważ chcę złapać świeżego powietrza.

Ich gehe oft spazieren, weil ich frische Luft schnappen will.

 

Kupuję sobie krem przeciwsłoneczny, żeby chronić skórę.

Ich kaufe mir eine Sonnencreme, um meine Haut zu schützen.

Kupuję sobie krem przeciwsłoneczny, ponieważ chcę chronić skórę.

Ich kaufe mir eine Sonnencreme, will ich meine Haut schützen will.

 

Idziemy na stare miasto, żeby podziwiać stare kamieniczki.

Wir gehen in die Altstadt, um die alten Mietshäuser zu bewundern.

Idziemy na stare miasto, ponieważ chcemy podziwiać stare kamieniczki.

Wir gehen in die Altstadt, weil wir die alten Mietshäuser bewundern wollen.

 

Uczę się każdego dnia, żeby zdać mój egzamin z niemieckiego.

Ich lerne jeden Tag, um meine Deutschprüfung zu bestehen.

Uczę się każdego dnia, ponieważ chcę zdać mój egzamin z niemieckiego.

Ich lerne jeden Tag, weil ich meine Deutschprüfung bestehen will.

 

On oszczędza pieniądze, żeby kupić nowy samochód.

Er spart Geld, um ein neues Auto zu kaufen.

On oszczędza pieniądze, ponieważ chce kupić nowy samochód.

Er spart Geld, weil er ein neues Auto kaufen will.

 

Potrzebujesz pieniędzy, żeby uregulować rachunki?

Brauchst du Geld, um Rechnungen zu begleichen?

Potrzebujesz pieniędzy, ponieważ chcesz uregulować rachunki?

Brauchst du Geld, weil du Rechnungen begleichen willst?

 

Ćwiczycie codziennie gramatykę, żeby poprawnie mówić po niemiecku?

Übt ihr jeden Tag Grammatik, um richtig Deutsch zu sprechen?

Ćwiczycie codziennie gramatykę, ponieważ chcecie poprawnie mówić po niemiecku?

Übt ihr jeden Tag Grammatik, weil ihr richtig Deutsch sprechen wollt?

:) :) :)

Zdania okolicznikowe celu - odpowiedzi na pytania Poziom łatwy

Odpowiedz twierdząco całymi zdaniami na pytania.

Jeśli nie rozumiesz zdań skorzystaj z podpowiedzi.

 

Gehen die Kinder hinaus, um einen Schneemann zu bauen?

Tak, dzieci wychodzą na zewnątrz, żeby zbudować bałwana.

Ja, die Kinder gehen hinaus, um einen Schneemann zu bauen.

 

Bestellst du eine Cola, um Durst zu löschen?

Tak, zamawiam Colę, żeby ugasić pragnienie.

Ja, ich bestelle eine Cola, um Durst zu löschen.

 

Lernt ihr Fremdsprachen, um eine bessere Arbeitsstelle zu finden?

Tak, uczymy się języków obcych, żeby znaleźć lepsze miejsca pracy.

Ja, wir lernen Fremdsprachen, um eine bessere Arbeitsstelle zu finden.

 

Seid ihr brav, damit euch der Nikolaus reich beschert?

Tak, jesteśmy grzeczni, żeby Mikołaj nas bogato obdarzył.

Ja, wir sind brav, damit der Nikolaus uns reich beschert.

 

Holst du deine Bekannten vom Bahnhof ab, damit sie sich in der Stadt nicht verirren?

Tak, odbieram znajomych z dworca, żeby nie zgubili się w mieście.

Ja,  ich hole meine Bekannten vom Bahnhof ab, damit sie sich in der Stadt nicht verirren.

 

Tragt ihr warme Mäntel, um euch nicht zu erkälten?

Tak, nosimy ciepłe płaszcze, żeby się nie przeziębić.

Ja, wir tragen warme Mäntel, um uns nicht zu erkälten.

 

Kauft ihr euch einen Hund, damit er das Haus bewacht?

Tak, kupujemy pas, żeby strzegł domu.

Ja, wir kaufen uns einen Hund, damit er das Haus bewacht.

 

Zdania okolicznikowe celu (damit, um ... zu) - Odpowiedzi na pytania Poziom średnio trudny

 

Odpowiedz na pytania, zgodnie z tłumaczeniem.

 

Wozu muss man sich den PIN-Code einprägen?

Trzeba wbić sobie do głowy kod PIN, żeby móc wybierać pieniądze z bankomatu.

das Geld aus dem Geldautomaten abheben können

Man muss sich den PIN-Code einprägen, um das Geld aus dem Geldautomaten abheben zu können.

 

Wozu sollen die Männer Ordnung halten?

Mężczyźni powinni utrzymywać porządek, żeby ich żony były szczęśliwsze.

Ihre Frauen werden glücklicher.

Die Männer sollen Ordnung halten, damit ihre Frauen glücklicher werden.

 

Zu welchem Zweck zeigt sie ihm den Ehering?

Ona pokazuje mu obrączkę, żeby on wiedział, że ona jest zamężna.

Er soll wissen, sie ist schon verheiratet.

Sie zeigt ihm den Ehering, damit er weiß, dass sie schon verheiratet ist.

 

Warum spricht er deutlich?

On mówi wyraźnie, żeby być dobrze zrozumianym.

gut verstanden werden

Er spricht deutlich, um gut verstanden zu werden.

 

Warum lernst du so fleißig Deutsch?

Uczę się tak pilnie niemieckiego, żeby moja nauczycielka była ze mnie dumna.

Meine Deutschlehrerin soll auf mich stolz werden.

Ich lerne so fleißig Deutsch, damit meine Deutschlehrerin auf mich stolz wird.

 

Zu welchem Zweck eröffnest du dir ein Girokonto?

Otwieram konto oszczędnościowe, żeby móc płacić kartą.

mit der EC-Karte bezahlen können

Ich eröffne mir ein Girokonto, um mit der EC-Karte bezahlen zu können.

 

Warum kommt er heute bei dir vorbei?

On wpadnie dzisiaj do mnie, żebym mu pomógł w niemieckim.

Ich muss ihm in Deutsch helfen.

Er kommt heute bei mir vorbei, damit ich ihm in Deutsch helfe.

 

Warum erlauben dir die Eltern alles?

Rodzice zezwalają mi na wszystko, żebym uczył się odpowiedzialności.

Ich soll Verantwortung lernen.

Die Eltern erlauben mir alles, damit ich Verantwortung lerne.

 

Warum arbeitet Ralf nicht? 

Ralf nie pracuje, żeby porządnie się zrelaksować.

Er will sich richtig entspannen.

Ralf arbeitet nicht, um sich richtig zu entspannen.

 

Zamiana zdań okolicznikowych celu na zdania z deshalb Poziom średnio trudny

Zbuduj zdania po spójniku "deshalb" zgodnie z tłumaczeniem. Następnie sprawdź z odpowiedzią.

 

Du isst zu viel, um abzunehmen.

Jesz za dużo, dlatego nie możesz schudnąć.

Du isst zu viel, deshalb kannst du nicht abnehmen.

 

Sie ist viel zu schwach, um die schwere Koffer alleine zu tragen.

Ona jest dużo za słaba, dlatego nie może sama nosić tych ciężkich walizek.

Sie ist viel zu schwach, deshalb kann sie die schwere Koffer nicht alleine tragen.

 

Der Kaffee ist viel zu heiß, um ihn zu trinken.

Kawa jest dużo za gorąca, dlatego nie można jej pić.

Der Kaffee ist viel zu heiß, deshalb kann man ihn nicht trinken.

 

Ihr lauft zu langsam, um den ersten Platz zu belegen.

Biegniecie zbyt wolno, dlatego nie zajmiecie pierwszego miejsca.

Ihr lauft zu langsam, deshalb belegt ihr den ersten Platz nicht.

 

Wir haben zu wenig Geld, um uns ein neues Haus leisten zu können.

Mamy za mało pieniędzy, dlatego nie możemy sprawić sobie tego nowego domu.

Wir haben zu wenig Geld, deshalb können wir uns das neue Haus nicht leisten.

 

Du bist zu dumm, um mich zu verstehen.

Jesteś za głupi, dlatego nie możesz mnie zrozumieć.

Du bist zu dumm, deshalb kannst du mich nicht verstehen.

 

Er ist zu dick, um mir zu gefallen.

On jest za gruby, dlatego mi się nie podoba.

Er ist zu dick, deshalb gefällt er mir nicht.

 

Zamiana zdań z deshalb, na zdania okolicznikowe celu ( um ... zu) Poziom średnio trudny

Zamień podane zdania na zdania okolicznikowe celu (z um zu) zgodnie z tłumaczeniem.
 

Sie hat zu wenig gelernt, deshalb besteht sie die Prüfung nicht.

Ona zbyt mało się uczyła, żeby zdać egzamin.  

Sie hat zu wenig gelernt, um die Prüfung zu bestehen.

 

Du bist zu leicht angezogen, deshalb sollst du nicht nach draußen gehen.

Jesteś zbyt lekko ubrany, żeby wyjść na zewnątrz.

Du bist zu leicht angezogen, um nach draußen zu gehen.

 

Du hast zu wenig Erfahrung, deshalb kannst du Abteilungsleiter nicht werden.

Masz za mało doświadczenia, żeby  zostać kierownikiem działu.

Du hast zu wenig Erfahrung, um Abteilungsleiter zu werden.

 

Er hat zu viele Schulden, deshalb ist er nicht in der Lage, sie alleine zurückzubezahlen.

On ma za dużo długów, żeby być w stanie je sam spłacić.

Er hat zu viele Schulden, um in der Lage zu sein, sie alleine zurückzubezahlen.

 

Das Auto ist zu alt, deshalb kann man es nicht fahren.

Ten samochód jest za stary, żeby nim jeździć.

Das Auto ist zu alt, um es zu fahren.

 

Du bist doch viel zu jung, deshalb kannst du nicht arbeiten.

Jesteś przecież zbyt młody, żeby pracować.

Du bist doch viel zu jung, um zu arbeiten.

 

Wir waren zu spät am Bahnhof, deshalb konnten wir den Zug nicht erreichen.

Byliśmy za późno na dworu, żeby zdążyć na pociąg.

Wir waren zu spät am Bahnhof, um den Zug erreichen zu können.

 

 

obwohl czy trotzdem? Przetłumacz Poziom łatwy

Co należy wstawić – obwohl czy trotzdem?

Przetłumacz zdania, sprawdź z odpowiedzią.

 

 _______?_______der Professor krank ist, findet die Vorlesung statt.

Obwohl der Professor krank ist, findet die Vorlesung statt.

Chociaż profesor jest chory, wykład się odbędzie.

 

Ich sehe schlecht, _______?_______ trage ich keine Brille.

Ich sehe schlecht, trotzdem trage ich keine Brille.

Widzę źle, mimo to nie noszę okularów.

 

Ich bleibe zu Hause,  _______?_______  das Wetter schön ist.

Ich bleibe zu Hause,  obwohl das Wetter schön ist.

Zostanę w domu, chociaż jest piękna pogoda.

 

Er hat aufgepasst, _______?_______   ist es zu dem Unfall gekommen.

Er hat aufgepasst, trotzdem ist es zu dem Unfall gekommen.

On uważał, mimo to doszło do wypadku.

 

_______?_______ er aufgepasst hat, ist es zu dem Unfall gekommen.

Obwohl er aufgepasst hat, ist es zu dem Unfall gekommen.

Chociaż on uważał, doszło do wypadku.

 

Er fühlt sich nicht müde, _______?_______ er in der Nacht kaum geschlafen hat.

Er fühlt sich nicht müde, obwohl er in der Nacht kaum geschlafen hat.

On nie czuje się zmęczony, chociaż w nocy prawie nie spał.  

 

Ich pauke regelmäßig Vokabeln, _______?_______ spreche ich nicht fließend.  

Ich pauke regelmäßig Vokabeln, trotzdem spreche ich nicht fließend.

Zakuwam  regularnie słówka, mimo to nie mówię płynnie. 

 

Zamiana trotzdem na obwohl Poziom średnio trudny

Zamień w zdaniach trotzdem  na obwohl i odwrotnie, zgodnie z tłumaczeniem.

Postępuj według przykładu:

Das Wasser im Meer war eiskalt, trotzdem haben wir gebadet.

Woda w morzu była lodowata, mimo to kąpaliśmy się w morzu.    

Kąpaliśmy się, chociaż woda w morzu była lodowata.

Wir haben gebadet, obwohl das Wasser im Meer eiskalt war.

 

Er räumt täglich die Wohnung auf, trotzdem herrscht in seinem Zimmer Unordnung.

Chociaż on codziennie sprząta, w jego pokoju panuje bałagan.

Obwohl er täglich die Wohnung  aufräumt, herrscht in seinem Zimmer Unordnung.

 

Obwohl wir uns beeilt haben,  sind wir zu spät gekommen.

Spieszyliśmy się, mimo to przyszliśmy za późno.

Wir haben uns beeilt, trotzdem  sind wir zu spät gekommen.

 

Obwohl er mir helfen konnte, hat er das nicht gemacht.

On mógł mi pomóc, mimo to nie zrobił tego.

Er konnte mir helfen, trotzdem hat er das nicht gemacht.

 

Obwohl Katja teure Sachen getragen hat, wurde sie wegen ihrer Kleidung ausgelacht.

Katja nosiła drogie ubrania, mimo to została wyśmiana z powodu jej ubrania.

Katja hat teure Sachen getragen, trotzdem wurde sie wegen ihrer Kleidung ausgelacht.

 

Obwohl mein Herz raste, habe ich versucht mich zu beherrschen.

Próbowałam się opanować, mimo to waliło moje serce.

Ich habe versucht mich zu beherrschen, trotzdem raste mein Herz.

 

Ich sorge für meine Gesundheit, trotzdem erkranke ich oft.

Często choruję, chociaż troszczę się o swoje zdrowie.

Ich erkranke oft, obwohl ich für meine Gesundheit sorge.

 

Der Verbrecher war verkleidet, trotzdem habe ich ihn sofort erkannt.

 Rozpoznałem natychmiast włamywacza, chociaż był przebrany.

Ich habe den Dieb sofort erkannt, obwohl er verkleidet war.

 

Ich habe den Bus verpasst, obwohl ich zur Haltestelle  gerannt bin.

Biegłam na przystanek, mimo to uciekł mi autobus.

Ich bin zur Haltestelle gerannt, trotzdem habe ich den Bus verpasst.

 

Zadania okolicznikowe przyzwolenia z trotzdem Poziom łatwy

Dokończ tłumaczenie zdań.

Możesz dla ułatwienia skorzystać z podpowiedzi.

 

Ona nie przyszła, mimo to dobrze się bawiliśmy.

Wir haben uns gut amüsiert.

Sie ist nicht gekommen, trotzdem haben wir uns gut amüsiert.

 

Lubię koty i psy, mimo to nie mam żadnych zwierząt w domu.

Ich habe keine Tiere zu Hause.

Ich mag Katzen und Hunde,trotzdem habe ich keine Tiere zu Hause.

 

Ten samochód jest reklamowany przy każdej okazji, mimo to nie kupię go.

Ich kaufe es nicht.

Für das Auto wird bei jeder Gelegenheit geworben,trotzdem kaufe ich es nicht.

 

Pilnie trenowaliśmy, mimo to nie zdobyliśmy żadnego medalu.

Wir haben keine Medaille gewonnen.

Wir haben fleißig trainiert,trotzdem haben wir keine Medaille gewonnen.

 

Spędzam dużo czasu w kuchni, mimo to nie potrafię dobrze gotować.

Ich kann nicht gut kochen.

Ich verbringe viel Zeit in der Küche, trotzdem kann ich nicht gut kochen.

 

On stoi wprawdzie na własnych nogach, mimo to nie jest niezależny.

Er ist nicht selbstständig.

Er steht zwar auf eigenen Beinen, trotzdem ist er nicht selbstständig.

 

Przyjmuję lekarstwa, mimo to wciąż mam gorączkę.

Ich habe nach wie vor Fieber.

Ich nehme Medikamente ein, trotzdem habe ich nach wie vor Fieber. 

 

Zdania czasowe z seitdem Poziom średnio trudny

Odpowiedz na pytania zgodnie z tłuamczeniem.

Dla ułatwienia możesz odsłonić podpowiedź.

 

Seit wann schwänzt sie die Schule nicht mehr? Sie hat die Klasse gewechselt.

Ona nie wagaruje, od kiedy zmieniła klasę.

Sie schwänzt die Schule nicht mehr, seitdem sie die Klasse gewechselt hat.

 

Seit wann fährst du zur Arbeit mit dem Rad? Mein Auto ist kaputt.

Jeżdżę do pracy rowerem, od kiedy mój samochód jest zepsuty.

Ich fahre zur Arbeit mit dem Rad, seitdem mein Auto kaputt ist.

 

Seit wann wohnt sie in München? Sie studiert.

Od kiedy ona studiuje, mieszka w Monachium.

Seitdem sie studiert, wohnt sie in München.

 

Seit wann streitet ihr seltener um die Unordnung?

Wir haben eine Haushaltshilfe.

Kłócimy się rzadziej o nieporządek, od kiedy mamy pomoc domową.

Wir streiten seltener um die Unordnung, seitdem wir eine Haushaltshilfe haben.

 

Seit wann lernst du Deutsch?Ich lebe in Deutschland.

Od kiedy mieszkam w Niemczech, uczę się niemieckiego.

Seitdem ich in Deutschland wohne, lerne ich Deutsch.

 

Seit wann machst du häufiger die Ausflüge? Ich habe das neue Auto gekauft.

Od kiedy kupiłam nowy samochód, częściej robię wycieczki.

Seitdem ich das neue Auto gekauft habe, mache ich häufiger die Ausflüge.

 

Seit wann bist du die glücklichste Frau der Welt? Ich bin verlobt.

Od kiedy jestem zaręczona, jestem najszczęśliwszą kobietą świata.

Seitdem ich verlobt bin, bin ich die glücklichste Frau der Welt.

 

Seit wann liegen Sie im Krankenhaus? Ich hatte den schweren Autounfall.

Leżę w szpitalu, od kiedy miałam ten ciężki wypadek samochodowy.

Ich liege im Krankenhaus, seitdem ich den schweren Autounfall hatte.

 

Seit wann geht es ihm besser? Er nimmt die Medikamente regelmäßig ein.

Jest mu lepiej, od kiedy bierze regularnie leki.

Es geht ihm viel besser, seitdem er die Medikamente regelmäßig einnimmt.

 

Seit wann verspätest du dich nicht mehr? Ich habe die neue Uhr.

Od kiedy mam nowy zegarek, nie spóźniam się.

Seitdem ich die neue Uhr habe, verspäte ich mich nicht mehr.

 

Seit wann habt ihr keine Freunde mehr? Wir sind umgezogen.

Nie mamy przyjaciół, od kiedy się przeprowadziliśmy.

Wir haben keine Freunde mehr, seitdem wir umgezogen sind.

 

Seit wann ist er ein ganz anderer Mensch? Er arbeitet in der neuen Firma.

Od kiedy on pracuje w nowej firmie, jest całkiem innym człowiekiem.

Seitdem er in der neuen Firma arbeitet, ist er ein ganz anderer Mensch.

 

Seit wann ruft ihr euch jeden Tag an. Wir kennen uns.

Od kiedy się znamy, dzwonimy do siebie każdego dnia.

Seitdem wir uns kennen, rufen wir uns jeden Tag an. 

 

Zdania pytające zależne

Zamień pytania na zdania pytające zależne.

Zacznij od sugerowanych zwrotów.

Powstałe zdania przetłumacz na język polski.

 

Wo sind Sie jetzt?

Sagen Sie mir bitte, wo Sie jetzt sind.

Niech pani mi powie, gdzie pani teraz jest.

Was können Leute für ihre Gesundheit tun?

Weißt du, was Leute für ihre Gesundheit tun können?

Czy wiesz, co ludzie mogą uczynić dla swojego zdrowia

Wie wird das Wetter heute?

Wer weiß,  wie das Wetter heute wird?

Kto wie, jaka będzie dzisiaj pogoda?

Wie lange muss man die Kartoffeln kochen?

Weiß jemand, wie lange man die Kartoffeln kochen muss?

Czy ktoś wie, jak długo trzeba gotować ziemniaki?

Warum hast du meine Handynummer nicht aufgeschrieben?

Kannst du mir bitte sagen, warum du meine Handynummer nicht aufgeschrieben hast?

Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego nie zapisałeś numeru mojej komórki?

Wonach fragt ihr?

Erklärt mir bitte, wonach ihr fragt?

Wyjaśnijcie mi, o co pytacie.

Wen siehst du auf dem Foto?

Weißt du, wen du auf dem Foto siehst?

Czy wiesz, kogo widzisz na zdjęciu?

Wovon träumst du?

Kannst du dir merken, wovon du träumst?

Czy możesz sobie zapamiętać, o czym śnisz?

 

Jakie pytania zadały te osoby?

 

Meine Mutter will wissen, wann wir ins Kino gehen.

Die Mutter: Wann geht ihr ins Kino?

Der Lehrer fragt, mit wem ich Schach spielen will.

Der Lehrer: Mit wem willst du Schach spielen?

Der Journalist fragt, seit wann ich mich für dieses Thema interessiere.

Der Journalist: Seit wann interessierst du dich für dieses Thema?

Unsere Eltern fragen, wo wir uns kennen gelernt haben.

Unsere Eltern: Wo habt ihr euch kennen gelernt?

Der Arzt hat mich gefragt, seit wann ich Kopfschmerzen habe.

Der Arzt: Seit wann haben Sie Kopfschmerzen

 

Zbuduj zdania pytające zależne zgodne z tłumaczeniem.   

 

Meine Mutter: Wohin willst du den Spiegel hängen?

Moja mama pyta mnie, gdzie chcę powiesić lustro.

Meine Mutter fragt mich, wohin ich den Spiegel hängen will?

Unsere Bekannten: Wo habt ihr euren Urlaub verbracht?

Nasi znajomi pytają nas, gdzie spędziliśmy nasz urlop.

Unsere Bekannten fragen uns, wo wir unseren Urlaub verbracht haben.

Der Passant fragt: Wie komme ich zur Apotheke?

Przechodzień zapytał mnie, jak dojdzie do apteki.

Der Passant hat mich gefragt, wie er zur Apotheke kommt.

Der Patient: Wie lange muss ich im Bett bleiben?

Pacjent zapytał lekarkę, jak długo musi zostać w łóżku.

Der Patient fragte die Ärztin, wie lange er im Bett bleiben muss.

 

Przetłumacz zdania pytające zależne.

 

Czy ktoś wie, jak to się stało?

Weiß jemand, wie das passiert ist?

Czy możesz mi powiedzieć, ile jeszcze masz pieniędzy?

Kannst du mir bitte sagen, wie viel Geld du noch hast?

Powiedz mi, jak ci dzisiaj leci.

Sag mir bitte, wie es dir heute geht.

Chciałbym wiedzieć, czym mam jechać.

Ich möchte wissen, womit ich fahren soll.

Czy Pan już wie, którą szafę chce Pan kupić?

Wissen Sie schon, welchen Schrank Sie kaufen wollen?

Czy wolno mi ciebie zapytać, o kim tak myślisz?

Darf ich dich bitte fragen,  an wen du so denkst?

Czy to jest tajemnica, czym jest pan tak zajęty?

Ist das ein Geheimnis, womit Sie so beschäftigt sind?

Nie wiem, komu mam teraz pomóc.

Ich weiß nicht, wem ich jetzt helfen soll.

 

Odnajdź niepasujący element Poziom łatwy

Który element nie pasuje? Uzasadnij.

Możesz odkryć uzasadnienie, które jest jednocześnie podpowiedzią.

 

ich, er, euch, wir

Nie jest zaimkiem osobowym w mianowniku.

euch

kalt, frostig, lauwarm, stark

Nie określa temperatury /ciepła.

stark

wer, wohin, wem, wen, wessen

Nie jest pytaniem żadnego z przypadków.

wohin

Bein, Kopf, Bauch, Fuß

Nie jest częścią ciała rodzaju męskiego.

Bein

Nehmt!, Gebt!, Helft!, Steht!

W rozkazie do du samogłoska rdzenna nie zmienia sie na i.

Steht!

ihr, sein, mein, uns

Nie jest zaimkiem dzierżawczym.

uns

will, soll, mögt, darf

Nie jest formą pasującą do ich, er, sie, es

mögt

mir, dir, ihnen, ihn

Nie jest zaimkiem osobowym w celowniku.

ihn

fahren, bauen, schlafen, tragen

Nie jest czasownikiem nieregularnym.

bauen

prima, super, schrecklich, klasse

Nie jest pozytyywnym określeniem.

schreklich

reist, heißt, tanzt, lernst

Nie jest formą pasującą do zaimka osobowego er.

lernst

mich, dich, uns, sich

Nie jest zaimkiem osobowym w bierniku.

sich

abwaschen, einkaufen, frühstücken, aufstehen

Nie jest czasownikiem rozdzielnie złożonym.

frühstücken

es weht, es donnert, es regnet, es kommt

Nie jest określeniem pogody.

es kommt

intelligent, klug, blöd, weise, gelehrig

Nie jest pozytywną cechą.

blöd

weshalb, wohin, warum, wieso

Nie znaczy dlaczego.

wohin

letztens, morgen, gestern, vorgestern

Nie dotyczy czasu przeszłego.

morgen

 

Kolejność w zdaniach złożonych. Spójniki - różne Poziom średnio trudny

Zastanów sie jaka kolejność będzie w zdaniu,

następnie odsłoń odpowiedź.

 

verdienen - Geld - viel

… ale on zarabia dużo pieniędzy.

aber er verdient viel Geld.

… ponadto on zarabia dużo pieniędzy.

außerdem verdient er viel Geld.

 

am fünfzehnten Mai - sein - geboren

… ponieważ urodziłam się piętnastego maja. (weil)

weil ich am fünfzehnten Mai geboren bin.

… lecz urodziłam się piętnastego maja.

sondern ich bin am fünfzehnten Mai geboren.

 

meine Ferien - am Meer - verbracht haben

…i spędziłam moje ferie nad morzem.

und ich habe meine Ferien am Meer verbracht.

…że spędziłam moje ferie nad morzem.

dass ich meine Ferien am Meer verbracht habe.

 

meine Küche - sein ausgestattet - komplett.

…ponadto moja kuchnia jest kompletnie urządzona.

außerdem ist meine Küche komplett ausgestattet.

…lecz moja kuchnia jest kompletnie urządzona.

sondern meine Küche ist komplett ausgestattet.

 

wollen - vorbereitet sein – immer

… ponieważ on chce być zawsze dobrze przygotowany. (weil)

weil er immer gut vorbereitet sein will.

… ponieważ on chce być zawsze dobrze przygotowany.(denn)

denn er will immer gut vorbereitet sein.

 

bekommen - die besten Noten.

…potem dostaję najlepsze oceny.

dann bekomme ich die besten Noten.

…ponieważ dostaję najlepsze oceny. (denn)

denn ich bekomme die besten Noten.

 

zittern - aus Angst - vor Prüfungen

…w przeciwnym razie trzęsę się przed egzaminami ze strachu.

sonst zittere ich vor Prüfungen aus Angst.

…że trzęsę się  przed egzaminami ze strachu.

dass ich vor Prüfungen aus Angst zittere.

 

Schule – haben - keine Lust auf

…oprócz tego nie mam ochoty na szkołę.

außerdem habe ich keine Lust auf Schule.

…ponieważ nie mam ochoty na szkołę.(weil)

weil ich keine Lust auf Schule habe.

 

sollen - teilnehmen - an dem Unterricht - aktiv

…że powinniście brać aktywny udział w lekcji.

dass ihr an dem Unterricht aktiv teilnehmen sollt.

…albo powinniście brać aktywny udział w lekcji.

oder ihr sollt an dem Unterricht aktiv teilnehmen.

 

haben sich gefreut - auf die Winterferien

…ponieważ cieszyliśmy się na ferie zimowe. (weil)

weil wir uns auf die Winterferien gefreut haben.

…dlatego cieszyliśmy się na zimowe.

deshalb haben wir uns auf die Winterferien gefreut.

 

sich setzen - auf den Stuhl

…w przeciwnym razie usiądę na krzesło.

sonst setze ich mich auf den Stuhl.

…potem usiądę na krzesło.

dann setze ich mich auf den Stuhl.

 

Angst haben - vor Spinnen

…lecz boję się pająków.

sondern ich habe Angst vor Spinnen.

…ponadto boję się pająków.

 außerdem habe ich Angst vor Spinnen.

 

müssen - ausleihen - das Buch – heute

…w przeciwnym razie musisz dzisiaj wypożyczyć książkę.

sonst musst du heute das Buch ausleihen.

…albo musisz dzisiaj wypożyczyć książkę.

oder du musst heute das Buch ausleihen.

 

an der Kreuzung – gehen – links

…a na skrzyżowaniu idę w lewo.

und ich gehe an der Kreuzung links.

…potem na skrzyżowaniu idę w lewo.

dann gehe ich an der Kreuzung links.

 

am elften September - wollen - heiraten

…że jedenastego września chcemy wziąć ślub.

dass wir am elften September heiraten wollen.

…mimo to jedenastego września chcemy wziąć ślub.

trotzdem wollen wir am elften September heiraten.

 

sich treffen - täglich - mit meinen Freunden.

…albo spotykam się codziennie z przyjaciółmi.

oder ich treffe mich täglich mit meinen Freunden.

…dlatego spotykam się codziennie z przyjaciółmi.

deshalb treffe ich mich täglich mit meinen Freunden.

 

schon - aufgestanden sein

…i już wstałem.

und ich bin schon aufgestanden.

…potem już wstałem.

dann bin ich schon aufgestanden.

 

im Juli - nach Italien - geflogen sein

…dlatego polecieliśmy w lipcu do Włoch.

deshalb sind wir im Juli nach Italien geflogen.

…ponieważ polecieliśmy w lipcu do Włoch. (weil)

weil wir im Juli nach Italien geflogen sind.

 

meine Tante - mir - geholfen haben.

…lecz pomogła mi moja ciocia.

sondern meine Tante hat mir geholfen.

…mimo to pomogła mi moja ciocia.

trotzdem hat meine Tante mir geholfen.

 

Zdania złożone, spójniki różne, tematyka - szkoła Poziom średnio trudny

Przetłumacz zdania, jeśli test jest dla Ciebie za trudny możesz odsłonić podpowiedzi.

 

Katja nie ma dla mnie czasu, ponieważ musi uczyć się na angielski słówek.

haben - keine Zeit - für Englisch - Vokabeln - müssen - lernen

Katja hat für mich keine Zeit, weil sie für Englisch Vokabeln lernen muss.

 

Jestem dzisiaj nieprzygotowany na lekcję niemieckiego, gdyż nie mam pracy domowej.(denn)

heute - auf den Deutschunterricht - vorbereitet - keine Hausaufgabe.

Ich bin heute auf den Deutschunterricht nicht vorbereitet, denn ich habe keine Hausaufgabe.

 

Na wf-ie gramy w siatkówkę, poza tym gimnastykujemy się.

in Sport - oft - Gymnastik machen.

In Sport spielen wir oft Volleyball, außerdem machen wir Gymnastik.

 

Max lubi uczyć się fizyki, ponieważ on od dawna interesuje się fizyką. (weil)

gern - für Physik - seit langem - sich interessieren für

Max lernt gern für Physik, weil er sich seit langem für Physik interessiert.

 

Nasi nauczyciele dużo nam zadają, dlatego popołudniu nie mam czasu dla przyjaciół.

aufgeben

Unsere Lahrer geben uns viel auf, deshalb habe ich am Nachmittag keine Zeit für Freunde.

 

Moja nauczycielka historii jest bardzo surowa, dlatego boję się jej.

streng - Angst haben vor

Meine Geschichtelehrerin ist sehr streng, deshalb habe ich Angst vor ihr.

 

Jestem dobra z niemieckiego, ponieważ w domu regularnie powtarzam nowe słówka.(weil)

zu Hause - regelmäßig - Wörter - wiederholen

Ich bin gut in Deutsch, weil ich zu Hause regelmäßig neue Wörter wiederhole.

 

Mój nauczyciel matematyki bardzo dobrze wyjaśnia materiał, dlatego nauka Matematyki sprawia mi radość.

erklären - den Stoff - Mathelernen - viel Spaß machen

Mein Mathelehrer erklärt den Stoff sehr gut, deshalb macht mir Mathelernen viel Spaß.

 

Mam dużo czasu, mimo to nie czytam lektury, ponieważ uważam ją za nudną.(weil)

lesen - die Lektüre - langweilig finden

Ich habe viel Zeit, trotzdem lese ich die Lektüre nicht, weil ich sie langweilig finde.

 

Nauczyciel nie powinien tylko dobrze wszystko wyjaśniać lecz musi być dowcipny i wyrozumiały.

erklären -  witzig - verständnisvoll

Ein Lehrer soll nicht nur alles gut erklären, sondern er muss auch witzig und verständnisvoll sein.

 

Na angielskim tłumaczymy teksty albo robimy ćwiczenia gramatyczne.

Texte übersetzen - grammatische Übungen

In der Englischstunde übersetzen wir Texte oder wir machen grammatische Übungen.

 

Jestem zdania, że dorośli nie chcą zrozumieć problemów młodzieży.

Meinung sein - die Erwachsenen - die Jugendlichen - verstehen

Ich bin der Meinung, dass die Erwachsenen Probleme der Jugendlichen nicht verstehen wollen.

Nikt mi nie pomaga, dlatego nie wiem, jak mam pokonać moje problemy.

helfen - wissen - überwinden

Niemand hilft mir, deshalb weiß ich nicht, wie ich meine Probleme überwinden kann.

 

Można powiedzieć, że Laura pływa jak ryba, ponieważ jest w pływaniu najlepsza.

sagen - ein Fisch - im Schwimmen - die beste sein

Man kann sagen, dass Laura wie ein Fisch schwimmt, weil sie im Schwimmen die beste ist.

Uczę się matematyki regularnie i uważam dobrze na lekcji, ale to nic nie przynosi, gdyż z matematyki dostaję złe oceny.

regelmäßig - aufpassen - im Unterricht - bringen - bekommen - schlechte Noten.

Ich lerne Mathe regelmäßig und ich passe gut im Unterricht auf, aber das bringt nichts, denn ich bekomme in Mathe schlechte Noten.

 

Powiedzenia, przysłowia Poziom łatwy

Przetłumacz powiedzenia (przysłowia).

 

Der Teufel hält den Schwanz darüber.

Diabeł ogonem nakrył.

 

Alle Hebel in Bewegung setzen.

Poruszyć niebo i ziemię.

 

Geld aus dem Fenster hinauswerfen.

Wyrzucać pieniądze przez okno.

 

Ein Haar in der Suppe finden (suchen).

Szukać dziury w całym.

 

Ins Schwarze treffen.

Trafić w samo sedno.

 

Knall auf Fall.

Ni z tego, ni z owego.

 

Jemanden aufs Korn nehmen.

Brać kogoś na celownik.

 

Die Katze lässt das Mausen nicht.

Natura ciągnie wilka do lasu.

 

Hunde, die bellen, beißen nicht.

Krowa, która dużo ryczy mało mleka daje. 

 

Powiedzenia, przysłowia Poziom średnio trudny

Przetłumacz powiedzenia (przysłowia).

 

Nie powinieneś wywoływać wilka z lasu.

den Teufel an die Wand malen

Du sollst nicht den Teufel an die Wand malen.

 

Wciąż popełniasz faux pas.

kein Fettnäpfchen auslassen

Du lässt wohl auch kein Fettnäpfchen aus.

 

On jest moim oczkiem w głowie.

jemandes ein und alles sein

Er ist mein ein und alles.

 

Nawet jeśli ją o to poproszę, nie kiwnie palcem.

keinen Finger krumm machen

Selbst wenn ich sie darum bitte, macht sie keinen Finger krumm.

 

Znowu strzelił byka!

einen Bock schießen

Er hat wieder einen Bock geschossen.

 

Robisz z igły widły.

aus einer Mücke einen Elefanten machen

Du machst aus einer Mücke einen Elefanten.

 

Masz niepokolei  w głowie.

nicht alle Tassen im Schrank haben

Du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank.

 

Zmieniam się w słuch.

ganz Ohr sein

Ich bin ganz Ohr.

 

Liczebniki porządkowe w zdaniach Poziom średnio trudny

Jak przeczytasz liczebniki? Powiedz, kliknij na odpowiedź.

Elisabeth II. Elisabeth die Zweite

Friedrich I. Friedrich der Erste

Karl V. Karl der Fünfte

Ludwig XIV. Ludwig der Vierzehnte

Heinrich VIII. Heinrich der Achte

 

Podaj daty słownie, nazwy miesięcy zastąp liczbami.

Powiedz, kliknij na odpowiedź.

 

am 11.09. elften Neunten

am 31.08. einunddreißigsten Achten

ab dem 12.10. zwölften Zehnten

seit dem 01.06. ersten Sechsten

seit dem 03.01. dritten Ersten

vom 23. 12. dreiundzwanzigsten Zwölften

bis zum 03.07. dritten Siebten

 

Zamiana strony biernej na czynną przy użyciu zaimka - man. Poziom średnio trudny

Zamień na stronę czynną.
Przetłumacz powstałe zdanie lub odsłoń gotowe tłumaczenie w podpowiedzi.

 

Meine Katze wird gesucht.

Szuka się mojego kota.

Man sucht meine Katze.

 

Die Zähne werden geputzt.

Myje się zęby.

Man putzt die Zähne.

 

Der schwere Schrank wird getragen.

Niesie się ciężką szafę.

Man trägt den schweren Schrank.

 

Die Wäsche wird gewaschen.

Pierze się pranie.

Man wäscht die Wäsche.

 

Das Formular wird ausgefüllt.

Wypełnia się formularz.

Man füllt das Formular aus.

 

Die SMS-Nachricht wird  automatisch blockiert. 

Blokuje się wiadomość sms-ową automatycznie.

Man blockiert die SMS- Nachricht automatisch.

 

Viele Getränke werden für den Silvesterabend gekauft.

Na sylwestra kupuje się dużo napojów.

Für den Silvesterabend kauft man viele Getränke.

 

In Tschechen wird viel Bier getrunken.

W Czechach pije się dużo piwa.

Man trinkt in Tschechen viel Bier.

 

Das Modell wird fotografiert.

Modela fotografuje się.

Man fotografiert das Modell.

 

Die Aufgaben werden gelöst.

Rozwiązuje się zadania.

Man löst die Aufgaben.

 

Das Vorgangspassiv wird geübt.

Ćwiczy się stronę bierną.

Man übt das Vorgangspassiv.

 

 

Wyrażanie próśb w trybie przypuszczającym Poziom średnio trudny

Zamień rozkazy na grzeczne prośby.

Użyj Konditional I.

W podpowiedziach są tłumaczenia.

 

Mach bitte das Fenster zu!

Czy mógłbyś proszę zamknąć okno?

Würdest du bitte das Fenster zumachen?

 

Geht bitte schlafen!

Czy moglibyście proszę iść spać?

Würdet ihr bitte schlafen gehen?

 

Verspäte dich bitte nicht!

Czy mógłbyś się proszę nie spóźnić?

Würdest du bitte dich nicht verspäten?

 

Sieh bitte nicht mehr fern!

Czy mógłbyś proszę nie oglądać telewizji?

Würdest du bitte nicht mehr fernsehen?

 

Esst bitte keine Süßigkeiten!

Czy moglibyście proszę nie jeść proszę słodyczy?

Würdet ihr bitte keine Süßigkeiten essen?

 

Bedienen Sie uns bitte!

Czy mogłaby pani proszę nas obsłużyć?

Würden Sie uns bitte bedienen?

 

Bewege dich bitte mehr an der frischen Luft!

Czy mógłbyś proszę więcej poruszać się na świeżym powietrzu?

Würdest du dich bitte mehr an der frischen Luft bewegen?

 

Nimm bitte den Regenschirm mit!

Czy mógłbyś proszę wziąć ze sobą parasol?

Würdest du bitte den Regenschirm mitnehmen?

 

Lies bitte den Text vor!

Czy mógłbyś proszę czytać tekst na głos?

Würdest du bitte den Text vorlesen?

 

Stehen Sie bitte auf!

Czy mogłaby pani proszę wstać?

Würden Sie bitte aufstehen?

 

Setzt euch bitte auf das Sofa!

Czy moglibyście proszę usiąść na kanapie?

Würdet ihr euch bitte auf das Sofa setzen?

 

Gib mir bitte eine Zigarette!

Czy mógłbyś proszę dać mi papierosa?

Würdest du mir bitte eine Zigarette geben?

 

Zdania warunkowe w trybie przypuszczającym - kolejność w zdaniu Poziom średnio trudny

Napisz te same zdania zmieniając ich kolejność.

 

Ich könnte dir glauben, wenn du mich nicht belügen würdest.

Gdybyś mnie nie okłamywał, mogłabym ci uwierzyć.

Wenn du mich nicht belügen würdest, könnte ich dir glauben.

 

Es wäre hier etwas kälter, wenn du das Fenster aufmachen könntest.

Gdybyś mógł otworzyć okno, byłoby tu trochę chłodniej.

Wenn du das Fenster aufmachen könntest, wäre es hier etwas kälter.

 

Wenn ich mehr lernen würde, könnte ich bessere Noten haben.

Mogłabym mieć lepsze oceny, gdybym więcej się uczyła.

Ich könnte bessere Noten haben, wenn ich mehr lernen würde.

 

Wenn der Wind stärker wäre, könnten wir Kitesurfen lernen.

Moglibyśmy uczyć się kitesurfingu, gdyby wiatr był silniejszy.

Wir könnten Kitesurfen lernen, wenn der Wind stärker wäre.

 

Wenn die Lehrer etwas netter wären, würde ich die Schule nicht schwänzen.

Nie wagarowałbym, gdyby nauczyciele byli trochę milsi.

Ich würde die Schule nicht schwänzen, wenn die Lehrer etwas netter wären.

 

Wenn ich gesund wäre, würde ich nicht husten.

Nie kaszlałbym, gdybym był zdrowy.

Ich würde nicht husten, wenn ich gesund wäre.

 

Wenn er intelligenter wäre, könnte er mich verstehen.

On mógłby mnie zrozumieć, gdyby był inteligentniejszy.

Er könnte mich verstehen, wenn er intelligenter wäre.

 

Ich wäre dir dankbar, wenn du mir helfen würdest.

Gdybyś mi pomógł, byłabym ci wdzięczna.

Wenn du mir helfen würdest, wäre ich dir dankbar.

 

Wenn die Schullektüren interessanter wären, würde ich sie lesen.

Czytałbym lektury szkolne, gdyby były ciekawsze.

Ich würde die Schullektüren lesen, wenn sie interessanter wären.

 

Ich würde das Bier trinken, wenn es alkoholfrei wäre.

Gdyby to piwo było bezalkoholowe, wypiłbym je.

Wenn das Bier alkoholfrei wäre, würde ich es trinken.

 

Ich würde Katja zu meinem Geburtstag einladen, wenn ich sie gern hätte.

Gdybym lubił Katję, zaprosiłbym ją na moje urodziny.

Wenn ich Katja gern hätte, würde ich sie zu meinem Geburtstag einladen.

   

 

Dla zaawansowanych

Zaimki osobowe Poziom średnio trudny

Jak przetłumaczysz, zachowując kolejność? Zastanów się i kliknij w odpowiedź. 

 

Ich liebe: dich, euch, Sie, sie (Pl.), sie (Sg.)

Kocham: ciebie, was, Panią, ich, ją

Er hilft: ihm, ihr, ihnen, Ihnen, mir

On pomaga: jemu, jej, im, Pani, mi

mit mir, ohne dich, von ihm, zu uns, ohne euch, für dich

ze mną, bez ciebie, od niego, do nas, bez was, dla ciebie

für ihn, ohne mich, zu dir, von euch, mit uns, von Ihnen

dla niego, beze mnie, do ciebie, od was, z nami, od Pani

 

W jakich przypadkach użyto podkreślone zaimki osobowe? Zastanów się i kliknij w odpowiedź

 

Przetłumacz zdania. Zastanów się i kliknij w odpowiedź

 

Liebst du mich?

du - Nominativ, mich - Akkusativ

Kochasz mnie?

Kennt ihr uns?

ihr – Nominativ, uns – Akkusativ

Znacie nas?

Ich lade euch herzlich ein.

ich – Nominativ, euch– Akkusativ

Zapraszam was serdecznie.

Ihm tun die Zähne weh.

ihm – Dativ

Jego bolą zęby.

Hier liegt meine Jacke. Kannst du sie mir bitte geben?

du – Nominativ, sie – Akkusativ, mir – Dativ

Tu leży moja kurtka. Możesz mi ją dać?

Ich finde dich schön.

ich – Nominativ, dich – Akkusativ

Uważam, że jesteś piękna.

Bleib bitte heute mit mir!

mir – Dativ

Zostań proszę dzisiaj ze mną

Sag ihm, was du von ihr hältst.

ihm – Dativ, du – Nominativ, ihr – Dativ

Powiedz jemu, co o niej sądzisz.

Kennst du den Mann, den ich dir jetzt zeige?

du – Nominativ, ich – Nominativ, dir- Dativ

Znasz tego mężczyznę, którego ci teraz pokazuję?

Gefällt dir der Rucksack? Ich kaufe ihn dir.

dir – Dativ, ihn – Akkusativ, dir – Dativ

Podoba ci się ten plecak? Kupię go tobie.

Wo liegt mein Buch? Komm ich zeige es dir!

ich – Nominativ, es – Akkusativ, dir – Dativ

Gdzie leży moja książka? Chodź pokażę ci ją

Was tut dir weh?

dir – Dativ

Co cię boli?

Wie geht’s euch?

euch – Dativ

Co u was słychać?

Gefallen dir die Übungen? Sind sie schwer für dich?

dir – Dativ, sie – Nominativ, dich – Akkusativ

Podobają ci się te ćwiczenia? Czy są one dla ciebie trudne?

 

Powiedz jak dokończysz minidialogi zgodnie z polskim tłumaczeniem. Kliknij odpowiedź.

 

Magst du Frau Braun? Nie, nie lubię jej.

Nein, ich mag sie nicht.

Siehst du meinen Chef? Tak widzę go. Siedzi przy swoim biurku.

Ja, ich sehe ihn. Er sitzt an seinem Schreibtisch.

Was macht deine Freundin? Ona studiuje jeszcze germanistykę.

Sie studiert noch Germanistik.

Gibst du deiner Tochter Taschengeld? Tak, daję jej 10 Euro na miesiąc.

Ja, ich gebe ihr 10 Euro pro Monat.

Bestellt ihr Nina eine Pizza? Nie, zamawiamy jej Hamburgera.

Nein, wir bestellen ihr einen Hamburger.

Versteht ihr uns? Tak, rozumiemy was dobrze.

Ja, wir verstehen euch gut.

Hast du meinen Kuli? Mam go, ale ci go nie dam.

Ja, ich habe ihn, aber ich gebe ihn dir nicht.

Kauft Silke das Bücherregal? Nie ona go nie kupuje.

Nein, sie kauft es nicht.

Braucht er euch noch? Nie on nas już nie potrzebuje.

Nein, er braucht uns nicht mehr.

Was machen wir heute? Chciałbym zaprosić panią na filiżankę kawy.

Ich möchte Sie zu einer Tasse Kaffee einladen.

Kasia hast du für heute die Hausaufgabe gemacht? Panie Meier, muszę panu powiedzieć, że nie jestem na dzisiaj przygotowana.

Herr Meier, ich muss Ihnen sagen, dass ich für heute nicht vorbereitet bin.

Darf ich Sie bitte stören? Jestem bardzo zajęta. Nie przeszkadzaj mi proszę!

Ich bin sehr beschäftigt. Stör mich bitte nicht!

Der Lehrer fragt die Schüler. Oni odpowiadają mu.

Sie antworten ihm.

Ich verstehe die Aufgabe nicht. Czy możesz mi je wytłumaczyć?

Kannst du sie mir bitte erklären?

Wem gehört das Buch? Ona należy do mnie.

Es gehört mir.

 

Zaimek nieosobowy man Poziom trudny

Zamień zdania w stronie biernej na zdania w stronie czynnej.

Wszystkie zdania rozpocznij od „man”.

Powstałe zdania przetłumacz na język polski.

 

Ich bin falsch verstanden worden.

Man hat mich falsch verstanden.

Źle mnie zrozumiano.

Du bist zur Party nicht eingeladen worden.

Man hat dich zur Party nicht eingeladen.

Nie zaproszono cię na imprezę.

Er ist darüber informiert worden.

Man hat ihn darüber informiert.

Nie poinformowano go o tym.

Die Kinder sind schon abgeholt worden.

Man hat die Kinder schon abgeholt.

Dzieci już odebrano.

Ihr seid davor gewarnt worden.

Man hat euch davor gewarnt.

Ostrzegano was przed tym.

Wir sind um Ruhe gebeten worden.

Man hat uns um Ruhe gebeten.

Proszono nas o spokój.

Alle Schüler sind gerecht behandelt worden.

Man hat alle Schüler gerecht behandelt.

Wszystkich uczniów traktowano sprawiedliwie.

Jeder ist der Reihe nach aufgefordert worden.

Man hat jeden der Reihe nach aufgefordert.

Każdego wzywano po kolei.

Alle Arbeiter sind bei der Arbeit beobachtet worden.

Man hat alle Arbeiter bei der Arbeit beobachtet.

Obserwowano przy pracy wszystkich pracowników.

Am Ende sind wir für unsere Leistungen benotet worden.

Man hat uns am Ende für unsere Leistungen benotet.

Oceniono nas na koniec za nasze osiągnięcia.

Der Junge ist wegen des Schulschwänzens getadelt worden.

Man hat den Jungen wegen des Schulschwänzens getadelt.

Chłopaka zganiono za wagarowanie. 

 

Tłumaczenie, czyli odpowiedzi na pytania w czasie Perfekt Poziom trudny

Odpowiedz na pytania, zgodnie z tłumaczeniem, następnie sprawdź sugerowaną odpowiedź.

Asia, hast du die Matheaufgabe schon gelöst?

Nie, nie rozumiem zadania z matematyki i nie potrafię go rozwiązać.

Nein, ich verstehe die Matheaufgabe nicht, und ich kann sie nicht lösen.

Weißt du, wer den Schulschwänzertag organisiert hat?

Nikt, ten dzień trzeba jeszcze zorganizować.

Niemand, den Tag muss man noch organisieren.

Hast du dein Handy mitgenommen?

Och nie, zapomniałam wziąć komórkę.

Oh nein,  ich habe vergessen, das Handy mitzunehmen.

Was habt ihr gestern gemacht?

Nic interesującego. Zapytaj nas, co chcemy zrobić dzisiaj. 

Nichts Interessantes. Frag uns, was wir heute machen wollen.

Hat es sich gelohnt, das Auto zu kaufen?

Pewnie, on pali całkiem mało benzyny. Taki zakup zawsze będzie się opłacał.

Sicher, es verbraucht ganz wenig Benzin. Solcher Einkauf wird sich immer lohnen.

Hast du mein Deutschbuch gesehen? Es hat auf meinem Schreibtisch gelegen.

Widzę ją, książka wciąż tam leży .

Ich sehe es, das Buch liegt da immer noch.

Hast du den Comicstrip schon gelesen?

Nie, przeczytam go jeszcze dzisiaj.

Nein, ich lese ihn heute noch.

Warum habt ihr über sie gelacht?

Tylko tak, ona ciągle się z nas śmieje.

Nur so, sie lacht ständig über uns.

Hast du schon deine Tante im Krankenhaus besucht?

Nie, muszę to nadrobić. Jeszcze dzisiaj do niej pojadę.    

Nein, ich muss es nachholen. Ich fahre noch heute zu ihr.

Hast du dein Zimmer schon aufgeräumt.

Nie, ale mam zamiar, dzisiaj posprzątać mój pokój.

Nein, aber ich habe es vor, mein Zimmer heute aufzuräumen.

Ich habe den ganzen Abend ferngesehen.

Naprawdę? Wieczorem nigdy nie oglądam telewizji, nie mam na to czasu.

Wirklich? Am Abend sehe ich nie fern, ich habe keine Zeit dafür.

Ist die Delegation schon in Berlin angekommen.

Nie, ona przybędzie za godzinę, gdyż pociąg ma spóźnienie.

Nein, sie kommt in einer Stunde, denn der Zug hat Verspätung.

Hast du schon eingekauft?

Nie, muszę jeszcze zrobić zakupy.

Nein, ich muss noch Einkäufe machen.

Hast du schon deinen MP-3 Player getestet.

Nie, jeszcze dzisiaj go przetestuję.

Nein, ich werde ihn noch heute testen.

 

Czasownik lassen - da się ... Poziom średnio trudny

Wyraź podane zdania, używajac czasownika lassen.

Postępuj według wzoru.

 

Der Kopierer ist noch reparierbar.

Kopiarka da się jeszcze naprawić.

Der Kopierer lässt sich noch reparieren.

 

Den Ausflug kann man problemlos organisieren.

Wycieczkę da się bez problemów zorganizować.

Der Ausflug lässt sich ohne Probleme organisieren.

 

Es ist leicht Einmaleins zu erlernen.

Tabliczki mnożenia da się łatwo nauczyć.

Einmaleins lässt sich leicht erlernen.

 

Deine Geschichten sind kaum vorstellbar.

Trudno wyobrazić sobie twoje historie.

Deine Geschichten lassen sich nur schwer vorstellen.

 

Das Fenster kann man schwer schließen.

Okno daje się ciężko zamknąć.

Das Fenster lässt sich schwer schließen.

 

Die weiche Butter kann man gut streichen.

Miękkie masło da się łatwo rozsmarować.

Die weiche Butter lässt sich gut streichen.

 

Der Fleck ist nicht entfernbar.

Plamy nie da się usunąć.

Der Fleck lässt sich nicht entfernen.

 

Deine Fehler kann man korrigieren.

Twoje błędy da się poprawić.

Deine Fehler lassen sich korrigieren.

 

Die Schrauben kann man nicht mehr lösen.

Śruby nie dadzą się już odkręcić.

Die Schrauben lassen sich nicht mehr lösen.

 

Obwohl - tłumaczenie zdań Poziom średnio trudny

Przetłumacz zdania z obwohl.

Możesz dla ułatwienia skorzystać z podpowiedzi.

 

Chociaż się staramy rozwiazywać konflikty pokojowo, wciąż się kłócimy.

sich bemühen - Konflikte friedlich lösen -  streiten

Obwohl wir uns bemühen Konflikte friedlich zu lösen, streiten wir immer wieder.

 

Jako pierwszy osiągnąłem metę, chociaż prawie nie mogłem oddychać.

als erster das Ziel erreichen - kaum atmen

Ich habe als erster das Ziel erreicht, obwohl ich kaum atmen konnte.

 

Wciąż wierzę w miłość, chociaż już wielokrotnie byłam zraniona.

an Liebe glauben - verletzt werden

Ich glaube immer noch an Liebe, obwohl ich schon mehrmals verletzt wurde.

 

Kupiłem tę nowoczesną willę, chociaż to się nie opłacało.

die moderne Villa kaufen  - es lohnt sich

Ich habe die moderne Villa gekauft, obwohl es sich nicht gelohnt hat.

 

Nic nie zrozumiałem, chociaż uważałem na lekcji.

nichts verstehen - im Unterricht aufpassen

Ich habe nichts verstanden, obwohl ich im Unterricht aufgepasst habe.

 

Palę, chociaż dokładnie wiem, że papierosy wywołują raka.

rauchen - wissen - Krebs verursachen.

Ich rauche, obwohl ich genau weiß, dass Zigaretten Krebs verursachen.

 

Nie spieszymy się, chociaż nie mamy czasu.

sich beeilen - keine Zeit haben

Wir beeilen uns nicht, obwohl wir keine Zeit haben.

 

 

Czasownik lassen - tłumaczenie zdań Poziom średnio trudny

Sprawdź, jak radzisz sobie z tłumaczeniem zdań, z kłopotliwym czasownikiem lassen.

 

Lass das!

Zostaw to!

Das Wort „lassen“ lässt sich nur schwer übersetzen.

Trudno przetłumaczyć słowo „lassen“

Lassen wir das!

Zostawmy to!

Tu, was du nicht lassen kannst!

Rób, co chcesz!

Wo habe ich nur meine Brille gelassen?

Gdzie zostawiłem okulary?

Lass mich in Ruhe!

Zostaw mnie w spokoju!

Lass mich mal vorbei!

Przepuść mnie!

Lass mir bitte etwas Zeit!

Daj mi trochę czasu, proszę!

Lass bitte warmes Wasser in die Badewanne.

Napuść proszę ciepłej wody do wanny.

Lassen Sie bitte den Hund ins Haus.

Niech Pani wpuści psa do domu.

Das Kind hat die Luft aus den Reifen gelassen.

Dziecko wypuściło powietrze z opon.

Lass die Tür offen!

Zostaw otwarte drzwi!

Ich lasse meine Frage offen.

Pozostawię moje pytanie bez odpowiedzi.

Wir lassen alles beim Alten.

Zostawimy wszystko po staremu.

Ich habe alles so gelassen, wie es war.

Zostawiłem wszystko tak jak było.

Das lässt mich völlig kalt.

To mnie w ogóle nie rusza.

Lass mal, ich mache das schon.

Zostaw, już ja to zrobię.

Die Eltern lassen ihre Kinder nicht fernsehen.

Rodzice nie pozwalają swoim dzieciom oglądać telewizji.

Lässt du mich gehen?

Przepuścisz mnie?

Lassen Sie sich nicht stören.

Proszę sobie nie przeszkadzać.

Lassen Sie mich bitte ausreden.

Proszę mi pozwolić dokończyć.

Ich lasse mich dazu nicht zwingen!

Nie dam się do tego zmusić!

Das lasse ich nicht mit mir machen!

Na to sobie nie pozwolę! Co to, to nie!

Lassen Sie sich nicht belügen.

Niech Pani nie pozwoli się okłamywać.

Füttere den Hund, sonst lässt du ihn verhungern.

Karm psa, w przeciwnym razie pozwolisz mu umrzeć z głodu.

In diesem Rock kannst du dich sehen lassen.

W tej spódnicy możesz się pokazać.

Lass dir darüber keine grauen Haare wachsen.

Nie martw się z tego powodu / tym.

Warum hast du mich auf dich so lange warten lassen?

Dlaczego kazałeś mi na siebie tak długo czekać?

Du sollst dich untersuchen lassen.

Powinieneś poddać się badaniu.

Mein Drucker lässt sich reparieren.

Moja drukarka da się naprawić.

Ich lasse meinen Drucker reparieren.

Dam drukarkę do naprawy.

Ich möchte mir die Haare schneiden lassen.

Chciałbym ściąć sobie włosy.

Lass mich davon wissen.

Daj mi o tym znać.

Vor zwei Jahren haben sie sich scheiden lassen.

Przed dwoma laty rozwiedli się.

Meine Tochter lässt dich grüßen.

Moja córka pozdrawia cię.

Lass die Sachen liegen!

Zostaw rzeczy na miejscu! / Nie ruszaj tych rzeczy!

Er hat den Schlüssel in der Tür stecken lassen.

On zostawił klucz w drzwiach.

Lass das Essen nicht stehen!

Jedz!

Er hat mich leider hängen lassen.

Niestety zostawił mnie na lodzie.

In der Reinigung lässt man  Kleider reinigen.

W pralni zleca się czyszczenie ubrań.

Ich habe mein Mathebuch im Bus liegen lassen.

Zostawiłem w autobusie swoją książkę do matematyki.

Wie lange lässt man den Christbaum in der Regel stehen?

Jak długo zostawia się z reguły choinkę?

Lass dich hier nie wieder blicken!

Nigdy więcej się tu nie pokazuj!

Lass es dir gut gehen!

Powodzenia!

Das lässt sich nicht vermeiden.

Tego nie da się uniknąć.

Ich will sehen, was sich tun lässt.

Zobaczę, co się da zrobić.

Der Wein lässt sich trinken.

To wino nadaje się do picia.

Das lässt sich hören.

Tego da się słuchać.    

Budowanie zdań z czasownikiem lassen Poziom średnio trudny

Wyraź zdania, stosując czasownik „lassen”.

Zachowaj znaczenie zdań.

 

Kann man den Drucker noch reparieren?

Czy drukarka da sie jeszcze naprawić?

Lässt sich der Drucker noch reparieren?

 

Der Lehrer sagte, dass wir den Text zu Hause lesen sollen.

Nauczyciel kazał nam przeczytać tekst w domu.

Der Lehrer ließ uns den Text zu Hause lesen.

 

Meine Mutter will nicht, dass ich ins Ausland fahre.

Moja mama nie pozwala mi jechać za granicę.

Meine Mutter lässt mich nicht ins Ausland fahren.

 

Ich will, dass mich niemand ausnutzt.

Nie dam się przez nikogo wykorzystać.

Ich lasse mich von niemandem ausnutzen.

 

Ich erlaube meiner Tochter, dass sie bei ihrem Freund übernachtet.

Pozwalam mojej córce przenocować u jej przyjaciela.

Ich lasse meine Tochter bei ihrem Freund übernachten.

 

Ich habe mein Auto zur Reparatur gegeben.

≈ Dałam do naprawy mój samochód.

Ich habe mein Auto reparieren lassen.

 

Ich störe meinen Bruder nie beim Arbeiten.

Pozwalam mojemu bratu zawsze w spokoju pracować.

Ich lasse meinen Bruder immer ungestört arbeiten.

 

Du darfst mein Fahrrad noch bis morgen Abend behalten.

Pozwolę ci zatrzymać mój rower do jutra do wieczora.

Ich lasse dir mein Fahrrad noch bis morgen Abend.

 

Hör mit der Arbeit auf! Wir müssen ins Kino gehen.

Zostaw pracę! Pozwól nam iść do kina.

Lass die Arbeit sein! Lass uns ins Kino gehen!

 

Die Tür kann nur schwer geschlossen werden.

Drzwi dają się tylko z trudem zamknąć.

Die Tür lässt sich nur schwer schließen.

 

Sie muss das Kleid in die Reinigung bringen. 

≈ Ona musi wyprać sukienkę chemicznie. 

Sie muss das Kleid reinigen lassen.

 

Papa, erlaub mir bitte mit deinem Auto zu fahren!

Tato, pozwól mi proszę jechać twoim samochodem.

Papa, lass mich bitte mit deinem Auto fahren!

 

Unsere Eltern trennen sich voneinander.

Nasi rodzice rozwodzą się.

Unsere Eltern lassen sich scheiden.

 

Der Türsteher hat mir verboten, den Hund ins Restaurant mitzunehmen.

Bramkarz nie pozwolił mi wnieść psa do restauracji.

Der Türsteher hat mich den Hund ins Restaurant nicht mitnehmen lassen. 

 

Budowanie zdań w czasach Präsens, Perfekt, Präteritum Poziom łatwy

Przetłumacz zdania we wskazanych czasach. Sprawdź z odpowiedzią.

 

stehen – stand – hat gestanden

Stoję za drzwiami. Präsens

Ich stehe hinter der Tür.

Stałam za drzwiami. Perfekt

Ich habe hinter der Tür gestanden.

Stałam za drzwiami. Präteritum

Ich stand hinter der Tür.

 

schlafen – schlief – hat geschlafen

Długo śpimy. Präsens

Wir schlafen lange.

Długo spaliśmy. Perfekt

Wir haben lange geschlafen.

Długo spaliśmy. Präteritum

Wir schliefen lange.

 

aussehen – sah aus – hat ausgesehen

On ładnie wygląda. Präsens

Er sieht schön aus.

On ładnie wyglądał. Perfekt

Er hat schön ausgesehen.

On ładnie wyglądał. Präteritum

Er sah schön aus.

 

fernsehen – sah fern – hat ferngesehen

Jak długo oglądacie telewizję? Präsens

Wie lange seht ihr fern?

Jak długo oglądaliście telewizję? Perfekt

Wie lange habt ihr ferngesehen?

Jak długo oglądaliście telewizję? Präteritum

Wie lange saht ihr fern?

 

sein – war – ist gewesen

Jesteś w Szwajcarii? Präsens

Bist du in der Schweiz?

Byłeś w Szwajcarii? Präteritum

Warst du in der Schweiz?

Byłeś w Szwajcarii? Perfekt

Bist du in der Schweiz gewesen?

 

 

bleiben – blieb – ist geblieben

Oni zostają cały dzień w łóżku. Präsens

Sie bleiben den ganzen Tag im Bett.

Oni zostali cały dzień w łóżku. Perfekt

Sie sind den ganzen Tag im Bett geblieben.

Oni zostali cały dzień w łóżku. Präteritum

Sie blieben den ganzen Tag im Bett.  

 

anhaben – hatte an – angehabt

Ona ma na sobie grubą kurtkę. Präsens

Sie hat eine dicke Jacke an.

Ona miała na sobie grubą kurtkę. Präteritum

Sie hatte eine dicke Jacke an.

Ona miała na sobie grubą kurtkę. Perfekt

Sie hat eine dicke Jacke angehabt.

 

fahren – fuhr – ist gefahren

W niedzielę mój brat jedzie nad morze. Präsens

Am Sonntag fährt mein Bruder ans Meer.

W niedzielę mój brat pojechał nad morze. Perfekt

Am Sonntag ist mein Bruder ans Meer gefahren.

W niedzielę mój brat pojechał nad morze. Präteritum

Am Sonntag fuhr mein Bruder ans Meer.

 

treffen sich – traf sich – hat sich getroffen

Z kim spotykasz się w tym tygodniu? Präsens

Mit wem triffst du dich diese Woche?

Z kim spotkałeś się w tym tygodniu? Präteritum

Mit wem trafst du dich diese Woche?

Z kim spotkałeś się w tym tygodniu? Perfekt

Mit wem hast du dich diese Woche getroffen?

 

 

 

Przekształcanie zdań w czasach Präsens - Präteritum - Perfekt Poziom średnio trudny

 

 

Przetłumacz zdanie, następnie utwórz je we wskazanych czasach.

 

gehen – ging – s. gegangen, lernen – lernte – h. gelernt

Sie sind nicht ins Kino gegangen, weil sie Deutsch gelernt haben.

Oni nie poszli do kina, ponieważ uczyli się niemieckiego.

Präteritum Sie gingen nicht ins Kino, weil sie Deutsch lernten.

Präsens Sie gehen nicht ins Kino, weil sie Deutsch lernen.

 

bleiben – blieb – s. geblieben, haben – hatte – h. gehabt

Er blieb im Bett, denn er hatte Fieber.

On został w łóżku, gdyż miał gorączkę.

Präsens Er bleibt im Bett, denn er hat Fieber.

Perfekt Er ist im Bett geblieben, denn er hat Fieber gehabt.

 

 baden – badete – h. gebadet, sein – war – s. gewesen

Wir haben nicht im Meer gebadet, weil das Wasser zu kalt gewesen ist.

Nie kąpaliśmy się w morzu, ponieważ woda była za zimna.

Präteritum Wir badeten nicht im Meer, weil das Wasser zu kalt war.

Präsens Wir baden nicht im Meer, weil das Wasser zu kalt ist.

 

fahren – fuhr – s. gefahren, bleiben – blieb – s. geblieben

Ich fuhr nicht ins Gebirge, denn ich blieb lieber zu Hause.

Nie pojechałem w góry, gdyż wolałem zostać w domu.

Präsens Ich fahre nicht ins Gebirge, denn ich bleibe lieber zu Hause.

Perfekt Ich bin nicht ins Gebirge gefahren, denn ich bin lieber zu Hause geblieben.

 

sein – war – s. gewesen, arbeiten – arbeitete – h. gearbeitet

Er war müde, weil er lange arbeitete.

On był zmęczony, ponieważ długo pracował.

Präsens Er ist müde, weil er lange arbeitet.

Perfekt Er ist müde gewesen, weil er lange gearbeitet hat.

 

anziehen – zog an – h. angezogen, werden – wurde – s. geworden

Ich zog mich warm an, weil draußen kalt wurde.

Ubrałem się ciepło, ponieważ na zewnątrz zrobiło się zimno.

Präsens Ich ziehe mich warm an, weil draußen kalt wird.

Perfekt Ich habe mich warm angezogen, weil draußen kalt geworden ist.

 

essen – aß – h. gegessen, sein – war – s. gewesen

Er hat kein Fleisch gegessen, denn er ist Vegetarier gewesen.

On nie jadł mięsa, ponieważ był wegetarianinem.

Präteritum Er aß kein Fleisch, denn er war Vegetarier.

Präsens Er isst kein Fleisch, denn er ist Vegetarier.

 

treffen – traf – h. getroffen, fernsehen – sah fern- h. ferngesehen

Zuerst hat er sich mit seinen Freunden getroffen, dann hat er lange ferngesehen.

Najpierw spotkał się z przyjaciółmi, potem długo oglądał telewizję.     

Präsens Zuerst trifft er sich mit seinen Freunden, dann sieht er lange fern.

Präteritum Zuerst traf er sich mit seinen Freunden, dann sah er lange fern.

 

verbringen – verbrachte – h. verbracht, brauchen – brauchte – h. gebraucht

Er verbrachte seinen Urlaub zu Hause, denn er brauchte Ruhe.

On spędził swój urlop w domu, gdyż potrzebował spokoju.  

Perfekt Er hat seinen Urlaub zu Hause verbracht, denn er hat Ruhe gebraucht.

Präsens Er verbringt seinen Urlaub zu Hause, denn er braucht Ruhe.

 

haben – hatte – h. gehabt, kaufen – kaufte – h. gekauft

Sie hatten viel Geld, deshalb kauften sie die Villa.

Oni mieli dużo pieniędzy, dlatego kupili tę willę.

Präsens Sie haben viel Geld, deshalb kaufen sie die Villa.

Perfekt Sie haben viel Geld gehabt, deshalb haben sie die Villa gekauft.

 

 

Czas przeszły Plusquamperfekt - następstwo czasów Poziom trudny

Przetłumacz zdania na język niemiecki i sprawdź odpowiedź. 

W podpowiedzi znajdziesz zdania, które trzeba połączyć i zastosować następstwo czasów.

 

Dopiero wczoraj otrzymaliśmy widokówkę, którą napisałeś nam z urlopu.

Wir haben die Ansichtskarte erhalten. Du hast sie uns aus dem Urlaub geschrieben.

Erst gestern erhielten wir die Ansichtskarte, die du uns aus dem Urlaub geschrieben hattest.

 

Przenocowaliśmy w hotelu, który polecił nam Bernd.

Wir haben in dem Hotel übernachtet. Bernd hat uns das Hotel empfohlen.

Wir übernachteten in dem  Hotel, das Bernd uns empfohlen hatte.

 

Po tym jak potrącił mnie samochód, musiałem kilka miesięcy spędzić w szpitalu.

Ein Auto hat mich angefahren. Ich musste einige Monate im Krankenhaus verbringen.

Nachdem mich ein Auto angefahren hatte, musste ich einige Monate im Krankenhaus verbringen.

 

Dopiero po tym jak ona pogodziła się z losem, mogła rozpocząć życie od nowa.

Sie hat sich mit dem Schicksal abgefunden.  Sie konnte ihr Leben noch einmal von vorne anfangen.

Erst nachdem sie sich mit dem Schicksal abgefunden hatte, konnte sie ihr Leben noch einmal von vorne anfangen.

 

Po tym jak wyprowadziła się do USA, nie miała nagle przyjaciół.

Sie ist in die USA gezogen. Sie hatte plötzlich keine Freunde.

Nachdem sie in die USA gezogen war, hatte sie plötzlich keine Freunde.

 

Policja mnie przesłuchiwała, ponieważ widziałam złodzieja.

Die Polizei hat mich verhört. Ich habe den Dieb gesehen.

Die Polizei verhörte mich, weil ich den Dieb gesehen hatte.

 

Po tym jak przebiegłem kilka kroków, poczułem w klatce piersiowej straszne bóle.

Ich bin ein paar Schritte gerannt. Ich habe im Brustkorb schreckliche Schmerzen gespürt.

Nachdem ich ein paar Schritte gerannt war, spürte ich im Brustkorb schreckliche Schmerzen.

 

Po tym jak wystraszył mnie nieznajomy, musiałem stanąć, ponieważ zabrakło mi nagle powietrza.

Der Unbekannte hat mich erschreckt. Ich musste stehenbleiben. Ich habe plötzlich keine Luft mehr bekommen.

Nachdem der Unbekannte mich erschreckt hatte, musste ich stehenbleiben, weil ich plötzlich keine Luft mehr bekam.

 

Po tym jak jej rodzice wyprowadzili się do Grecji, bardzo za nimi tęskniła.

Ihre Eltern sind nach Griechenland gezogen. Sie hat sie sehr vermisst.

Nachdem ihre Eltern nach Griechenland gezogen waren, vermisste sie sie sehr.

 

Kiedy wszyscy goście przybyli, nakryliśmy już pięknie do stołu i przystroiliśmy mieszkanie balonami.  

Alle Gäste sind gekommen. Wir haben den Tisch schon schön gedeckt und die Wohnung mit Luftballons geschmückt.

Als alle Gäste kamen, hatten wir den Tisch schon schön gedeckt, und die Wohnung mit Luftballons geschmückt.

 

Dopiero po tym jak mama przeczytała bajkę do końca, dziecko zasnęło.

Die Mutter hat das Märchen zum Ende vorgelesen. Das Kind ist eingeschlafen.

Erst nachdem die Mutter das Märchen zum Ende vorgelesen hatte, schlief das Kind ein.

 

Po tym jak wypiłem kawę, zawołałem do mnie ruchem ręki kelnerkę.  

Ich habe den Kaffee ausgetrunken. Ich habe mit Handzeichen die Kellnerin zu mir gerufen.

Nachdem ich den Kaffee ausgetrunken hatte, rief ich mit Handzeichen die Kellnerin zu mir.

 

Musiałem zdecydować się na zmniejszenie żołądka, ponieważ setki kuracji odchudzających nie przyniosły sukcesów.

Ich musste mich zur Magenverkleinerung entschließen. Hunderte Schlankheitskuren haben keine Erfolge mitgebracht.

Ich musste mich zur Magenverkleinerung entschließen, weil hunderte Schlankheitskuren keine Erfolge mitgebracht hatten.

 

 

Zdania czasowe z nachdem, następstwo czasów der Temporalsatz mit nachdem Poziom średnio trudny

 

Zbuduj zdania według wzoru, następnie przetłumacz.

Możesz ułatwić sobie ćwiczenie i skorzystać z podpowiedzi

 

Beispiel:

Du darfst nach dem Frühstück in die Schule gehen.

Geh in die Schule, nachdem du gefrühstückt hast.

Idź do szkoły, po tym jak zjadłaś śniadanie.

 

Du darfst nach dem  Schulabschluss deinen Freund in Amerika besuchen.

Besuche, die Schule abgeschlossen

Besuche deinen Freund in Amerika, nachdem du die Schule abgeschlossen hast.

Odwiedź swojego przyjaciela w Ameryce, po tym jak skończyłaś szkołę

 

Du darfst nach dem Besuch deiner Großeltern ins Konzert gehen.

Geh, deine Großeltern besucht

Geh ins Konzert, nachdem du deine Großeltern besucht hast.

Idź na koncert po tym jak odwiedziłeś dziadków.

 

Ihr dürft nach dem Einkaufen die Party machen.

Macht, eingekauft

Macht die Party, nachdem ihr eingekauft habt.

Urządźcie imprezę, po tym jak zrobiliście zakupy.    

 

Ihr dürft nach der Teilnahme an der Vorlesung ins Grüne fahren.

Fahrt, an der Vorlesung teilgenommen

Fahrt ins Grüne, nachdem ihr an der Vorlesung teilgenommen habt.

Jedźcie na zieloną łączkę, po tym jak wzięliście udział w wykładzie.

 

Ihr dürft nach dem Autowaschen euch etwas Schönes kaufen.

Kauft, das Auto gewaschen

Kauft euch etwas Schönes nachdem ihr das Auto gewaschen habt.

Kupcie sobie coś pięknego, po tym jak umyliście samochód.

 

Du darfst nach der Dusche das neue Kleid anziehen.

Zieh …an, geduscht

Zieh das neue Kleid an, nachdem du (dich) geduscht hast. (nachdem du die Dusche genommen hast)

Załóż nową sukienkę, po tym jak wzięłaś prysznic.

 

Połącz zdania z nachdem, stosując następstwo czasów.  

Możesz odsłonić tłumaczenia zdań, dzięki którym ułatwisz sobie rozwiązanie zadania.

 

Er hat die Zähne geputzt. Er ist schlafengegangen.   

Po tym jak umył zęby, poszedł spać.

Nachdem er  die Zähne geputzt hatte, ging er schlafen.

 

Er ist nach Hause zurückgekommen. Er hat das Abendessen gekocht.

Po tym jak wrócił do domu, ugotował kolację.

Nachdem er nach Hause zurückgekommen war, kochte er das das Abendessen.

 

Sie ist zu Besuch gekommen. Er hat sie eingeladen.

Po tym jak on ją zaprosił, ona przyszła w odwiedziny.   

Nachdem er sie eingeladen hatte, kam sie zu Besuch.

 

Wir haben das Essen bestellt. Wir haben die Speisekarte studiert.

Po tym jak przestudiowaliśmy kartę, zamówiliśmy jedzenie.

Nachdem wir die Speisekarte studiert hatten, bestellten wir das Essen.

 

David  hat das Geld vom Geldautomaten abgehoben. Er  hat alles sofort ausgegeben.

Po tym jak David pobrał pieniądze z bankomatu, wszystko natychmiast wydał.

Nachdem David  das Geld vom Geldautomaten abgehoben hatte, gab er alles sofort aus.

 

Wir haben den Kaffee bestellt. Wir haben 15 Euro bezahlen müssen.

Po tym jak zamówiliśmy kawę, musieliśmy zapłacić 15 Euro.

Nachdem wir den Kaffee bestellt hatten, mussten wir 15 Euro bezahlen.

 

Ich habe bis 16 Uhr gearbeitet. Danach bin ich direkt heimgefahren.

Po tym jak pracowałem do szesnastej, pojechałem bezpośrednio do domu.

Nachdem ich bis 16 Uhr gearbeitet hatte, fuhr ich direkt heim.

 

 

Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach.

Zastanów się, jakiego użyć czasu.

Powstałe zdania przetłumacz na język niemiecki.

Nachdem die Mannschaft das Spiel , sind alle Fans glücklich. (gewinnen)

Nachdem die Mannschaft das Spiel gewonnen hat, sind alle Fans glücklich.

Po tym jak drużyna wygrała mecz, wszyscy fani są szczęśliwi.

Nachdem meine Mutter zwei Seiten gelesen hatte, sie im Sessel . (einschlafen)

Nachdem meine Mutter zwei Seiten gelesen hatte, schlief sie im Sessel ein.

Po tym jak moja mama przeczytała dwie strony, zasnęła w fotelu.

Ich möchte dich reich beschenken, nachdem du mir immer . (helfen)

Ich möchte dich reich beschenken, nachdem du mir immer geholfen hast.

Chcę cię suto wynagrodzić, po tym jak mi zawsze pomagałaś.

Ich muss alles aufräumen, nachdem wir die Party . (beenden)

Ich muss alles aufräumen, nachdem wir die Party beendet haben.

Muszę wszystko posprzątać po tym jak zakończyliśmy imprezę.

Wir reisen um die ganze Welt, nachdem wir im Lotto . (gewinnen)

Wir reisen um die ganze Welt, nachdem wir im Lotto gewonnen haben.

Podróżujemy dookoła świata, po tym jak wygraliśmy w Lotto.

Gleich nachdem wir den Tisch festlich gedeckt hatten, unsere Gäste an die Tür. (klopfen)

Gleich nachdem wir den Tisch festlich gedeckt hatten, klopften unsere Gäste an die Tür.

Zaraz po tym jak nakryliśmy świątecznie stół, zapukali nasi goście do drzwi.

Du   besser , nachdem du den Kaffee mit Zitrone getrunken hast. (sich fühlen Futur I)

Du wirst dich besser fühlen, nachdem du den Kaffee mit Zitrone getrunken hast.

Poczujesz się lepiej, po tym jak wypiłeś kawę z cytryną.

Nachdem wir , verbrachten wir unsere Flitterwochen auf die Malediven. (heiraten)

Nachdem wir geheitatet hatten, verbrachten wir unsere Flitterwochen auf die Malediven.

Po tym jak się pobraliśmy, spędziliśmy nasz miesiąc miodowy na Malediwach.

 

Rekcja przymiotnika w pytaniach i odpowiedziach Poziom średnio trudny

Przetłumacz z języka niemieckiego na polski i odwrotnie.  

 

Ich war darüber sehr entsetzt.

Byłem z tego powodu bardzo przerażony.

Z jakiego powodu byłeś tak przerażony?

Worüber warst du so entsetzt?

z powodu jego bezczelności

seine Frechheit

über seine Frechheit

 

Ich bin daran sehr interessiert.

Jestem tym bardzo zainteresowany.

Czym jesteś zainteresowany?

Woran bist du interessiert?

pańską ofertą

Ihr Angebot

an Ihrem Angebot

 

Ich bin dafür zuständig.

Jestem za to odpowiedzialny.

Za co jesteś odpowiedzialny?

Wofür bist du zuständig?

za powitanie gości

der Empfang der Gäste

für den Empfang der Gäste

 

Ich bin damit zufrieden.

Jestem z tego zadowolony.

Z czego jesteś zadowolony?

Womit bist du zufrieden?

z mojego świadectwa

mein Zeugnis

mit meinem Zeugnis

 

Ich bin davon überzeugt.

Jestem o tym przekonany.

O czym jesteś przekonany?

Wovon bist du überzeugt?

o jej niewinności

ihre Unschuld

von ihrer Unschuld

 

Rekcja przymiotnika - Pytania o osoby Poziom średnio trudny

Ułóż pytania i odpowiedz zgodnie z tłumaczeniem.

 

Z kogo jesteś dumny?

stolz sein auf + Akk

Auf wen bist du stolz?

Jestem dumny z moich dzieci.

Ich bin auf meine Kinder stolz.

 

O kogo on był zazdrosny?

eifersüchtig sein auf + Akk

Auf wen war er eifersüchtig?

On był zazdrosny o kolegów z pracy jego żony.

Er war eifersüchtig auf die Arbeitskollegen seiner Frau.

 

Kim on jest wciąż rozczarowany?

enttäuscht sein von + Dat

Von wem ist er immer noch enttäuscht?

On jest mną wciąż rozczarowany.

Er ist immer noch von mir enttäuscht.

 

Na czyim punkcie jesteś zwariowany?

verrückt sein nach + Dat

Nach wem bist du verrückt?

Jestem zwariowany na punkcie puszystych kobiet.

Ich bin verrückt nach molligen Frauen.

 

W kim on jest zakochany po uszy?

verliebt sein in + Akk

In wen ist er bis über beide Ohren verliebt?

On jest po uszy zakochany w swojej szefowej.

Er ist bis über beide Ohren in seine Chefin verliebt.

 

Pod czyim jesteś wrażeniem?

beeindruckt sein von + Dat

Von wem bist du beeindruckt?

Jestem pod wrażeniem mojego sprytnego chłopaka.

Ich bin von meinem findigen Freund beeindruckt.

 

Od kogo są uzależnione małe dzieci?

abhängig sein von + Dat

Vom wem sind kleine Kinder abhängig?

Małe dzieci są całkowicie uzależnione od swoich rodziców.

Kleine Kinder sind von ihren Eltern völlig abhängig.

 

Na kogo nigdy nie jest zła twoja przyjaciółka?

böse sein auf + Akk

Auf wen ist deine Freundin nie böse?

Moja przyjaciółka nigdy nie jest zła na swojego leniwego męża.

Meine Freundin ist nie auf ihren faulen Mann böse.

 

Za kogo jesteś odpowiedzialny?

verantwortlich sein für

Für wen bist du verantwortlich?

Jestem odpowiedzialny za moich uczniów.

Ich bin für meine Schäler verantwortlich.

 

Rekcja czasownika - budowa zdań rozkazujących Poziom średnio trudny

Przetłumacz rozkazy.

Dla ułatwienia możesz odsłonić podpowidź.

 

Uważaj na mine!

achten auf A

Achte auf mich!

Rozpocznij pracę!

anfangen mit

Fang mit der Arbeit an!

Pracuj intensywniej nad projektem!

arbeiten an D

Arbeite intensiver an dem Projekt!

Przestań paplać!

aufhören mit

Hör mit deinem Geplapper auf!

Sięgaj po gwiazdy!

greifen nach

Greif nach den Sternen!

Opowiedz coś o sobie!

erzählen über A

Erzähl etwas über dich!

Pomyśl o mnie!

denken an A

Denk an mich!

Przypomnij sobie ferie!

sich erinnern an A

Erinnere dich an die Ferien!

Podziękuj mi za to!

sich bedanken bei, für

Bedanke dich bei mir dafür!

Uczestnicz w lekcji!

sich beteiligen an D

Beteilige dich am Unterricht!

Nastaw się na kompletnie nowe warunki!

sich einstellen auf A

Stell dich auf die komplett neuen Verhältnisse ein!

Nie pytaj o cenę!

fragen nach

Frag nicht nach dem Preis!

Napisz do niej o sobie!

schreiben an A, über A

Schreib an sie über dich!

  Nie mścij się na mnie!

sich rächen an D

Räche dich nicht an mir!

 

Czasowniki z przyimkami rekcja Poziom średnio trudny

Wybierz poprawną odpowiedź.

 

Klaus, antworte bitte (auf / für / nach) meine Frage.

Klaus, antworte bitte auf meine Frage.

Hier duftet nach (gutem Kaffee / ihn / deinen Vater).

Hier duftet nach gutem Kaffee.

Interessierst du dich (mit / für / unter) Geschichte?

Interessierst du dich für Geschichte?

Hast du sie (auf dem Weg / davon / über ihre Adresse) überzeugt?

Hast du sie davon überzeugt?

Ich weiß, dass er oft (an / über / von) mich denkt.

Ich weiß, dass er oft an mich denkt.

Wir haben uns selten (davon / darum / dazu) gestritten.

Wir haben uns selten darum gestritten.

Obwohl er 30 Jahre alt ist, wohnt er immer noch (an / bei / auf) seinen Eltern.

Obwohl er 30 Jahre alt ist, wohnt er immer noch bei seinen Eltern.

Wo habt ihr euch (an / auf / mit) meiner Tante getroffen?

Wo habt ihr euch mit meiner Tante getroffen?

Hast du dich schon (auf / für / an) das Studium entschieden?

Hast du dich schon für das Studium entschieden?

(Wonach / Woran / Wobei) hilfst du deinen Eltern am häufigsten?

Wobei hilfst du deinen Eltern am häufigsten?

Ich lade dich (ins / im / aufs) Café (zu / für / auf) einer Tasse Kaffee ein.

Ich lade dich ins Café zu einer Tasse Kaffee ein.

Bist du (damit / dazu  / dafür) oder (danach / dagegen / davor)?

Bist du dafür oder dagegen?

Du solltest (auf / zu / nach) ihn besser aufpassen.

Du solltest auf ihn besser aufpassen.

Ich gratuliere dir (zum / für / auf) Geburtstag.

Ich gratuliere dir zum Geburtstag.

Ich muss mich heute (mit / über / zu) meinem Onkel treffen.

Ich muss mich heute mit meinem Onkel treffen.

Du musst mir helfen, denn ich bitte dich (darüber / darum / dazu).

Du musst mir helfen, denn ich bitte dich darum.

Wann fängst du endlich (dabei /daran /damit) an?

Wann fängst du endlich damit an?

 

Zadaj pytania do wytłuszczonych części zdań.

 

Er verabschiedet sich schon von mir.

Von wem verabschiedet er sich schon?

Ich freue mich schon auf das kommende Wochenende.

Worauf freust du dich schon?

Er nimmt an dem  Unterricht nur nicht gern teil.

Woran nimmt er nur nicht gern teil?

In den Sommerferien hat er auf die Kinder seiner Nachbarin aufgepasst.

Auf wen hat er in den Sommerferien aufgepasst?

Die Rede hat mit einer kurzen Einführung begonnen.

Womit hat die Rede begonnen?

Wir können über unsere  Zeit frei verfügen.

Worüber könnt ihr frei verfügen?

Wir müssen auf den Einkauf wirklich verzichten.

Worauf müsst ihr wirklich verzichten?

Sie denkt ständig an ihren Freund.

An wen denkt sie ständig?

Wir verabredeten uns mit ihnen.

Mit wem verabredet ihr euch?

Die kranke Tante wird sich sicher auf meinen Besuch freuen.

Worauf wird sich die kranke Tante freuen?

Ich frage nach dem Weg zum Hotel.

Wonach fragst du?

 

Przetłumacz:

 

Cieszę się z listu od mojej przyjaciółki.

Ich freue mich über den Brief von meiner Freundin.

Następny miesiąc rozpoczynamy feriami.

Den nächsten Monat fangen wir mit den Ferien.

Nad czym tak intensywnie pracujesz?

Woran arbeitest du so intensiv?

Na co należy zwracać uwagę w dużym mieście?

Worauf muss man in einer großen Stadt achten?

Czy wy wciąż mieszkacie u waszej babci?

Wohnt ihr immer noch bei eurer Oma?

Przyjaciele muszą móc na sobie polegać.

Freunde müssen sich aufeinander verlassen können.

Czy napisałeś już do mnie list?

Hast du schon den Brief an mich geschrieben?

Czym się interesujesz?

Wofür interessierst du dich?

Czego szukasz?

Wonach suchst du?

Pociąg przyjechał do Monachium punktualnie.

Der Zug ist pünktlich in München angekommen.

Cieszę sie z tego, że skończyłem wszystkie ćwiczenia.

Ich freue mich darüber, dass ich mit den Übungen fertig bin.

 

 

Rekcja czasownika w pytaniach i odpowiedziach na podstawie wykładów Poziom średnio trudny

Przetłumacz zdania. Test możesz wykonać z podpowiedziami.

 

Za co muszę zapłacić? Za prawo jazdy

zahlen für A – der Führerschein

Wofür muss ich zahlen? Für den Führerschein

 

Od czego zaczynamy? Od ćwiczeń

beginnen mit  D – die Übungen

Womit beginnen wir? Mit den Übungen

 

O kogo pytasz? O twoich rodziców

fragen nach  D – deine Eltern

Nach wem fragst du? Nach deinen Eltern

 

O co mnie prosisz? O pieniądze

bitten um A – das Geld

Worum bittest du mich? Ums Geld

 

Na co się cieszycie? Na wakacje

freuen sich auf A – die Sommerferien

Worauf freut ihr euch? Auf die Sommerferien

 

Kim się interesujesz? Tobą

interessieren sich für A – du

Für wen interessierst du dich? Für dich

 

Za co mi dziękujesz? Za twoją miłość

danken für A – deine Liebe

Wofür dankst du mir? Für deine Liebe

 

O kim myślisz? O was

denken an A – ihr

An wen denkst du? An euch

 

Na kogo się denerwujesz? Na moją nauczycielkę niemieckiego

ärgern sich über – meine Deutschlehrerin

Über wen ärgerst du dich? Über meine Deutschlehrerin

 

W czym bierzesz udział? W konferencji

teilnehmen an D – die Konferenz

Woran nimmst du teil? An der Konferenz

 

Z jakiego powodu kłóci się rodzeństwo? Z powodu ich obowiązków w domu

streiten über A – ihre Pflichten zu Hause

Worüber streiten die Geschwister? Über ihre Pflichten zu Hause

 

Na co mam ci odpowiedzieć? Na moje pytanie

antworten auf A – meine Frage

Worauf soll ich dir antworten? Auf meine Frage

 

W kim ona się zakochała? W Amerykaninie

verlieben sich in A – ein Amerikaner

In wen hat sie sich verliebt? In einen Amerikaner

 

O kogo on się troszczy? O swojego psa

kümmern sich um A – sein Hund

Um wen kümmert er sich? Um seinen Hund

 

Nad czym pracujecie? Nad nowym projektem

arbeiten an D  – ein neues Projekt

Woran arbeitet ihr? An einem neuen Projekt

 

Z kim rozmawiasz tak często przez telefon?

telefonieren mit D – mein Freund

Mit wem telefonierst du so oft? Mit meinem Freund

 

 

Tłumaczenie zdań, w których występują czasowniki z przyimkami Poziom łatwy

Przeczytaj zdania, które stanowią podpowiedź, a następnie przetłumacz i sprawdź z odpowiedzią.

 

Wir haben gestritten und sind jetzt aufeinander böse.

Na kogo jesteście źli?

Auf wen seid ihr böse?

 

Ich will an der Konferenz nicht teilnehmen.

W czym nie chcesz brać udziału?

Woran willst du nicht teilnehmen.

 

Sie ist zuverlässig, deshalb kann ich auf sie immer rechnen.

Na kogo możesz zawsze liczyć?

Auf wenn kannst du immer rechnen?

 

Du hast schöne Geschenke bekommen, du musst dich dafür bedanken.

Za co muszę podziękować?

Wofür muss ich mich bedanken?

 

Ich will mich mit meinem ehemaligen Freund treffen.

Z kim chcesz sie spotkać?

Mit wem willst du dich treffen?

 

Ich bin ein Stadtmensch, deshalb kann ich mich an das Dorfleben nicht gewöhnen.

Dlaczego nie możesz przyzwyczaić się do tego?

Warum kannst du dich daran nicht gewöhnen?

 

Meine Bekannten müssen schon gehen, ich muss mich von ihnen verabschieden.

Z kim musisz sie pożegnać?

Von wem musst du dich verabschieden?

 

Hat sich unsere Tochter bei Ihnen für ihr Verhalten entschuldigt?

Tak, przed tygodniem przeprosiła mnie za to.

Ja, vor einer Woche hat sie sich bei mir dafür entschuldigt.

 

Ihr Lächeln unterscheidet sie von den anderen Frauen.

Co ją od nich odróżnia?

Was unterscheidet sie von ihnen?

 

Strona bierna. Zamiana stron czynnej na bierną Poziom średnio trudny

Zamień stronę czynną na bierną. Zachowaj ten sam czas.

Dla ułatwienia odsłoń tłumaczenie zdań.

 

Briefe schreibt man jeden Tag.

Listy są pisane każdego dnia.

Briefe werden jeden Tag geschrieben.

 

Im Unterricht passt man auf.

Na lekcji uważa się.

Im Unterricht wird aufgepasst.

 

Man öffnet die Tür um 6 Uhr.

Drzwi są otwierane o szóstej.

Die Tür wird um 6 Uhr geöffnet.

 

An der Grenze zeigt man Reisepässe.

Paszporty pokazywane są na granicy.

Reisepässe werden an der Grenze gezeigt.

 

Man trennt den Müll richtig.

Śmieci są prawidłowo sortowane.

Der Müll wird richtig getrennt.

 

Die alten Möbel trägt man weg.

Stare meble są wynoszone.

Die alten Möbel werden weggetragen.

 

Man benutzte den Computer.

Komputer był używany.

Der Computer wurde benutzt.

 

Ich rief den Hund.

Pies był wołany przez mnie.

Der Hund wurde von mir gerufen.

 

Man nimmt die Urlaubsgäste herzlich auf.

Urlopowicze są serdecznie przyjmowani.

Die Urlaubsgäste werden herzlich aufgenommen.

 

Man hörte mich nicht.

Nie byłem słyszany.

Ich wurde nicht gehört.

 

Dem Geburtstagskind schenkte man viele Blumen.

Jubilatowi podarowono wiele kwiatów.

Viele Blumen wurden dem Geburtstagskind geschenkt.

 

Der Mechaniker reparierte das Auto.

Samochód był naprawiany przez mechanika.

Das Auto wurde von dem Mechaniker repariert.

 

Niemad verstand mich.

Nie byłem przez nikogo zrozumiany.

Ich wurde von niemandem verstanden.

 

Immer seltener liest man Bücher.

Książki czytane są coraz rzadziej.

Bücher werden immer seltener gelesen.

 

Wir sangen alte Lieder.

Stare piosenki były przez nas śpiewane.

Alte Lieder wurden von uns gesungen.

 

Wo spielte man Fußball?

Gdzie grano w piłkę nożną?

Wo wurde Fußball gespielt?

 

Die Mutter badete das Kind.

Dziecko było kąpane przez mamę.

Das Kind wurde von der Mutter gebadet.

 

Wo feierte dein Onkel seinen Geburtstag?

Gdzie świętowano urodziny twojego wujka?

Wo wurde der Geburtstag deines Onkels gefeiert?

 

Der Lehrer lobte die Schüler.

Uczniowie byli chwaleni przez nauczyciela.

Die Schüler wurden von dem Lehrer gelobt.

 

 

Zamiana strony biernej na czynną i czynnej na bierną. Poziom średnio trudny

Zamień na stronę bierną lub czynną lub czynną na bierną.

Zachowaj ten sam czas.

Przetłumacz powstałe zdania.

 

Man repariert eine kaputte Lampe.

Eine kaputte Lampe wird repariert.

Zepsuta lampa jest naprawiana.

 

Man stellt den Tisch in die Ecke.

Der Tisch wird in die Ecke gestellt.

Stół jest stawiany w rogu.

 

Das Essen wurde gekocht.

Man kochte das Essen.

Gotowano obiad.

 

Das Auto wurde repariert.

Man reparierte das Auto.

Naprowiano samochód.

 

Man räumte die Wohnung auf.

Die Wohnung wurde aufgeräumt.

Mieszkanie było sprzątane.

 

Ich wurde von dem Lehrer abgefragt.

Der Lehrer fragte mich ab.

Nauczyciel mnie odpytał.

 

Man schloss das Geschäft.

Das Geschäft wurde geschlossen.

Sklep został zamkniety.

 

Das Abendbrot wurde zubereitet.

Man bereitete das Abendbrot zu.

Przygotowywano kolację.

 

Ich wurde davon nicht überzeugt.

Man überzeugte mich nicht davon.

Nie przekonano mnie o tym.

 

Rom wurde im Herbst sehr gern besichtigt.

Man besichtigte Rom im Herbst sehr gern.

Zwiedzano Rzym bardzo chętnie jesienią.

 

Man isst zu viel.

Es wird zu viel gegessen.

Za dużo się je.

 

Niemand bemerkte ihn.

Er wurde von niemandem bemerkt.

On nie został przez nikogo zauważony.

 

Man schreibt spannendeTexte.

SpannendeTexte werden geschrieben.

Interesujące teksty są pisane.

 

Man sucht meinen Hund.

Mein Hund wird gesucht.

Mój pies jest szukany.

 

Sommerferien verbringt man gern am Meer.

Sommerferien werden gern am Meer verbracht.

Wakacje spędzane są chętnie nad morzem.

 

Man sorgt nicht für die Umwelt.

Für die Umwelt wird es nicht gesorgt.

Nie troszczy się o środowisko.

 

Man kauft zu viel.

Es wird zu viel gekauft.

Za dużo się kupuje.

 

Der Junge zeigte mir den Weg zum Bahnhof.

Der Weg zum Bahnhof wurde mir von dem Jungen gezeigt.

Droga do dworca została mi pokazana przez chłopaka.

 

Man warnte mich.

Ich wurde gewarnt.

Byłam ostrzegana.

 

Mein Vater kauft Blumen.

Blumen werden von meinem Vater gekauft.

Kwiaty są kupowane przez mojego tatę.

 

Mit LKW-s transportiert man die Waren nach Polen.

Die Waren werden nach Polen mit LKW-s transportiert.

Towary są transportowane do Polski samochodami ciężarowymi.

 

Die Jugendlichen trinken immer mehr Alkohol.

Immer mehr Alkohol wird von den Jugendlichen getrunken.

Coraz więcej alkoholu wypijane jest przez młodzież.  

 

Er holte mich mit dem Auto ab.

Ich wurde von ihm mit dem Auto abgeholt.

Byłam odebrana przez niego samochodem.

 

 

 

Strona bierna budowa pytań - (von wem...) Poziom średnio trudny

Zbuduj pytania w stronie czynnej i biernej, zgodnie z tłumaczeniem.

 

Przez kogo jesteś wołany? gerufen

Von wem wirst du gerufen?

Kto cię woła?

Wer ruft dich?

 

Przez kogo jest czytana ta książka? gelesen

Von wem wird das Buch gelesen.

Kto czyta tę książkę?

Wer liest das Buch?

 

Przez kogo pisany jest ten list? geschrieben

Von wem wird der Brief geschrieben.

Kto pisze list?

Wer schreibt den Brief? 

 

Przez kogo jest finansowana podróż? finanziert

Von wem wird die Reise finanziert?

Kto finansuje podróż?

Wer finanziert die Reise?

 

Przez kogo to dziecko jest odebrane? abgeholt

Von wem wird das Kind abgeholt?

Kto odbiera dziecko?

Wer holt das Kind ab?

 

Przez kogo jesteś zaproszony? eingeladen

Von wem wirst du eingeladen?

Kto cię zaprasza?

Wer lädt dich ein?

 

Przez kogo wszyscy są informowani? informiert

Von wem werden alle informiert?

Kto informuje wszystkich?

Wer informiert alle?

 

Przez kogo zostałeś zraniony? verletzt

Von wem wurdest du verletzt?

Kto cię zranił?

Wer verletzte dich?

 

Przez kogo został zrobiony porządek? gemacht

Von wem wurde die Ordnung gemacht?

Kto zrobił porządek?

Wer machte die Ordnung?

 

Przez kogo mieszkanie zostało wyremontowane? renoviert

Von wem wurde die Wohnung renoviert?

Kto wyremontował mieszkanie?

Wer renovierte die Wohnung?

 

Przez kogo byłeś badany? untersucht

Von wem wurdest du untersucht?

Kto ciebie badał?

Wer untersuchte dich?

 

Przez kogo znaleziono psa? gefunden

Von wem wurde der Hund gefunden.

Kto znalazł psa?

Wer fand den Hund?

 

Strona bierna z czasownikiem modalnym i bez. Poziom trudny

Jak zbudujesz te same zdania w pozostalych czasach?

Präsens, Präteritum, Perfekt

Bei der Hitze werden die Fenster ständig geöffnet.

Bei der Hitze wurden die Fenster ständig geöffnet.

Bei der Hitze sind die Fenster ständig geöffnet worden.

Alle werden vom Direktor herzlich begrüßt.

Alle wurden vom Direktor herzlich begrüßt.

Alle sind vom Direktor herzlich begrüßt worden.

Im Jugendzentrum sind jedes Wochenende Konzerte und Vorstellungen organisiert worden.

Im Jugendzentrum werden jedes Wochenende Konzerte und Vorstellungen organisiert.

Im Jugendzentrum wurden jedes Wochenende Konzerte und Vorstellungen organisiert.

Das Ziel Leipzig-Hauptbahnhof wurde von uns erreicht.

Das Ziel Leipzig-Hauptbahnhof wird von uns erreicht.

Das Ziel Leipzig-Hauptbahnhof ist von uns erreicht worden.

Hier müssen alle elektronischen Geräte ausgeschaltet werden.

Hier mussten alle elektronischen Geräte ausgeschaltet werden.

Hier haben alle elektronischen Geräte ausgeschaltet werden müssen.

In diesem Fall hat die Entscheidung schnell getroffen werden müssen.

In diesem Fall muss die Entscheidung schnell getroffen werden.

In diesem Fall musste die Entscheidung schnell getroffen werden.

 

Zastanów się, jak przetłumaczysz zdania w stronie biernej w czasie teraźniejszym,

następnie kliknij odpowiedź.

Możesz ułatwić sobie zadanie, odsłaniając podpowiedzi.  

 

W Japonii je się ryż.

In Japan ... Reis ... . (essen)

In Japan wird Reis gegessen.

Bułeczki z szynką są dzisiaj przygotowywane na śniadanie.

Schinkenbrötchen ...  heute zum Frühstück ... . (zubereiten)

Schinkenbrötchen werden heute zum Frühstück zubereitet.

W Czechach pije się dużo piwa.

In Tschechen … viel Bier … . (trinken)

In Tschechen wird viel Bier getrunken.

Młodzieży nie wolno pić alkoholu.

Unter den Jugendlichen … der Alkohol nicht … … . (trinken)

Unter den Jugendlichen darf  der Alkohol nicht getrunken werden.

Czy goście muszą jeszcze być zaproszeni? 

… die Gäste noch … … ? (einladen)

Müssen die Gäste noch eingeladen werden?

Stary dworzec będzie w następnym roku odrestaurowywany.

Der alte Bahnhof … nächstes Jahr … . (renovieren)

Der alte Bahnhof wird nächstes Jahr renoviert.

Zepsuty telewizor musi być jeszcze naprawiony.

Der kaputte Fernseher …. noch … …  .(reparieren)

Der kaputte Fernseher muss noch repariert werden.

Moja chora ciocia jest wysyłana przez lekarza na kurację nad morze.

Meine kranke Tante … vom Arzt zur Kur ans Meer … .(schicken)

Meine kranke Tante wird vom Arzt zur Kur ans Meer geschickt.

Czy kieszonkowe może być marnotrawione? 

… Taschengeld … … ?(vergeuden)

Darf Taschengeld vergeudet werden?

Jestem przedstawiany nowemu dyrektorowi.

Ich … dem neuen Direktor … . (vorstellen)

Ich werde dem neuen Direktor vorgestellt.

Trzeba kupić jeszcze bilet miesięczny.

Die Monatskarte … noch … … . (kaufen)

Die Monatskarte muss noch gekauft werden.

Prezenty są przynoszone przez nas.

Die Geschenke …  von uns … … . (mitbringen)

Die Geschenke werden von uns mitgebracht.

Chory musi być jeszcze dzisiaj operowany.

Der Kranke … noch heute … … . (operieren)

Der Kranke muss noch heute operiert werden.

Na czerwonym świetle nie wolno przechodzić przez ulicę.

An der roten Ampel … die Straße nicht … … . (überqueren)

An der roten Ampel darf die Straße nicht überquert werden.

 

Zamień zdania na stronę bierną, zachowując ten sam czas.

 

Er muss den Test schreiben. Der Test muss von ihm geschrieben werden.

Du solltest seine Frage beantworten. Seine Frage sollte beantwortet werden.

Zu Weihnachten esse ich den gebratenen Karpfen. Der gebratene Karpfen wird von mir zu Weihnachten gegessen.

Anna macht heute eine Party. Eine Party wird heute von Anna gemacht.

Mein Opa beobachtet uns. Wir werden von meinem Opa beobachtet.

Ich soll mein Zimmer einmal wöchentlich aufräumen. Mein Zimmer soll von mir einmal wöchentlich aufgeräumt werden.

Heute kann man Einkäufe machen. Einkäufe können heute gemacht werden.

Am Weihnachtsabend teilen wir Oblaten. Oblaten werden am Weihnachtsabend geteilt.

Du musst das Buch lesen. Das Buch muss von dir noch gelesen werden.

Du sollst heute die Torte backen.Die Torte soll heute von dir gebacken werden.

Der Arzt hat dem Patienten das Rezept verschrieben. Das Rezept ist dem Patienten vom Arzt verschrieben worden.

Er soll den Müll vorsortieren. Der Müll muss von ihm vorsortiert werden.

Meine Tante hat mich schlecht verstanden.Ich bin von meiner Tante falsch verstanden worden.

Wir müssen Strom und Wasser sparen. Strom und Wasser müssen von uns gespart werden.

Man hat die Arbeit in unserer Firma gut planen müssen. Die Arbeit in unserer Firma hat gut geplant werden müssen.

Wir müssen der Luftverschmutzung vorbeugen. Der Luftverschmutzung muss vorgebeugt werden.

Vor 20 Jahren trugen die Mädchen Halstücher gern. Vor 20 Jahren wurden von den Mädchen Halstücher gern getragen.

Hat jemand das Handy des Lehrers gefunden? Ist das Handy des Lehrers von jemandem gefunden worden?

Man muss viele Übungen machen. Viele Übungen müssen gemacht werden.

Der Deutschlehrer muss mir jetzt für Passiv eine Eins geben. Eine Eins muss mir jetzt von dem Lehrer gegeben werden.

 

 

Strona bierna z czasownikiem modalnym Poziom średnio trudny

 

Zbuduj z podanych czasowników formy strony biernej w czasie Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur I

machen müssen

musi być zrobione, Präsens muss gemacht werden

musiało być zrobione, Präteritum musste gemacht werden

musiało być zrobione, Perfekt hat gemacht werden müssen

będzie musiało być zrobione, Futur I wird gemacht werden müssen

bauen können

może być budowane,  Präsens kann gebaut werden

mogło być budowane,  Präteritum konnte gebaut werden

mogło być budowane, Perfekt hat gebaut werden können

będzie  mogło być budowane, Futur I wird gebaut werden können

rauchen dürfen

≈ mażna palić , Präsens darf geraucht werden

≈ mażna było palić, Präteritum durfte geraucht werden

≈ mażna było palić , Perfekt hat geraucht werden dürfen

≈będzie można palić , Futur Iwird geraucht werden dürfen

 singen sollen

powinno być śpiewane, Präsens soll gesungen werden

powinno było być śpiewane, Präteritum sollte gesungen werden

powinno było być śpiewane , Perfekt hat gesungen werden sollen

 

Przetłumacz samodzielnie, lub odsłoń podpowiedź i ułóż według poprawnej kolejności.

 

Śmieci muszą być sortowane.

muss - der Müll - werden - getrennt

Der Müll muss getrennt werden.

W teatrze nie wolno rozmawiać.

nicht - im Theater - gesprochen - darf - werden

Im Theater darf nicht gesprochen werden.

Warzywa muszą być gotowane 10 minut.

muss - das Gemüse - werden - gekocht - 10 Minuten

Das Gemüse muss 10 Minuten gekocht werden.

Tu nie wolno parkować.

werden - darf - nicht - hier - geparkt

Hier darf nicht geparkt werden.

Błędy powinny być natychmiast poprawione.

sollen - die Fehler - werden - sofort - korrigiert.

Die Fehler sollen sofort korrigiert werden.

Twój samochód musi być sprzedany.

muss - dein Auto - werden - verkauft

Dein Auto muss verkauft werden.

 

Zamień zdania na czas teraźniejszy.

 

Der Text konnte von mir übersetzt werden. Tekst mógł być przeze mnie przetłumaczony.

Der Text kann von mir übersetzt werden.

Der Brief an meinen Freund sollte schon geschrieben werden. List do mojego przyjaciela powinien był być już napisany.

Der Brief an meinen Freund soll schon geschrieben werden.

Die Fragen haben von uns beantwortet werden müssen. ≈ Na te pytania powinniśmy byli udzielić odpowiedzi.

Die Fragen müssen von uns beantwortet werden.

Das Auto konnte von keinem Mechaniker repariert werden. Ten samochód nie mógł zostać naprawiony przez żadnego mechanika.

Das Auto kann von keinem Mechaniker repariert werden.

Die Aufgabe konnte von mir nicht gemacht werden. To zadanie nie mogło przeze mnie być zrobione.

Die Aufgabe kann von mir nicht gemacht werden.

Der Hund hat früher gefüttert werden sollten. Pies powinien był zostać nakarmiony wcześniej.

Der Hund soll früher gefüttert werden.

 

Strona bierna stanu - das Zustandspassiv Poziom średnio trudny

Napisz zdania w stronie biernej stanu (das Zustandspassiv) w czasie teraźniejszym.

Powstałe zdania przetłumacz.

 

Man bereitete das Frühstück zu.

Das Frühstück ist schon zubereitet.

 

Man aß alles auf.

Alles ist schon aufgegessen.

 

Man entwarf ein neues Projekt.

Ein neues Projekt ist schon entworfen.

 

Man zerstörte meine Träume.

Meine Träume sind schon zerstört.

 

Man zog warme Kleider an.

Warme Kleider sind schon angezogen.

 

Man informierte alle Kursteilnehmer.

Alle Kursteilnehmer sind schon informiert.

 

Man strich die Brote auf.

Die Brote sind schon aufgestrichen. 

 

Man maß den Blutdruck.

Der Blutdruck ist schon gemessen.

 

 

Tryb przypuszczający - forma opisowa - Konditional I Poziom łatwy

Przetłumacz. Następnie odsłoń odpowiedź.

Zastosuj Konditional I (formę opisową trybu przypuszczającego – Konjunktiv II)

 

zapytałbyś- du würdest fragen

nosiłby- er würde tragen

przypuszczałoby się- man würde vermuten

uczyłbym się- ich würde lernen

studiowalibyście- ihr würdet studieren

poznalibyśmy się- wir würden uns kennenlernen

pracowałaby- sie würde arbeiten

zadzwoniłbyś do mnie-  du würdest mich anrufen

wyglądałby zdrowo- er würde gesund aussehen

co wydarzyłoby się- was würde passieren

zagralibyśmy- wir würden spielen

co byś zrobił- was würdest du machen

Tryb przypuszczający. Co byś zrobił? Poziom średnio trudny

Co poradzisz w danej sytuacji? Użyj formy Konditonal I

 

Warum kommst du immer zu spät nach Hause zurück?

Na twoim miejscu nie wracałbym tak późno do domu.

An deiner Stelle würde ich nicht so spät nach Hause zurückkommen.

Warum rauchst du immer noch 20 Zigaretten täglich?

Na twoim miejscu nie paliłbym tak dużo.

An deiner Stelle würde ich nicht so viel rauchen.

Warum lernt ihr immer noch nicht für das Abitur?

Na waszym miejscu uczyłbym się już do matury.

An eurer Stelle würde ich schon für das Abitur lernen.

Warum schwänzt er immer noch die Schule?

Na jego miejscu nie wagarowałbym.

An seiner Stelle würde ich die Schule nicht schwänzen.

Warum habt ihr euch bei Frau Müller noch nicht entschuldigt?

Na waszym miejscu przeprosiłbym ją już.

An eurer Stelle würde ich mich bei ihr schon entschuldigen.

Hast du die Strafe schon bezahlt?

Na twoim miejscu już dawno opłaciłbym karę.

An deiner Stelle würde ich die Strafe schon lange bezahlen.

Warum glauben sie euch nicht?

Na ich miejscu uwierzyłbym wam.

An ihrer Stelle würde ich euch glauben.

Warum sprichst du mit ihm nicht darüber?

Na twoim miejscu porozmawiałbym z nim o tym.

An deiner Stelle würde ich mit ihm darüber sprechen.    

Zdania warunkowe w trybie przypuszczającym, w których spełnienie warunku nie jest możliwe Poziom trudny

Napisz zdania życzeniowe, w których spełnienie warunku nie jest możliwe.

W odpowiedzi użyj sugerowane wyrazy.

Postępuj według wzoru.

Możesz ułatwić sobie zadanie, poprzez odsłonięcie tłumaczenia w podpowiedzi.

 

Wzór:

Du hast viel gegessen, deshalb hast du zugenommen. (weniger)

Gdybyś mniej jadł, nie przytyłbyś.  

Wenn du weniger gegessen hättest, hättest du nicht zugenommen.

 

Das Haus war klein und eng, deshalb habe ich es nicht gekauft. (geräumiger)

Gdyby ten dom był przestronniejszy, kupiłbym go.

Wenn das Haus geräumiger gewesen wäre, hätte ich es gekauft.

 

Ich habe das alte Kleid angezogen, deshalb habe ich nicht wie eine Prinzessin ausgesehen. (neue)

Gdybym założyła nową sukienkę, wyglądałabym jak księżniczka.

Wenn ich das neue Kleid angezogen hätte, hätte ich wie eine Prinzessin ausgesehen.

 

Ihr habt euch zu wenig bewegt, deshalb seid ihr nicht fit geblieben. (mehr)

Gdybyście się więcej poruszali, pozostalibyście w dobrej kondycji.

Wenn ihr euch mehr bewegt hättet, wäret ihr fit geblieben.

 

Du hast wenig gelernt, deshalb hast du die Prüfung nicht bestanden. (mehr)

Gdybyś więcej się uczył, zdałbyś egzamin.

Wenn du mehr gelernt hättest, hättest du die Prüfung bestanden.

 

Wir sind ins Schleudern geraten, weil wir zu schnell gefahren sind. (langsamer)

Nie wpadlibyśmy w poślizg, gdybyśmy jechali wolniej.

Wir wären ins Schleudern nicht geraten, wenn wir langsamer gefahren wären.

 

Du hast mich nicht eingeladen, deshalb bin ich nicht gekommen.

Gdybyś mnie zaprosił, przyszłabym.

Wenn du mich eingeladen hättest, wäre ich gekommen.

 

Du hast dich um deine Gesundheit nicht gekümmert, deshalb warst du ständig krank. (gesund)

Gdybyś troszczył się o swoje zdrowie, byłbyś zdrowy.

Wenn du dich um deine Gesundheit gekümmert hättest, wärest du gesund gewesen.

 

Du konntest keine Fortschritte machen, weil du mit uns nicht gelernt hast. (schnelle)

Gdybyś z nami się uczył, mógłbyś zrobić szybkie postępy.

Wenn du mit uns gelernt hättest, hättest du schnelle Fortschritte machen können.

 

Ich durfte mit euch nicht spielen, weil ich krank war. (gesund)

Mógłbym z wami grać, gdybym był zdrowy.

Ich hätte mit euch spielen dürfen, wenn ich gesund gewesen wäre.

 

Du hast mir nichts erklärt, deshalb konnte ich dich nicht verstehen. (alles)

Gdybyś mi wszystko wyjaśnił, mogłabym cię zrozumieć.

Wenn du mir alles erklärt hättest, hätte ich dich verstehen können.

 

Du hattest Schulden, weil du den Kredit aufgenommen hast. (keine)

Nie miałbyś długów, gdybyś nie wziął kredytu.

Du hättest keine Schulden gehabt, wenn du den Kredit nicht aufgenommen hättest.

 

Wir hatten wenig Geld, deshalb konnten wir nach Paris mit dem Flugzeug nicht fliegen. (mehr)

Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, polecielibyśmy do Paryża samolotem.

Wenn wir mehr Geld gehabt hätten, hätten wir nach Paris mit dem Flugzeug fliegen können.

 

Zdania względne, zaimki względne Poziom łatwy

Przetłumacz zdania względne.
Jeśli potrzebujesz pomocy, odsłoń podpowiedź.

Wszystkie zaimki względne użyte są w mianiowniku.

 

Nominativ der die das die

 

Ząb, który mi się rusza, jest zębem mlecznym.

Der Zahn, (er wackelt mir), ist ein Milchzahn.

Der Zahn, der mir wackelt, ist ein Milchzahn.

 

Mężczyzna, który na ciebie czeka, wygląda podejrzanie.

Der Mann, (er wartet auf dich), sieht verdächtig aus.

Der Mann, der auf dich wartet, sieht verdächtig aus.

 

Hala, która jest budowana za dworcem, jest bardzo nowoczesna.

Die Halle, (sie wird hinter dem Bahnhof gebaut), ist sehr modern.

Die Halle, die hinter dem Bahnhof gebaut wird, ist sehr modern.

 

Zegarek, który się spóźnia, trzeba zanieść do zegarmistrza.

Die Uhr, (sie geht nach), muss man zum Uhrmacher bringen.

Die Uhr, die nachgeht, muss man zum Uhrmacher bringen.

 

Kobietę, która cię obserwuje, bardzo dobrze znam.

Die Frau, (sie beobachtet dich), kenne ich sehr gut.

Die Frau, die dich beobachtet, kenne ich sehr gut.

 

Zabawki, które są stare ale dobre, można jeszcze podarować innemu dziecku.

Spielzeuge, (sie sind alt aber gut), kann man noch einem anderen Kind schenken.

Spielzeuge, die alt aber gut sind, kann man noch einem anderen Kind schenken.

 

Przyjmuję lekarstwa, które pomagają mi na ból głowy.

Ich nehme Medikamente ein, (sie helfen mir gegen Kopfschmerzen).

Ich nehme Medikamente ein, die mir gegen Kopfschmerzen helfen.

 

Dom, który należał do mojego wujka, trzeba najpierw odremontować.

Das Haus, (es gehörte meinem Onkel), muss man erst renovieren.

Das Haus, das meinem Onkel gehörte, muss man erst renovieren.

 

Czy wiesz, że lampka, która stoi na stole, jest zepsuta?

Weißt du, dass die Lampe, (sie steht auf dem Tisch), kaputt ist?

Weißt du, dass die Lampe, die auf dem Tisch steht, kaputt ist?


 

 

Zdania względne (przydawkowe) der Attributsatz Poziom średnio trudny

 

Połącz zgodnie z tłumaczeniem.

 

Die Matheaufgabe / Ich mache sie jetzt. Zadanie z matematyki, które teraz robię.

Die Matheaufgabe, die ich jetzt mache.

 

Der Mann / Sie braucht ihn. Mężczyzna, którego ona potrzebuje.

Der Mann, den sie braucht.

 

Mein Freund. Ich habe ihm das Wort gegeben. Przyjaciel, któremu dałem słowo.

Mein Freund, dem ich das Wort gegeben habe.

 

Die Großeltern – Ich gratuliere ihnen. Dziadkowie, którym gratuluję.

Die Großeltern, denen ich gratuliere.

 

Der neue Bahnhof. Du siehst ihn vor uns. Dworzec, który przed nami widzisz.

Der neue Bahnhof, den du vor uns siehst.

 

Die Tante / Ihre Cousine Ciotka, której kuzynka...

Die Tante, deren Cousine...

 

Der Blumenkohl / Du hast ihn gekauft. Kalafior, który kupiłeś.

Der Blumenkohl, den du gekauft hast.

 

Die Hose. Ich bügle sie. Spodnie, które prasuję.

Die Hose, die ich bügle.  

 

Wstaw zaimki względne w odpowiednim przypadku

 

Jubilat, któremu życzę teraz wszystkiego dobrego.

Das Geburtstagskind,       ?       ich jetzt alles Gute wünsche.

Das Geburtstagskind, dem ich jetzt alles Gute wünsche.

 

Sąsiedzi, którym pomogłem.

Die Nachbarn,       ?        ich geholfen habe.

Die Nachbarn,  denen ich geholfen habe.

 

Królik, którego chcesz kupić.

Das Kaninchen,       ?         du kaufen willst.

Das Kaninchen, das du kaufen willst.

 

Sklep obuwniczy, który jest tutaj.

Der Schuhladen,       ?          es hier gibt.

Der Schuhladen, den es hier gibt.

 

Lekarz, na którego czekacie, nie przyjdzie.

Der Arzt,       ? ?       ihr wartet, kommt nicht.

Der Arzt, auf den ihr wartet, kommt nicht.

 

Tekst, który znajdziemy w podręczniku.

Der Text,       ?         wir im Lehrbuch finden.

Der Text, den wir im Lehrbuch finden.

 

Twój wujek, którego przedwczoraj spotkaliśmy.

Dein Onkel,       ?         wir vorgestern getroffen haben.

Dein Onkel, den wir vorgestern getroffen haben.

 

Wakacje, które często wspominam.

Die Sommerferien,       ? ?       ich mich so gern erinnere.

Die Sommerferien, an die ich mich so gern erinnere.

 

Pieniądze, o które ciebie proszę.

Das Geld,       ? ?       ich dich bitte.

Das Geld, um das ich dich bitte.

 

Moja babcia, której los każdy zna.

Meine Oma,       ?          Schicksal, jeder kennt.

Meine Oma, deren  Schicksal, jeder kennt.

 

 

Przetłumacz zdania

 

Mój wujek, który od sześciu miesięcy szuka pracy, jest mechanikiem samochodowym z zawodu.

Mein Onkel, der seit sechs Monaten eine Arbeit sucht, ist Automechaniker von Beruf.

 

Herbata, którą wypiłam, była letnia.

Der Tee, den ich getrunken habe, war lauwarm.

 

Chłopak, który tak dobrze tańczy, chodzi w każdy weekend do dyskoteki.

Der Junge, der so gut tanzt, geht jedes Wochenende in die Disco.

 

Ktoś znalazł klucz, który wczoraj zgubiłeś.

Jemand hat den Schlüssel gefunden, den du gestern verloren hast.

 

Garnitur, który na nim tak dobrze leży, jest bardzo drogi.

Der Anzug, der ihm so gut steht, ist sehr teuer.

 

Kupuję spray, który działa na zatkany nos.

Ich kaufe Nasenspray, der gegen verstopfte Nase wirkt.

 

Jest wiele lekarstw na rynku, którymi można łagodzić bóle głowy.

Es gibt viele Medikamente auf dem Markt, mit denen man Kopfschmerzen lindern kann.

 

Nie znam żadnego polityka, któremu mogę uwierzyć.

Ich kenne keinen Politiker, dem ich glauben / vertrauen kann.

 

Autobus, którym chcesz jechać, przyjedzie za sześć minut.

Der Bus, mit dem du fahren willst, kommt in sechs Minuten.

 

Cukiernia, w której teraz siedzimy, jest pięknie odrestaurowana.

Die Konditorei,  in der wir jetzt sitzen, ist schön renoviert.

 

Znasz mojego brata,który jest uzaleźniony od tabletek. 

Kennst du meinen Bruder, der von Pillen abhängig ist.

 

Narzeczona, która nosi białośnieżną suknię, jest moją ciocią. 

Die Braut, die ein schneeweißes Kleid trägt, ist meine Tante.

 

Czy pogoda z powodu, której się złościsz, jest rzeczywiście zła?

Ist das Wetter, über das du dich ärgerst, wirklich schlecht?

 

Kobieta, której zdjęcie podziwiasz, była modelką.

Die Frau, deren Foto du bewunderst, war ein Model.

 

Czy ćwiczenia, które zrobiłeś, były nudne czy ciekawe?

Waren die Übungen, die du gemacht hast, langweilig oder spannend / interessant?

 

 

 

Zdania względne - tworzenie z pary zdań Poziom średnio trudny

Utwórz z pary zdań zdanie względne.

Jeśli potrzebujesz pomocy, odsłoń podpowiedź w postaci tłumaczenia.

 

Das Hemd ist viel zu teuer. Du kaufst es.

Koszula, którą kupujesz, jest dużo za droga.

Das Hemd, das du kaufst, ist viel zu teuer.

 

Der Schriftsteller lebt im Ausland. Seine Bücher sind weltbekannt.

Ten pisarz, którego książki znane są na całym świecie, żyje za granicą.

Der Schriftsteller, dessen Bücher weltbekannt sind, lebt im Ausland.

 

Das Mädchen liebt dich. Seine Augen strahlen so.

Dziewczyna, której oczy tak promienieją, kocha cię.

Das Mädchen, dessen Augen so strahlen, liebt dich.

 

Das Kind muss ins Krankenhaus gebracht werden. Der Arm tut ihm weh.

To dziecko, które boli ramię, musi zostać zawiezione do szpitala.

Das Kind, dem der Arm wehtut, muss ins Krankenhaus gebracht werden.

 

Unsere Großeltern sind nicht mehr selbstständig. Wir helfen ihnen.

Nasi dziadkowie, którym pomagamy nie są już samodzielni.

Unsere Großeltern, denen wir helfen, sind nicht mehr selbstständig.

 

Der Anzug steht dir nicht gut. Du hast ihn an.

Ten garnitur, który masz na sobie, nie leży na tobie dobrze.

Der Anzug, den du anhast, steht dir nicht gut.

 

Der Fisch muss noch heute gebraten werden. Du schuppst ihn ab.

Ryba, którą skrobiesz, musi byś jeszcze dzisiaj usmażona.

Der Fisch, den du abschuppst, muss noch heute gebraten werden.

 

Die Bücher finde ich uninteressant. Du liest sie.

Książki, które czytasz, uważam za nieinteresujące.

Die Bücher, die du liest, finde ich uninteressant.

 

Die Frau kommt bestimmt nicht. Du wartest auf sie.

Ta kobieta, na którą czekasz, na pewno nie przyjdzie.

Die Frau, auf die du wartest, kommt bestimmt nicht.

 

Unsere Tante braucht unsere Hilfe. Ihr Mann ist vor kurzem gestorben.

Nasza ciocia, której maź niedawno umarł, potrzebuje naszej pomocy.

Unsere Tante, deren Mann vor kurzem gestorben ist, braucht unsere Hilfe.

 

Der Junge ist mein Schulfreund. Wir sind ihm begegnet.

Ten chłopak, którego spotkaliśmy, jest moim kolegą ze szkoły.

Der Junge, dem wir begegnet sind, ist mein Schulfreund.

 

Die Tante will uns helfen. Wir haben ihr unser Geheimnis anvertraut.   

Ta ciocia, której powierzyliśmy naszą tajemnicę, chce nam pomóc.

Die Tante, der wir unser Geheimnis anvertraut haben, will uns helfen.

 

   

 

Zdania względne, zaimki względne. Łączenie pary zdań w zdania względne - Relativsätze Poziom średnio trudny

Połącz pary zdań w zdanie względne, z zaimkiem wzglednym.
Dla ułatwienia możesz odsłonić podpowiedź, w postaci tłumaczenia.

Zwróć uwagę na wytłuszczone rodzajniki.

 

Wie heißt das Mädchen? Das Mädchen gefällt mir.

Jak nazywa się dziewczyna, która mi się podoba?

Wie heißt das Mädchen, das mir gefällt?

 

Wo steht der Tisch? Ihr habt letztens den Tisch gekauft.

Gdzie stoi stół, który ostatnio kupiliście?

Wo steht der Tisch, den ihr letztens gekauft habt?

 

Siehst du den Hund? Der Hund bellt.

Widzisz psa, który szczeka?

Siehst du den Hund, der bellt?

 

Wie war der Ausflug? Euer Lehrer hat den Ausflug organisiert.

Jaka była wycieczka, którą zorganizował wasz nauczyciel?

Wie war der Ausflug, den euer Lehrer organisiert hat?

 

Wo ist jetzt das Geburtstagskind? Wir wollen dem Geburtstagskind gratulieren.

Gdzie jest teraz solenizant, któremu chcemy pogratulować?

Wo ist jetzt das Geburtstagskind, dem wir gratulieren wollen?

 

Wo liegt der Patient? Wir haben dem Patienten den Blutdruck gemessen.

Gdzie leży pacjent, któremu mierzyliśmy ciśnienie?

Wo liegt der Patient, dem wir den Blutdruck gemessen haben?

 

Ich mag Schüler. Man muss den Schülern nicht viel erklären.

Lubię uczniów, którym nie trzeba wiele tłumaczyć.

Ich mag Schüler, denen man nicht viel erklären muss. 

 

Was macht jetzt dein Freund? Du konntest dem Freund seine Lüge nicht verzeihen.

Co robi teraz twój przyjaciel, któremu nie mogłaś przebaczyć jego kłamstwa?

Was macht jetzt dein Freund, dem du seine Lüge nicht verzeihen konntest?

 

Wo sind jetzt die Frauen? Du hast den Frauen den Weg zur Kirche gezeigt.

Gdzie są teraz te kobiety, którym pokazałeś drogę do kościoła?

Wo sind jetzt die Frauen, denen du den Weg zur Kirche gezeigt hast?

 

Wie gefällt euch die Übung? Ihr habt die Übung gerade gemacht.

Jak podoba wam się to ćwiczenie, które właśnie zrobiliście?

Wie gefällt euch die Übung, die ihr gerade gemacht habt?


 

Zdania se spójnikami dwuczłonowymi Poziom trudny

To zagadnienie jest powiązane z następującymi materiałami:

Gramatyka / Składnia / Zdania ze spójnikami dwuczłonowymi

 

 

Przetłumacz zdania na język polski.

 

Zwar ist sie nicht mehr krank, will aber aus dem Bett nicht aufstehen. 

Wprawdzie ona nie jest już chora, ale nie chce wstawać z łóżka.

Nicht nur essen wir gesund, sondern wir bewegen uns auch viel.

Nie tylko zdrowo jemy, lecz także dużo się poruszamy.

Einerseits schwänzt Annika die Schule, andererseits möchte sie gute Noten bekommen.

Z jednej strony Annika wagaruje, z drugiej chciałaby dostawać dobre oceny.

Entweder vertraust du mir oder wir müssen uns voneinander trennen.

Albo mi zaufasz albo musimy się rozstać.

Zwar scheint heute die Sonne, aber es ist eiskalt.

Wprawdzie świeci dzisiaj słońce, ale jest lodowato.  

Er ist weder in der Schule noch zu Hause.

Jego nie ma ani w szkole ani w domu.    

Zwar habe ich nicht viel gespart, aber etwas Geld kann ich dir leihen.

Wprawdzie niedużo zaoszczędziłem, ale mogę ci pożyczyć trochę pieniędzy.

 

 

Jakich elementów brakuje? Uzupełnij zdania zgodnie z tłumaczeniem.

 

Latem zarówno kąpiemy się  w morzu, jak i wędrujemy po górach.

Im Sommer             ?                          ?             sowohl im Meer als             ?                           ?             wir in den Bergen.

Im Sommer baden wir sowohl im Meer, als auch wandern wir in den Bergen.

Z jednej strony ona chce być szczupła, z drugiej strony je za dużo słodyczy.

            ?             will sie schlank             ?               ,            ?                           ?                           ?             zu viele Süßigkeiten.

Einerseits will sie schlank sein, andererseits isst sie zu viele Süßigkeiten.

On jest nie tylko przystojnym mężczyzną, lecz także dobrze zarabia.

Er             ?             nicht             ?             ein gutaussehender Mann,            ?                           ?              verdient             ?                gut.

Er ist nicht nur ein gutaussehender Mann, sondern er verdient auch gut.

Wprawdzie chcecie pozostać zdrowi, ale żyjecie bardzo niezdrowo. 

Zwar             ?                          ?             gesund             ?             ,            ?             ihr             ?             sehr ungesund.

Zwar wollt  ihr gesund bleiben, aber ihr lebt sehr ungesund.

Z jednej strony chciałabym mieć więcej pieniędzy, z drugiej strony wolę leniuchować w domu.

            ?                         ?                         ?             mehr Geld haben,            ?                         ?                         ?             lieber zu Hause             ?             .

Einerseits möchte ich mehr Geld haben, andererseits will ich lieber zu Hause faulenzen.

Ona jest wprawdzie bogata, ale nieszczęśliwa.

Sie             ?                         ?             reich,            ?             unglücklich.

Sie ist zwar reich, aber unglücklich.

Ten sznycel  wprawdzie mi smakuje, ale jest trochę za twardy.

Das Schnitzel             ?             mir             ?            , aber             ?                         ?             etwas zu hart.

Das Schnitzel schmeckt mir zwar, aber es ist etwas zu hart.

Z jednej strony jestem ciekawa, z drugiej boję się tego.

Ich             ?                         ?             neugierig,            ?                         ?                         ?             Angst davor.

Ich bin einerseits neugierig, andererseits habe ich Angst davor.

Ona wprawdzie pracuje w stresie, ale pozostaje zawsze spokojna.

Sie              ?                         ?             unter Stress,            ?                         ?             immer ruhig.

Sie arbeitet zwar unter Stress, bleibt aber immer ruhig.

Ani nie zrobię porządku w moim pokoju ani nie wyniosę śmieci.

   ?                       ?                         ?             Ordnung in meinem Zimmer             ?                         ?                         ?             den Müll weg.

Weder mache ich Ordnung in meinem Zimmer noch bringe ich den Müll weg.

Albo kupimy sobie duży dom albo zrobimy podróż po świecie.

 ?                          ?                          ?              uns ein großes Haus             ?                         ?                          ?              eine Weltreise.

Entweder kaufen wir uns ein großes Haus oder wir machen eine Weltreise.

Lekarz zarówno mnie gruntownie przebadał, jak również wypisał receptę.